Brussels parlement: PVDA voert wijzigingen door en vervrouwelijkt zijn ploeg

De PVDA voert wijzigingen door : Françoise De Smedt, eerste opvolgster op de PVDA-lijst, wordt vanaf december afgevaardigde in het Brussels parlement. Zij vervangt Michael Verbauwhede, die op zijn beurt de media en de studiedienst van de PVDA gaat versterken. De nieuwe afgevaardigde, 43 jaar en moeder van twee kinderen, is natuurkundige van opleiding en werkte jarenlang in de ziekenhuissector.

36 verkozenen van het volk. De PVDA doet zijn intrede in zeven Brusselse gemeenteraden

In verschillende Brusselse gemeenteraden leggen de nieuwe verkozenen de eed als gemeenteraadslid af. Na de eerste twee PVDA-verkozenen in 2012 zullen er nu maar liefst 36 nieuwe PVDA’ers hun intrede doen in zeven Brusselse gemeenten. Ze noemen zichzelf verkozenen voor het volk en voorzien acties om de sociale thema’s op de gemeentelijke agenda’s te zetten.

DE PVDA WIL DE ONTSTALGVERGOEDINGEN VOOR BURGEMEESTERS MET EEN PARLEMENTAIRE ZETEL VERBIEDEN.

In het Brussels parlement cumuleren verschillende parlementair verkozenen de functie met de functie van burgemeester of schepen. Ze kunnen een riante ontslagvergoeding ontvangen. De PVDA heeft een voorstel geïntroduceerd om de ontslagvergoeding voor burgemeesters of schepenen met een parlementaire zetel te verbieden.

Kone verplicht om te luisteren naar de eisen van de werknemers en... zijn winst eerlijker te verdelen.

Begin november hebben de werknemers van de onderneming KONE, één van de grote Europese leiders in liften, voor de eerste keer sinds de komst van de onderneming in België zo’n 30 jaar geleden, gedurende 6 dagen gestaakt. Ze besloten de toenemende werkdruk in combinatie met de veel te lagen lonen een halt toe te roepen. Na de mobilisatie van de werknemers was de onderneming verplicht om te luisteren naar de eisen en zijn winst eerlijker te verdelen.

 

Neo : Niet te laat om over te schakelen op het alternatief PVDA plan

Het Brussels Gewest heft het stedenbouwkundig attest toegekend aan de eerste fase van het Neo-project. Groen licht dus voor de stad Brussel om het project dat op handen wordt gedragen door burgemeester Philippe Close verder uit te voeren. PVDA vindt dat het project is geschreven voor de immobiliënsector. Ook het veelvuldig burgerprotest tegen het Neo-project duwt een alternatief plan op de voorgrond.

 

Staking van nooit eerder geziene omvang bij Kone.

Sinds dinsdagochtend worden bij de firma Kone, Europees marktleider in liften, geen herstellingen en onderhoud meer uitgevoerd op de liften bij klanten van het bedrijf. Dit is een gevolg van een staking van onbepaalde duur bij hun arbeiders. De oorzaak ? De arbeiders worden geconfronteerd met een steeds hoger wordende werkdruk.

 

2 vrouwen overleden door koude in Brussel: Er moeten volgens de PVDA structurele maatregelen komen om iedereen te voorzien in zijn recht op huisvesting.

De afgelopen 24 uur zijn er in Brussel twee vrouwen om het leven gekomen door onderkoeling. De doodsoorzaak was echter niet de koude, maar wel de armoede. In één van de rijkste regio’s van Europa, sterven er mensen op straat omdat ze zich niet kunnen voorzien van een woning. De oozaak ligt volgens de PVDA in het ontbreken van structurele maatregelen die iedereen voorzien in hun recht op een woning.

 

PVDA: Doorbraak en lokale verankering in het Brussels Gewest

PVDA verheugt zich over de verkiezingsresultaten in het Brusselse. De linkse partij breekt door in alle gemeenten waar ze opkwam met een verkiezingslijst en springt van 2 naar 36 gemeenteraadsleden. « Blijkbaar werden de sociale programmapunten (betaalbaar wonen, gratis en kwaliteitsvol openbaar vervoer, tweetalige scholen) waarmee PVDA campagne voerde gedragen door een brede laag binnen de Brusselse bevolking. Honderden mensen zijn dan ook lid geworden van PVDA gedurende deze verkiezingscampagne. » verheugt Dirk De Block, voorzitter van PVDA voor het Brussels Gewest.

PVDA stelt een alternatief plan voor Neo voor

De stad Brussel geeft 18 hectaren op de Heizelvlakte in erfpacht aan vastgoedmastodonten Besix, CFE en Unibail-Rodamco. Samen willen ze er één van de grootste shoppingmalls van Europa bouwen, 500 high standing woningen, een congrescentrum, een luxe-hotel, een rusthuis en twee crèches. PVDA Brussel komt echter met een alternatief plan op de proppen. Minder winkels en kantoren, meer woningen, scholen en publieke voorzieningen in de buurt.

Daling van de huurprijzen in Brussel was nog nooit zo dringend.

In de stad Brussel stegen de huurprijzen met 30% in de periode 2006-2017. In een aantal andere volkse gemeenten was de stijging nog groter: + 48% in Schaarbeek en 61,1% in Molenbeek in diezelfde periode. Dat leren we uit de studie die PVDA maakte over de evolutie van de huurprijzen in Brussel. “De partijen in de verschillende gemeentelijke besturen beloven veel als het op betaalbaar wonen komt, maar daar komt weinig van in huis want de huurprijzen stijgen overal. Enkel PVDA vraagt een huurprijs-omkadering die bindend is” bevestigt Mathilde El Bakri, lijsttrekker voor PTB*PVDA in de stad Brussel.

Doe je mee?