Overwinning voor werknemers van de Brusselse lokale overheden die een loonsverhoging krijgen

In haar begroting verbindt de Brusselse regering zich ertoe een plan te respecteren om de lonen van de werknemers van de lokale besturen te verhogen. Deze werkers van lokale besturen (LRB) worden inderdaad veel minder betaald dan hun collega's in andere gewesten, zo'n 10 of 15 % minder, ondanks het feit dat velen van hen ook nog in Brussel zeer hoge huren moeten betalen. Om deze overwinning te behalen, vechten ze al drie jaar met het ordewoord "Halt aan de lage lonen!" . Deze overwinning is die van een voorbeeldige beweging, verenigd en vastberaden, met duidelijke eisen. De PVDA wil de LRB feliciteren met deze strijd en blijft de overige eisen steunen.

De Brusselse kilometerheffing: een asociaal en ondoeltreffend voorstel

Iedereen is het erover eens dat er een oplossing moet worden gevonden voor de verkeersopstoppingen die Brussel verstikken. Voor de PVDA ligt die niet in nieuwe oneerlijke en asociale belastingen zoals de kilometerheffing die de werknemers doen betalen. Er is efficiënter en goedkoper openbaar vervoer nodig.

De PS-Ecolo-Défi-meerderheid kiest voor een kilometerheffing die de werknemers zeer duur zullen doen betalen terwijl hen geen goed alternatief wordt geboden. De kilometerheffing is op de lange termijn niet erg doeltreffend om het autoverkeer in de stad te verminderen. En in tegenstelling tot wat sommigen ons willen doen geloven, is de kilometerheffing ook niet de magische oplossing voor een beter milieu.

De PVDA wil een personeelspool van 250 vervangers creëren om een nieuw drama in de rusthuizen te voorkomen

De situatie in de rusthuizen wordt weer zorgwekkend. Het coronavirus maakt een comeback onder zowel de bewoners als het personeel. Voor dePVDA is het essentieel om te anticiperen op het tekort aan handen om de tragedie die we in april hebben meegemaakt te voorkomen. Daartoe stelt de linkse partij voor om een pool van 250 vervangers voor zorgpersoneel in het leven te roepen, beheerd door Iriscare en met de hulp van uitzendkantoren en gemeenten.

Covid-Commissie : minister Maron de komst van de tweede golf heeft geminimaliseerd

De Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron werd door de Brusselse parlementsleden verwacht om lessen te trekken uit de eerste golf van het coronavirus. Volgens de PVDA laat de minister zien dat hij de tweede golf niet de baas kan en een afwachtende houding blijft aannemen, waarbij hij de schuld op de federale overheid afwentelt door zijn eigen verantwoordelijkheden te ontlopen.

Covid-commissie: De PVDA denkt dat de meerderheid de waarheid vreest

De covid-commissie is nog maar net begonnen in het Brussels Parlement en de PVDA vraagt zich nu al af wat we er echt uit gaan leren, want de meerderheid lijkt bang te zijn voor het debat en zich achter de andere regeringen te verschuilen. Een korte terugblik op de eerste zittingen van de commissie.

PVDA wil de verdubbeling van de testcapaciteit in Brussel om het virus terug te dringen

De testcapaciteit in Brussel blijft beperkt in vergelijking met de besmettingsgraad (10%) en de noden. Sinds augustus horen we veel aankondigingen van minister Alain Maron over het openen van testcentra maar de zaken slepen aan en de roep om meer tests neemt toe.
Françoise De Smedt, Brussels PVDA-parlementslid is ongerust. “Het virus verspreidt zich sneller dan het ritme van de maatregelen van Brussels minister Maron en dat is geen goede zaak.”

 

Geen covid-crisis voor de aandeelhouders van VW die 2,4 miljard aan dividenden binnenrijven

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van VW op woensdag 30 september kregen de aandeelhouders 2,4 miljard euro aan dividenden uitgedeeld op basis van de winsten van 2019. Aan de ene kant worden miljarden dividenden uitgedeeld en lijkt er geen sprake te zijn van een covid-crisis. Aan de andere kant kondigt VW het verlies van 9500 banen aan bij dochteronderneming Man, 1000 banen bij dochteronderneming Bentley en 7000 banen in Duitsland.

Sterke toename van COVID-gevallen in Brussel: De PVDA eist dat de commissie Gezondheid vervroegd wordt naar donderdag

De commissie Gezondheid in het Brussels Parlement komt samen op 26 augustus. Gezien de sterke toename van COVID-gevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzoekt de PVDA om deze met spoed te vervroegen naar nu donderdag. De linkse partij is van mening dat de situatie dit nodig maakt, omdat de dagelijkse besmettingscurve snel op het niveau van de provincie Antwerpen zal komen. De PVDA wil onder meer dat het Gewest de problemen van de wachtrijen in de testcentra oplost.

De "echte" cijfers voor de sociale huisvestingsgraad in Brussel: 7 % en niet 11 % zoals Nawal Ben Hamou suggereert

In een artikel dat begin juli in La Capitale werd gepubliceerd 1 had men het over het percentage "sociale woningen" in elke Brusselse gemeente. Sommige hadden een percentage van meer dan 15 %, zoals Anderlecht (17,87 %), Molenbeek (17,73 %) en Brussel-Hoofdstad (16,69 %). Zijn deze gemeenten voorbeelden op het gebied van sociaal huisvestingsbeleid? Dat is niet zo zeker...

 

De keuzes van de Brusselse regering: tussen cadeaus aan de particuliere sector en een huurtoeslag die op zich laat wachten

Midden in de crisis van de coronavirus kiest de Brusselse meerderheid PS-Ecolo-Défi voor een mooie enveloppe voor de privévastgoedsector door de Silver Tower in handen te laten van een grote Duitse vastgoedbelegger. Maar de enveloppe voor Brusselse huurders met problemen laat nog op zich wachten: de meerderheid heeft het debat over de toepassing van de huurtoeslag, die nochtans in 2018 werd opgestart, nogmaals uitgesteld...

Doe je mee?