In Brussel staan 5000 sociale woningen leeg: een falen van de Brusselse regering, zegt de PVDA

4.945 sociale woningen staan leeg door gebrek aan renovatie. Een zeer verontrustend cijfer dat de staatssecretaris voor huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) gaf in antwoord op een vraag van de PVDA. Volgens Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brussels parlement, bewijst dit record van bijna 5.000 leegstaande woningen dat de Brusselse regering geen maatregelen neemt om de wooncrisis het hoofd te bieden. Ze eist een dringende verhoging van de financiële en personele middelen voor de renovatie van deze woningen.

​​PVDA: het plan "Good Living" van de Brusselse regering opent de deur naar meer vastgoedspeculatie

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Met deze hervorming zegt Pascal Smet het ‘legalisme’ aan te pakken dat de ontwikkeling van een meer leefbare stad voor iedereen zou belemmeren. Zijn hervorming doet evenwel het tegenovergestelde. Bij gebrek aan duidelijke regels en doelstellingen zet Smet in feite de deur open naar meer vastgoedspeculatie door grote projectontwikkelaars. Deze vastgoedspeculanten zullen luxeprojecten opdringen waarvan zij een maximale winst verwachten. Dit zal de stad nog ontoegankelijker maken voor Brusselse gezinnen."

“Mijn keuken is geen vuilnisbak”

Het nieuwe plan Clean.Brussels van Ecolo-minister Alain Maron zal Brussel nog vuiler maken.

Giovanni Bordonaro is de nieuwe voorzitter van de PVDA Brussels Gewest: "We zijn klaar om in 2024 deel uit te maken van de gemeentelijke meerderheden"

Aan het eind van het regionaal congres, een proces dat 6 maanden duurde, namen 200 afgevaardigden deel aan de verkiezing van een nieuwe regionale raad. Hierbij werd de nieuwe voorzitter van het gewest gekozen: Giovanni Bordonaro. Hij is 31 jaar oud, vader van een 3-jarige dochter en sinds 2018 eveneens fractievoorzitter van de PVDA in de gemeenteraad van Anderlecht. "Mijn engagement begon al veel eerder, in 2013. Ik was 22 jaar oud toen ik me ging inzetten voor de partij. Ik nam actief deel aan de opbouw van de partij in Anderlecht." Hij treedt toe tot de gewestelijke leiding na de verkiezingscampagne van 2018. Giovanni Bordonaro is van Italiaanse afkomst, zijn beide ouders zijn arbeiders en vakbondsafgevaardigden. "Betogingen zijn een gezinsuitje."

PVDA waarschuwt: SmartMove zorgt voor kilometerheffing

Het project van de kilometerheffing van de Brusselse regering had zoveel verzet opgeroepen dat de regeringspartijen deden alsof ze ervan afzagen. De PVDA toont aan dat de regering van Rudi Vervoort (PS) niet alleen miljoenen euro's uitgeeft om de invoering van deze asociale belasting te verzekeren, maar dat ze dit ook doet door het grondrecht op gegevensbescherming en privacy in vraag te stellen.

Wereldbeker voetbal: Close moet met het verenigingsleven en winkeliers een preventieplan opstellen om voor een feest zonder problemen te zorgen

