PVDA stelt een noodplan voor om het lerarentekort aan te pakken

De Vlaamse regering en het VGC-college slagen er amper in om het groeiend lerarentekort in te dijken. In Brussel blijft de situatie dramatisch, ook na de herfstvakantie. PVDA wil een integraal noodplan met aandacht voor startende leerkrachten, netoverschrijdende samenwerking en de herwaardering van het lerarenberoep.

Coronapas zoals in Frankrijk om op café te gaan? De PVDA zegt neen

Gezien de achterstand in de vaccinatiecampagne in Brussel zal de regering Vervoort een coronapas opleggen in plaatsen van het dagelijks leven, zoals cafés en restaurants. Volgens de PVDA tapt de Brusselse regering altijd uit hetzelfde vaatje: ze stelt onvoldoende middelen ter beschikking om de vaccinatie te doen vooruitgaan en legt dan de schuld bij de bevolking.

PVDA verzet zich tegen de verhoging van de waterprijs voor 3 op 4 Brusselaars

De partijen aan de top van Vivaqua willen de waterprijs voor 3 op de 4 huishoudens verhogen: een stijging van tussen de 12,5% en 15% in 2022, en tot 20% in 2026. Investeringen in het rioolnetwerk moeten de stijging verantwoorden. De stijging komt bovenop de indexering. Voor de PVDA "is het niet aan de werkende mensen om te betalen voor de nodige investeringen om de riolen te renoveren".

Geen beroep tegen de uitspraak in de MIVB-zaak: de PVDA is opgelucht voor de eiser

Na meer dan zes weken chaos heeft de regering eindelijk de knoop doorgehakt: de MIVB zal niet in beroep gaan tegen het vonnis dat haar veroordeelde wegens discriminatie bij de aanwerving van een werkneemster omdat die een hoofddoek droeg. De PVDA is opgelucht voor de eiser, maar is teleurgesteld dat de regering de MIVB vraagt haar arbeidsreglement te wijzigen om voor bepaalde functies te mogen blijven discrimineren.

Onder druk van de PVDA eist Molenbeek eindelijk sancties tegen Israël

De PVDA dient in verschillende gemeenteraden van het Brussels Gewest moties in. In de moties van de linkse partij wordt, anders dan in die van de PS en Ecolo, aangedrongen op concrete maatregelen zoals onmiddellijke handelssancties tegen Israël. In tegenstelling tot in Vorst de dag voordien, heeft de druk in Molenbeek afgelopen woensdagavond een en ander in beweging gezet: daar stemde een meerderheid van de gemeenteraadsleden uiteindelijk in met de oproep om op federaal vlak sancties te nemen. Voor Dirk De Block, regionaal voorzitter van de PVDA en fractieleider in de Molenbeekse gemeenteraad, zijn "sancties en een boycot een effectieve en vreedzame manier om de kolonisatie in Palestina een halt toe te roepen. Op het vlak van het Gewest willen wij de publieke aankondiging dat de economische missies worden beëindigd en de Brusselse handelsvertegenwoordiging in Tel Aviv wordt gesloten. Op gemeentelijk niveau moeten we bedrijven die banden hebben met de bezetting uitsluiten van overheidsopdrachten, zoals Barcelona heeft gedaan."

Sluiting van Home Sebrechts: de nieuwe Zweedse aandeelhouder EQT snijdt in de kosten om nog meer winst te maken

Op 3 april kondigde de directie van de groep Armonea de sluiting aan van woonzorgcentrum Sebrechts in Molenbeek. 108 banen staan op de tocht, en meer dan 150 bewoners moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit gebeurt net nadat de groep is opgekocht door het Zweedse investeringsfonds EQT, dat in 2020 nog 385 miljoen winst maakte1. De investeringen worden geheroriënteerd voor meer rentabiliteit. Dit is het resultaat van een gezondheidsbeleid waarin particuliere belangen op de eerste plaats komen en belangrijker worden geacht dan de kwaliteit van de zorg en de arbeidsomstandigheden.

FAQ: huurprijsbescherming

PRESENTATIE | Ze zijn ons vergeten : nieuw boek van Peter Mertens

Op vrijdag 10 juni om 18.00 uur presenteert PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn nieuwe boek: "Ze zijnons vergeten: De werkende klasse, de zorg en de crisis die komt" Coronahelden zullen deelnemen aan de boekvoorstelling.

Respect voor onze ouderen en onze crisishelden: teken tegen ontslagen in woonzorgcentra

In april 2020 hebben velen onder ons elke avond om 20 uur geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel. Senior Living Group boekte in 2020 65 miljoen winst. Een jaar later bedreigt hij 28 werknemers in Brussel met ontslag en wil Armonea een heel rusthuis in Molenbeek sluiten en zo 108 werknemers aan de deur zetten. Voor de PVDA moet de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid opnemen door op federaal vlak een moratorium op ontslagen te eisen en door snel de personeelsnormen te verhogen.

Brussels zone Uber vrij. Het voorbeeld van de taxisector uit Barcelona...een overwinning op Uber

Al zeven jaar vragen de Brusselse chauffeurs aan de regering om zich hun lot aan te trekken De Brusselse regering laat de situatie al zeven jaar verrotten en maakte zo de weg vrij voor multinationals als Uber en Heetch. De Brusselse regering liet de arbeidsomstandigheden van alle chauffeurs verslechteren. Door die passiviteit worden deze werkers tegen elkaar opgezet. Het zijn de werkers, zowel de taxibestuurders als de chauffeurs van deze platformen, die het gelag betalen voor de aarzelingen en tegenstrijdigheden van de Brusselse regering.