Skip to content

De Brusselse PVDA dient een resolutie in voor twee afval-ophalingen per week. "Onder minister Maron is Brussel veel vuiler geworden".

De Brusselse PVDA dient een resolutie in voor twee afval-ophalingen per week.

Bruno Bauwens van de PVDA maakt een negatief bilan van de afvalhervorming die minister Maron (Ecolo) bijna een jaar geleden doorvoerde: "De minister vermindert het aantal afval-ophalingen per week, maar biedt géén oplossing voor de mensen in kleine woningen, dat zorgt uiteraard voor problemen. Daarom hebben we in het Brussels Parlement een resolutie ingediend waarin we vragen om de witte en oranje zak twee keer per week op te halen. Veel arbeiders van Net Brussel vragen trouwens hetzelfde.

"We horen veel  Brusselaars klagen dat het afval nu te weinig worden opgehaald", meldt Bruno Bauwens, PVDA-parlementslid in Brussel die het dossier opvolgt. "Veel mensen wonen in kleine appartementen met een kleine keuken of zonder terras. Voor hen is het moeilijk om een oranje zak een hele week lang binnenshuis te houden. Het is dan ook niet verbazend dat er méér afval op straat wordt achtergelaten. Uit de cijfers van de minister zelf blijkt dat het aantal klachten over vuilnisbakken die 'niet op straat worden opgehaald' is verdubbeld, verdrievoudigd en soms zelfs verviervoudigd, afhankelijk van de gemeente", aldus het linkse parlementslid.

In een gesprek met Bruzz zegt de directeur van het agentschap Net-Brussel dat "het niet ondenkbaar is dat we in de toekomst twee ophaalrondes per week doen voor de oranje zak,” maar hij voegde eraan toe dat ze daarvoor niet genoeg personeel en middelen hadden. De werknemers van het agentschap denken er net zo over. "Het management had het aantal werknemers per vrachtwagen verminderd tijdens de Covid-crisis, waardoor de werkdruk toenam", legt het linkse parlementslid uit. De invoering van nieuwe routes in mei 2023 heeft de situatie nog verergerd. Bruno Bauwens vervolgt: "Er is nu te weinig personeel voor het aantal rondes dat voorzien is in het plan van Alain Maron, en als gevolg daarvan kunnen veel werknemers hun vrije dagen niet opnemen, anders worden de straten niet schoongemaakt." Het resultaat: "Veel werknemers zijn ziek door de werkdruk", zegt het PVDA-parlementslid. Hij voegt eraan toe: "De directeur van Net Brussel bevestigt in Bruzz dat ze sinds de invoering van het nieuwe ophaalsysteem méér moeten doen met minder, wat onhoudbaar is.”

Bruno Bauwens besluit: "Als we echt willen dat sorteren voor iedereen toegankelijk is, moeten we mensen meer mogelijkheden geven om hun vuilniszak buiten te zetten. In plaats van de afvalinzameling te verminderen, moeten we de mensen helpen. De PVDA heeft een resolutie ingediend die oproept om terug 2 ophaalmomenten per week te organiseren. Tegelijkertijd moet de minister nadenken over een systeem van ondergrondse vuilnisbakken, zoals in veel Europese steden het geval is.”