PVDA-spoorwegpersoneel doet een oproep om voedsel en hygiënekits te schenken

"Solidariteit" is een woord dat velen in gedachten hebben wanneer ze aan het spoorwegpersoneel denken. Dit initiatief in volle crisis laat het weer eens zien. Het spoorwegpersoneel van de PVDA besloot een solidariteit te organiseren met de daklozen en vluchtelingen.

5000 mondmaskers voor onze helden

In tijden van crisis is solidariteit het sterkst. Help ons onze alledaagse helden te beschermen. Veel werknemers blijven voor onze overheidsdiensten zorgen. Ze vervoeren ons elke dag, bezorgen onze post, enz. Ze nemen het risico het virus op te lopen, maar ook te verspreiden. Veel werknemers zijn bang. Ze missen bescherming. De PVDA stelde reeds drie noodmaatregelen voor, maar zal nu ook een Brusselse campagne lanceren voor het maken en verspreiden van 5000 mondmaskers.

De PVDA stelt een toelage van 200 euro voor om huurders te helpen

De partij stelt voor om huurders die inkomsten verliezen te helpen met een huurtoeslag van 200 euro. Het budget zou 9 miljoen euro bedragen, gefinancierd door een solidariteitsmechanisme van grote huiseigenaars ten behoeve van de huurders. Brussel telt 60% huurders en kampt met een acute woningnood. De PVDA vindt dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat gezinnen in een nog precairdere situatie terechtkomen.

Coronavirus: een bufferstructuur, ook voor woonzorgcentra

Men gaat een bufferstructuur opzetten om sommige personen die aan het herstellen zijn op te vangen vooraleer ze naar huis terugkeren. De bewoners van woonzorgcentra worden er echter niet in betrokken. De PVDA vraagt de overheid om in deze bufferstructuur ook in plaatsen te voorzien voor rusthuisbewoners. De bedoeling is "de ziekenhuizen te ontlasten zonder gevaar op nieuwe besmettingen in de woonzorgcentra.", zegt Françoise De Smedt, fractieleider van de PVDA in het Brussels parlement.

De arbeiders van Net Brussel zijn trots op hun essentiële werk maar aan het eind van hun krachten...

Sinds het begin van de coronaviruscrisis voelen de werknemers van Net Brussel zich niet gesteund in hun werk en velen zijn bang om te gaan werken. Dat leidde afgelopen vrijdag tot een stakingsaanzegging. In zo'n essentiële sector als deze getuigt een dergelijke actie van een zeer diep gevoel van woede. 
Een terugblik met een paar arbeiders op de situatie van de afgelopen weken. 

Solidariteit met de familie van Joseph Hitimana

Op vrijdag 3 april is onze kameraad Joseph overleden. Joseph was een zachtaardige en ongelooflijk vriendelijke persoon. Hij werkte als eerste technicus bij de spoorwegen (Infrabel) en was sinds vele jaren vakbondsafgevaardigde.

Coronavirus: De gemeenschapswachten zijn nuttig op straat, maar hun leidinggevenden luisteren niet genoeg naar hen

We hebben verschillende getuigenissen van gemeenschapswachten verzameld. In deze lockdown, die nodig is voor de strijd tegen het coronavirus, lopen deze vrouwen en mannen door alle straten van onze stad. De meesten blijven hun werk onder zeer moeilijke omstandigheden doen, maar voelen zich niet veilig: ze hebben gebrek aan geschikt materiaal en worden niet gehoord door hun hiërarchie.

Politieagenten hebben ook maskers en bescherming nodig

Politieagenten krijgen de richtlijn om de hun toebedeelde maskers niet te gebruiken. Blijkbaar zijn er voorraden beschikbaar, maar beperkt de directie het gebruik ervan. Elke agent krijgt twee maskers, maar met het voorschrift om ze niet te gebruiken. 

Coronavirus: 3 Dringende maatregelen ter bescherming van de daklozen

We hebben te maken met een zeer ernstige gezondheidscrisis. De situatie van daklozen, of ze nu migrant zijn of niet, wordt steeds kritieker. Dit is niet alleen een sociale en humanitaire crisis, maar ook een volksgezondheidsprobleem dat nu de hele bevolking aangaat. De PVDA vindt dan ook dat er krachtige maatregelen moeten worden genomen om al diegenen te helpen die niet in staat zijn om zichzelf op te sluiten, de daklozen en de migranten in precaire situaties.

Wat verbergt de overheid achter haar "ecologische" verhoging van de MIVB-tarieven?

De Brusselse regering kondigde een verhoging van de MIVB-tarieven aan. Een maatregel die volgens hen 'ecologisch' zou zijn. Maar er is protest van gebruikers op sociale netwerken. Er werd een petitie gelanceerd tegen de prijsverhoging en op zondag 19 januari is er een demonstratie. De PVDA zal aanwezig zijn om eraan te herinneren dat ook onze partij zich tegen deze verhoging verzet. Het is een antisociale en anti-ecologische maatregel. En wel hierom.

Doe je mee?