Maak mee het verschil

Nieuws

HERVORMING KINDERBIJSLAG, DE PVDA BLIJFT ERBIJ : "EEN KIND IS GELIJK AAN EEN KIND"

Vorige vrijdag, 5 april, moest het Brussels parlement zich uitspreken over de hervorming van het stelsel van kinderbijslagen. Voor de PVDA is de concurrentie tussen de gewesten, een rechtstreeks gevolg van de zesde staatshervorming, een gevaar voor het basisprincipe: “Een kind is gelijk aan een kind”.

Hieronder de tussenkomst van Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels parlement.

Een discussie over racisme in het parlement: het standpunt van de PVDA.

Vandaag werd in het Brusselse parlement gestemd over een tekst “met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie binnen de Brusselse plaatselijke ambtenarij”. Een eerste kleine stap maar de strijd is nog lang niet gewonnen. Hieronder kunt u de toespraak van Youssef Handichi, Brussels parlementslid, lezen.

Dit is jouw beweging