Skip to content

PVDA bevroeg meer dan 14.300 Brusselaars: koopkracht blijkt topprioriteit

PVDA bevroeg meer dan 14.300 Brusselaars: koopkracht blijkt topprioriteit

Vijf maanden lang trok de PVDA het land door met haar "Grote bevraging" om de publieke opinie te peilen. In het Brussels Gewest vulden meer dan 14.000 mensen de enquête volledig in. "Een ongekend aantal voor een onderzoek uitgevoerd door een politieke partij", zegt Nabil Boukili, federaal lijsttrekker in Brussel.

Prioriteit 1: koopkracht

De PVDA-enquête begon met een open vraag: "Wat zou jij het eerst veranderen als jij het voor het zeggen had?" De partij presenteerde vervolgens 30 van haar voorstellen, verdeeld over zes nationale en vier lokale onderwerpen. Burgers werd gevraagd om de zes nationale kwesties (koopkracht, eerlijke belastingen, wooncrisis, klimaat, politieke zelfbediening en waardig werk) in volgorde van belangrijkheid te rangschikken. Zowel bij de open vraag als bij de drie belangrijkste onderwerpen kwam koopkracht als topprioriteit naar voren.

De energieprijzen blokkeren en lagere voedselprijzen worden als de belangrijkste maatregelen aangestipt.

"Eén ding was meteen duidelijk: de Brusselaar vindt koopkracht het belangrijkste. De helft van de ondervraagden wil dat de prijzen van basisbehoeften worden geblokkeerd. Dit strookt met wat we op het terrein horen, waar veel werkende mensen ons vertellen dat hun boodschappen onbetaalbaar worden. Daarom eisen we dat de btw op voedingsmiddelen wordt afgeschaft. Een tweede maatregel die we voorstellen om de koopkracht te beschermen is bindende huurprijzen."

Prioriteit 2: eerlijke belastingen

De tweede prioriteit die in Brussel naar voren kwam uit de grote bevraging van de PVDA is eerlijke belastingen. "Brusselaars zijn het beu om allerlei belastingen te moeten betalen. Het zijn altijd dezelfde mensen die moeten dokken. Dat zie je bijvoorbeeld bij de kilometerheffing die PS en Ecolo willen invoeren na de verkiezingen. De belangrijkste maatregel, gekozen door 35% van de respondenten, is om multinationals eerlijker te belasten", vervolgt Nabil Boukili.

Prioriteit 3: de wooncrisis

"Niet verrassend: de wooncrisis is prioriteit nummer 3 voor de ondervraagden. Brussel wordt onbetaalbaar. Steeds meer huishoudens vinden geen fatsoenlijke woning voor een redelijke huurprijs. Dit heeft een grote impact op de koopkracht en levenskwaliteit van de mensen", vertelt Françoise De Smedt, lijsttrekker voor het Brussels Gewest. De belangrijkste maatregel als antwoord op deze crisis is het blokkeren van de huren. "41% van de respondenten koos voor deze maatregel. Dat is gigantisch. Het is een doeltreffende maatregel, die al bestaat in andere Europese steden, en het kost de overheid geen cent."

"Met al deze resultaten gaan we nu aan de slag om ons programma bij te schaven. Vanaf 11 maart gaan we met de mensen in gesprek over onze voorstellen. Tussen maart en april organiseren we zo'n vijftien bijeenkomsten in het hele gewest om onze prioriteiten te presenteren", besluit Nabil Boukili.