"De incidenten van afgelopen zondag zijn onaanvaardbaar. Een handvol mensen heeft een hele wijk lamgelegd en de echte supporters verhinderd om in stijl feest te vieren. Close moet serieus nagaan hoe dit vooraf is georganiseerd om herhaling te voorkomen", reageert Bruno Bauwens, PVDA-gemeenteraadslid van stad Brussel. "De strategie van de burgemeester op zondag was duidelijk: "zijn" stad, zijn winkel- en toeristengebied beschermen, en al de rest voor rekening van de Lemonnierlaan. Wij willen ook dat de bewoners en handelaren van de Lemonnierlaan waardig kunnen genieten." "Je kan nooit 100% garanderen dat er bij dit soort evenementen geen incident zal plaatsvinden. Maar je kan wel de nodige voorzieningen treffen om de risico's te beperken. In de eerste plaats is het essentieel dat de plaatselijke autoriteiten samenwerken met het verenigingsleven en de winkeliers: wat te doen in geval van wangedrag, bewustmaking van de jongeren en preventie vóór de wedstrijd. Dit alles werd niet gedaan voor de wedstrijd van zondag." Het gemeenteraadslid ondersteunt vervolgens de noodzaak van een speciale feestzone. "Of we het nu willen of niet, veel Belgisch-Marokkaanse fans zullen terecht een waarschijnlijke kwalificatie van Marokko willen vieren. In plaats van de dingen spontaan en in wanorde te laten gebeuren, laten we een duidelijk kader scheppen, bijvoorbeeld op de Lemonnierlaan en daarbij ook het Anneessensplein. Laten we een parkeerverbod vragen om de ruimte vrij te maken en mogelijke incidenten te voorkomen". en slotte pleit de PVDA voor een snel en gericht optreden van de politie om eventuele onruststokers af te voeren, zoals dat ook gebeurt met hooligans tijdens wedstrijden. "10 mensen meteen afvoeren kan voorkomen dat er even later honderd mensen meedoen."

De verhoging van de MIVB-tarieven gaat in tegen de doelstelling om het autoverkeer in en rond Brussel terug te dringen

De verhoging van de MIVB-tarieven ontmoedigt werknemers die naar Brussel reizen om het openbaar vervoer te gebruiken, aldus de PVDA. "Vorige week betoogde Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt in het parlement dat de prijzen voor het Brusselse openbaar vervoer in 2023 niet zouden stijgen. Zij heeft hiervoor 9,3 miljoen euro beschikbaar gesteld in de begroting die de Brusselse regering vorige week heeft voorgesteld. Amper een week later blijkt dit verhaal niet helemaal waar te zijn. Via de verhoging van de Brupass zullen ook de gebruikers van de MIVB het in hun portemonnee voelen", klaagt PVDA-volksvertegenwoordiger Youssef Handichi aan.   "Als we het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van de auto willen aanmoedigen, moeten we de Brupass-formule toegankelijker maken, waardoor werknemers die in de rand van Brussel wonen naar de hoofdstad kunnen reizen.” Voor de PVDA druist deze beslissing in tegen de wil om het autoverkeer in het Brussels Gewest terug te dringen.  "De regionale overheid moet logisch blijven in haar wens om het autoverkeer terug te dringen. Gezien vanuit de doelstellingen van Good Move en zijn autoluwe wijken is het onbegrijpelijk om zo'n asociale beslissing te nemen die de toegang tot het openbaar vervoer bemoeilijkt. In plaats van de tarieven te verhogen, moeten we ze net proberen te verlagen. De Brupass-formule, evenals de Brupass XL, die het gebruik van verschillende openbare vervoersmaatschappijen mogelijk maakt om Brussel en zijn rand te verbinden, is één van de sleutels om de alternatieven voor de auto te versterken", besluit Youssef Handichi.    

Een afvalophaling afschaffen en sluikstorten willen bestrijden is zowel brandweerman als brandstichter willen zijn

Deze week legt Ecolo-minister Alain Maron het Brussels Parlement een ordonnantie voor die de strijd tegen sluikstorten in de hoofdstad moet opvoeren. De PVDA is van mening dat als de regering doorgaat met haar beslissing om een vuilnisophaling per week af te schaffen, deze sancties niet tot een schonere stad zullen leiden.

Dockside: De PS, Vooruit en Ecolo laten een kans liggen om het megalomane project tegen te houden, zoals de omwonenden eisen.

  De PVDA zal tijdens de volgende raadsvergadering een motie indienen om beroep aan te tekenen zodra het Gewest de vergunning verleent.    

Minister Weyts stuurt leraren met kluitje in het riet. Noodplan PVDA om lerarentekort aan te pakken blijft actueel.

Het lerarentekort in de Nederlandstalige scholen blijft schrijnend. Woensdag, 20 april, manifesteerden een groep leerkrachten opnieuw voor het kabinet van Ben Weyts, minister van Onderwijs. Brussels PVDA-parlementslid Jan Busselen vindt dat de Vlaamse minister te weinig doet om het probleem echt aan te pakken en vraagt aan collegelid Sven Gatz om extra maatregelen te nemen.