PVDA komt ook in Brussel op en gaat voor een eerste verkozene.

Op 26 mei zullen Nederlandstalige kiezers kunnen stemmen voor PVDA in het Brussels parlement en het Vlaams parlement.
Jan Busselen, geëngageerd leerkracht en PVDA-fractiemedewerker trekt de lijst voor het Brussels parlement en gelooft in een eerste zetel aan Nederlandstalige kant.
Nele Vandenbempt, arts in Schaarbeek, trekt de lijst voor het Vlaams parlement.


PVDA WIL MARIA, EEN NEDERLANDSTALIGE ARBEIDSTER UIT BRUSSEL, IN HET FEDERAAL PARLEMENT

Op maandag 4 februari maakte PVDA-voorzitter Peter Mertens de Brusselse lijsttrekster voor de federale verkiezingen bekend: Maria Vindevoghel.

Deze arbeidster en vakbondsvrouw werkte een groot deel van haar loopbaan als schoonmaakster op de luchthaven van Zaventem.

“De arbeiders en arbeidsters hebben ook het recht om eindelijk een van hen in het parlement te zien”, meent ze.

PVDA ON TOUR 2019

PVDA Brussel evalueert vier jaar Brussels beleid

Gisteren, donderdag 20 december, kwamen onze volksvertegenwoordigers Françoise De smedt et Youssef Handichi tussen in het Brussels parlement om de mislukking van het beleid aan te klagen. Hieronder vindt u de balans dat de PVDA maakt van de meerderheid, maar ook onze voorstellen in zake klimaat, mobiliteit en huisvesting.

Brussels parlement: PVDA voert wijzigingen door en vervrouwelijkt zijn ploeg

De PVDA voert wijzigingen door : Françoise De Smedt, eerste opvolgster op de PVDA-lijst, wordt vanaf december afgevaardigde in het Brussels parlement. Zij vervangt Michael Verbauwhede, die op zijn beurt de media en de studiedienst van de PVDA gaat versterken. De nieuwe afgevaardigde, 43 jaar en moeder van twee kinderen, is natuurkundige van opleiding en werkte jarenlang in de ziekenhuissector.

36 verkozenen van het volk. De PVDA doet zijn intrede in zeven Brusselse gemeenteraden

In verschillende Brusselse gemeenteraden leggen de nieuwe verkozenen de eed als gemeenteraadslid af. Na de eerste twee PVDA-verkozenen in 2012 zullen er nu maar liefst 36 nieuwe PVDA’ers hun intrede doen in zeven Brusselse gemeenten. Ze noemen zichzelf verkozenen voor het volk en voorzien acties om de sociale thema’s op de gemeentelijke agenda’s te zetten.

DE PVDA WIL DE ONTSTALGVERGOEDINGEN VOOR BURGEMEESTERS MET EEN PARLEMENTAIRE ZETEL VERBIEDEN.

In het Brussels parlement cumuleren verschillende parlementair verkozenen de functie met de functie van burgemeester of schepen. Ze kunnen een riante ontslagvergoeding ontvangen. De PVDA heeft een voorstel geïntroduceerd om de ontslagvergoeding voor burgemeesters of schepenen met een parlementaire zetel te verbieden.

Kone verplicht om te luisteren naar de eisen van de werknemers en... zijn winst eerlijker te verdelen.

Begin november hebben de werknemers van de onderneming KONE, één van de grote Europese leiders in liften, voor de eerste keer sinds de komst van de onderneming in België zo’n 30 jaar geleden, gedurende 6 dagen gestaakt. Ze besloten de toenemende werkdruk in combinatie met de veel te lagen lonen een halt toe te roepen. Na de mobilisatie van de werknemers was de onderneming verplicht om te luisteren naar de eisen en zijn winst eerlijker te verdelen.

 

Neo : Niet te laat om over te schakelen op het alternatief PVDA plan

Het Brussels Gewest heft het stedenbouwkundig attest toegekend aan de eerste fase van het Neo-project. Groen licht dus voor de stad Brussel om het project dat op handen wordt gedragen door burgemeester Philippe Close verder uit te voeren. PVDA vindt dat het project is geschreven voor de immobiliënsector. Ook het veelvuldig burgerprotest tegen het Neo-project duwt een alternatief plan op de voorgrond.

 

Staking van nooit eerder geziene omvang bij Kone.

Sinds dinsdagochtend worden bij de firma Kone, Europees marktleider in liften, geen herstellingen en onderhoud meer uitgevoerd op de liften bij klanten van het bedrijf. Dit is een gevolg van een staking van onbepaalde duur bij hun arbeiders. De oorzaak ? De arbeiders worden geconfronteerd met een steeds hoger wordende werkdruk.

 

Doe je mee?