Nieuws

Mathilde El Bakri: Pas gewestelijke referentiehuurprijzen toe op Brusselse woonregie

“Brussel moet de etalage van België zijn”, zeggen de Brusselse liberalen, en daar hebben de armen géén plaats in. Die moeten dus plaats ruimen voor mensen die wél geld hebben. Woonbeleid moet volgens de PVDA armoede verminderen, en niet de armen verdrijven. Mathilde El Bakri stelt 2 maatregelen voor: "Pas de gewestelijke referentiehuurprijzen toe op de Brusselse woonregie, en maak van kwaliteitsvolle sociale woningen een prestigeproject, zoals Wenen doet".

Persbericht

De conclusies van het commissierapport gaan niet ver genoeg om nieuwe schandalen te vermijden en dat is een gemiste kans vindt Mathilde El Bakri van PVDA-PTB.

Persbericht

Afgelopen dinsdag besprak het Brussels parlement een ordonnantie die nieuwe regels wil opstellen betreffende de gemeentelijke vzw’s en de intercommunales in het Brussels Gewest. Meer transparantie en minder schandalen leek de boodschap. In plaats van een debat ten gronde, leken het voor de traditionele partijen om hervormingen in de marge te gaan. Zowel S.pa, Open VLD, NVA en ook Groen. Er wordt niets voorgesteld om het probleem fundamenteel aan te pakken. “De PVDA wil een einde maken aan de privatisering en de vermarkting van de gemeentelijke diensten.

Nieuws

In aanloop naar de regionale verkiezingen van 2019 is Brussel een nieuw burgerinitiatief rijker: “Eén Brusseleir, één stem!”. De inzet? Het debat over het stemrecht voor niet-Belgen op de agenda plaatsen. Niet-Belgen mogen vandaag al stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, maar dit initiatief wil dit recht uitbreiden tot de regionale verkiezingen.

Nieuws

PVDA steunt de roep van burgergroeperingen Cumuleo en Transparencia om meer transparantie en minder graaipolitiek. Het communautariseren van dit debat, zoals N-VA en opven VLD doen, vindt de linkse partij een faux debat. Deze week stemt het Brussels parlement over een decumul voor parlementsleden en lokale mandaten in de gemeenten.

Nieuws

Vind hier de nieuwjaarsspeech van Dirk De Block terug, voorzitter van PVDA van het Brussels Gewest en Waals-Brabant

2017 was het jaar, waarin, door de verkiezing van Trump, onze wereld weer eens dichter bij een oorlogssituatie kwam, maar ook het jaar dat duizenden mensen zijn komen protsteren tegen het bezoek van Trump aan Brussel …

Nieuws

19 november 2017

Inzake verkeersverzadiging staat Brussel op plaats 14 in de Europese ranglijst. Wie in en rond Brussel circuleert, zit gemiddeld 41 uur per jaar  vast in de file. Op sociaal, economisch en ecologisch vlak zijn de gevolgen dramatisch. Ieder jaar sterven er in Brussel meer dan 600 mensen voortijdig door de luchtverontreiniging. En dan spreken we nog niet over al die mensen die er ernstige longklachten door krijgen.

Nieuws

Michael Verbauwhede, PVDA-parlementslid interpelleerde het Brussels parlement over het tekort aan artsen. De federale regering is namelijk van plan om het systeem van de toekenning van de “RIZIV-nummers” te veranderen (zonder dat nummer kan je als arts je beroep niet uitoefenen). Op termijn zal daardoor het tekort aan artsen toenemen. Een aantal parlementsleden hebben dus een motie ingediend die een belangenconflict inroept (een middel om een wetsontwerp van de federale regering voor 40 dagen te blokkeren).

Nieuws

"Wanneer heeft de gemeente u voor het laatst uw mening gevraagd?" Op die vraag antwoorden de mensen ons meestal: "nooit"... “En vindt u dat normaal?" "Euh, wij vinden dat ook niet normaal." De PVDA wil een nooit eerder geziene oefening in democratie organiseren. Vanaf vandaag tot januari wil ze de mening vragen van 10.000 Brusselaars... Maar er is meer. Eens hun prioriteiten duidelijk zijn, zullen we ons samen mobiliseren om ze te realiseren. Gesprek met Dirk De Block, Mathilde El Bakri en Axel Bernard, de lijsttrekkers in Molenbeek, Brussel en Schaarbeek.

Nieuws

Deze Brusselse première werd verkregen door het “ collectief van de Mensen Zonder papieren “, dankzij een brede mobilisatie van de burgers. Een voorbeeld dat eens te meer aantoont, dat strijd loont. Het sensibiliserings ,- mobilisatie en organisatiewerk van de mensen zonder papieren en de talrijke ondersteuningen hebben de politieke lijnen doen bewegen. Vincent de Wolf, de burgemeester van Etterbeek(MR) werd verplicht om een leegstaand gebouw op te eisen om mensen zonder papieren van het collectief ‘De stem van de Mensen zonder Papieren” te huisvesten.