Skip to content

Ondanks de mooie beloftes, slaagt de huidige regering er niet in om voldoende sociale woningen te bouwen in Brussel

Ondanks de mooie beloftes, slaagt de huidige regering er niet in om voldoende sociale woningen te bouwen in Brussel

De PVDA roept op om het beleid rond de bouw van sociale woningen drastisch om te keren. Houd de openbare gronden in publieke handen en zorg ervoor dat er uitsluitend publieke woningen op worden gebouwd. Leg een minimum van 30% sociale woningen op aan alle grote private vastgoedprojecten. Voor de linkse partij toont het falen van het beleid van de voorbije 40 jaar duidelijk aan dat er nood is aan een ambitieus en bindend beleid.

Françoise De Smedt, fractieleider in het Brussels Parlement: "Het tekort aan betaalbare huisvesting in Brussel zorgt voor een sociale crisis. Kwalitatieve sociale huisvesting is een oplossing voor deze crisis. Maar de cijfers van Pol Zimmer in de krant La Dernière Heure tonen aan dat het beleid tot nu toe, inclusief deze legislatuur, heeft gefaald. Het is wraakroepend dat Brussel op 1 januari 2022 minder bewoonde sociale woningen telt dan dertig jaar geleden!”

Ze vervolgt: "De Staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) verklaarde aan het begin van de legislatuur dat ze 5.500 nieuwe sociale woningen zou bouwen. Vandaag zijn er amper 1.013 woningen bij. Dat is ver verwijderd van haar beloften. Haar noodplan voor huisvesting heeft die trend niet kunnen keren, en de wachtlijst is vandaag gegroeid tot 56.000 gezinnen. De bouw van nieuwe sociale woningen blijft ontoereikend en ver verwijderd van de doelstellingen van de gewestplannen, waarvan de eerste al van 20 jaar geleden dateert!”

Ze concludeert: "Ik roep op tot een drastische herziening van het huisvestingsbeleid. Het is absoluut noodzakelijk om de bouw van sociale woningen te verhogen en daarvoor hebben we meer proactieve en bindende mechanismen nodig. Houd publieke grond in openbare handen en bouw er 100% publieke woningen op, waarvan minstens 60% sociale huisvesting. Leg de productie van minimaal 30% sociale woningen op in grote private vastgoedprojecten. Dat is de enige manier om reële vooruitgang te boeken in het aanbod van sociale huisvesting.”