Nieuws

Nieuws

Op dinsdag 10 februari stonden ongeveer 150 syndicaal afgevaardigden van ACOD en ACV-Openbare Diensten paraat op vraag van hun vrijgestelden aan de gemeenteraad van Vorst. In gemeenschappelijk vakbondsfront eisten ze de integratie van twee van hun collega’s stadswachters en syndicale afgevaardigden, onterecht ontslagen op 18 december 2014, op enkele dagen van de eindejaarsfeesten.

Nieuws

Brussels Parlement, plenaire zitting van vrijdag 6 februari: parlementsleden van alle vergaderingen zitten samen om het te hebben over de gevolgen van de aanslagen en te debatteren over te nemen maatregelen inzake veiligheid, preventie en de strijd tegen radicalisering. De PVDA*PTB nam deel aan het debat met een focus op de positieve aspecten in de benadering van de Brusselse regering t.o.v. de federale regering. Toch werden ook tegenstrijdigheden in het beleid van beide regeringen aangeklaagd.

Het intrekken van de nationaliteit

Nieuws

Beste collega's,

De aanslagen hebben een grote schok onder de bevolking veroorzaakt. Vele mensen zijn bang. Bang om op schoolreis te gaan naar Brussel, bang om de metro te nemen, bang van het geweld, dat steeds dichter komt. Het is geen andere angst, dan de angst van een familie in Kaboel voor die vreemde, zoemende onbemande vliegtuigen, drones genaamd, die van op tienduizend kilometer afstand hun bommen kunnen laten vallen.

Een democratische maatschappij betekent dat ieder het recht heeft vrij te leven, zonder angst voor aanslagen of bombardementen.

Nieuws

Toespraak van Dirk De Block, voorzitter van de PVDA*PTB in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de PVDA*PTB op 25 januari 2015 in La Tentation.

Het ziet er nu misschien niet zo uit, maar 2015 zal het jaar van de solidariteit worden. Want de zaden die we in 2014 hebben geplant, zullen in 2015 vruchten dragen...

Nieuws

De PVDA gaat verder met haar uitbreiding en begint een nieuwe lokale afdeling in Ukkel: "Het voordeel is dat we niet ver moeten gaan om alternatieven te vinden voor de besparingsmaatregelen van de verschillende regeringen" merkt Margot Antoine, de jonge verantwoordelijke van de lokale afdeling, ironisch op. "Een kleine collecte bij bepaalde buren zal de zaak zeker vooruit helpen".

Nieuws

Claire Geraets, volksvertegenwoordigster voor de PVDA*PTB, deed een tussenkomst in het Brussels Franstalig parlement ter gelegenheid van het voorstel tot resolutie van Viviane Teitelbaum en Marion Lemesre ter aanmoediging van slachtoffers van seksueel geweld klacht neer te leggen.

Hieronder vindt u het standpunt van Claire Geraets en de PVDA*PTB betreffende deze materie, zoals uiteengezet in de Commissie sociale zaken van 21 januari 2015.

Nieuws

Er beweegt iets in Brussel. En niet alleen op de kerstmarkt, op Winterpret en op de grote wegen. Nee, er beweegt iets in de wijken. Burgemeester Yvan Majeur en zijn schepenen willen een “nieuw hart voor Brussel” creëren: met grote voetgangerszones, nieuwe ondergrondse parkings, grote evenementen.

De inwoners willen een voetgangerscentrum, maar niet aan elke prijs. Velen vrezen een doorgedreven gentrificatie in hun wijk, zij willen een mooiere stad maar met een sociaal en menselijk project.

Nieuws

Op donderdag 11 en vrijdag 12 december heeft het debat over de erkenning van de Palestijnse staat plaatsgehad in het Brussels en Waals parlement. De PVDA*PTB heeft voor de moties van de meerderheid gestemd en ervoor gepleit dat deze erkenning onvoorwaardelijk zou zijn en gepaard zou gaan met economische maatregelen om de druk op Israël op te voeren. Hier kan u de tussenkomt van Claire Geraets in de parlementaire commissie van 11 december lezen. Zij is Brussels volksvertegenwoordiger voor de PVDA*PTB en sinds lang actief rond de solidariteit met Palestina.

Nieuws

Op 26 november 2014 stemde de Molenbeekse gemeenteraad een voorstel goed van de PVDA dat alle bedrijven, actief in de Bezette Palestijnse gebieden, uitsluit van een openbare uitbesteding.

Nieuws

“Het aantal werklozen in Brussel blijft stijgen. Met 118.700 werklozen in Brussel of een werkloosheidsgraad van 20,9% en 31,1% bij jongeren, is het duidelijk dat de gevolgde logica van de afgelopen 30 jaar niet werkt.” Zo stelde Michael Verbauwhede, Brussels PVDA*PTB-volksvertegenwoordiger in de Commissie Economische zaken en Tewerkstelling tijdens de budgetonderhandelingen.

Pagina's