De onderhandelingen in BrusseL tonen de hypocrisie van de PS die de voorstellen van de PVDA niet eens besproken heeft

De aankondiging van het openen van de onderhandelingen in Brussel tussen PS, Ecolo en Défi, toont de hypocrisie aan van de PS en werpt een verhelderend licht op de situatie in Wallonië. « Er is bij de PS duidelijk geen wil om een debat ten gronde te voeren over de situatie in onze hoofdstad, waar een derde van de mensen onder de armoededrempel leeft en waar we een serieuze huisvestingscrisis meemaken veroorzaakt door de wurggreep van betonboeren” zo reageert David Pestieau, vice-voorzitter van de PVDA.

De PVDA-fractie in het Brussels parlement bijna verdriedubbeld

Zondag rolde er een rode golf van hoop door het land. Met een verzesvoudiging van PVDA-verkozenen in het federaal parlement, een doorbraak in het Vlaams parlement en een verdrievoudiging in het Brussels parlement stoot authentiek links door op alle niveaus.  Met bijna 5% aan Nederlandstalige kant en meer dan 13% aan Franstalige kant telt de PVDA-fractie in Brussel nu 11 verkozenen die er gedurende 5 jaar de linkse stem zullen vertegenwoordigen voor een solidaire en leefbare stad. Ontdek hieronder hun portret!

Gratis openbaar vervoer in Brussel? Het kan!

De laatste schattingen van de wetenschappers van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) geven ons slechts 11 jaar de tijd om actie te ondernemen als we de onomkeerbare opwarming van de aarde willen vermijden. Binnen 11 jaar zal onze CO2-uitstoot 60% lager moeten liggen. PVDA stelt voor om het openbaar vervoer in Brussel gratis en toegankelijk te maken voor iedereen. Zoals dat het geval is een groeiend aantal steden in de VS en in Frankrijk. Deze studie legt uit waarom gratis openbaar vervoer noodzakelijk is, mogelijk is en beter is voor mens en milieu.

De PVDA viert eerste mei in het teken van fiscale rechtvaardigheid en de pensioenen

In Brussel verzamelden zich 200 militanten en sympathisanten van de PVDA voor de Finance Tower om de viering van 1 mei van start te laten gaan. De lijstaanvoerders van de PVDA voor het Gewest en de Kamer volgden elkaar op bij de microfoon om de belangrijkste onderwerpen van de campagne te behandelen: fiscale rechtvaardigheid en de pensioenen.

Gemeente Brussel versterkt tendens naar dure huurprijzen

De PVDA vergeleek de huurprijzen van de Grondregie van Brussel stad met de prijzen die zouden gelden wanneer er  enkel met de inflatie rekening zou gehouden worden. Het resultaat spreekt boekdelen: De huurprijzen van de woningen van de Grondregie werkt de snelle stijging van de prijzen op de Brusselse huurmarkt mee in de hand. PVDA stelt een bindend huurraster voor dat de woonspeculatie onder controle wil brengen. Ook de woningen van de Grondregie zouden dalen met 15% volgens het huurrooster van PVDA.

HERVORMING KINDERBIJSLAG, DE PVDA BLIJFT ERBIJ : "EEN KIND IS GELIJK AAN EEN KIND"

Vorige vrijdag, 5 april, moest het Brussels parlement zich uitspreken over de hervorming van het stelsel van kinderbijslagen. Voor de PVDA is de concurrentie tussen de gewesten, een rechtstreeks gevolg van de zesde staatshervorming, een gevaar voor het basisprincipe: “Een kind is gelijk aan een kind”. Hieronder de tussenkomst van Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels parlement.

Een discussie over racisme in het parlement: het standpunt van de PVDA.

Vandaag werd in het Brusselse parlement gestemd over een tekst “met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie binnen de Brusselse plaatselijke ambtenarij”. Een eerste kleine stap maar de strijd is nog lang niet gewonnen. Hieronder kunt u de toespraak van Youssef Handichi, Brussels parlementslid, lezen.

PVDA Brussel eist het recht het nationaal PVDA-lijstnummer 12 te mogen gebruiken

Voor de verkiezingen van 26 mei mag PVDA in heel België hetzelfde nationale lijstnummer 12 gebruiken. Behalve... voor haar Brusselse lijst. Het regionale kiesbureau besliste maandag voorlopig dat deze lijst een ander nummer zal toegewezen krijgen. Jan Busselen, Brussels lijsttrekker voor PVDA, reageert verbolgen: "Het wordt tijd om te erkennen dat de PVDA-PTB één en dezelfde nationale partij is, met één nationaal lijstnummer 12. Het is absurd dat we net in het tweetalig Brussels Gewest dat nationaal lijstnummer niet zouden mogen gebruiken." 

De PVDA wil medische groepspraktijken dicht bij de mensen FInancieren. eerder dan de privé ziekenhuizen

De Brusselse regering besteedde meer dan 50 miljoen euro in 3 jaar om een nieuw privé ziekenhuiscomplex te financieren: de CHIREC. Een som die de bouw van 100 medische groepspraktijken zou kunnen financieren die aan forfait werken en waar de medische zorgen voor de patiënten gratis is.        

1,1% opslag voor de gewone werknemers, 15 tot 30% opslag voor burgemeesters. Zoek de fout.

Al enkele maanden voert het personeel van de Brusselse gemeenten, OCMW’s en ziekenhuizen actie. Eén van de eisen is loonopslag. Dat de Brusselse regering een ontwerp heeft klaarliggen om de lonen van burgemeesters en Schepen met 15 tot 30% te v erhogen, dat schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. PVDA vraagt om het wetsontwerp, dat pas na de verkiezingen zou besproken worden, uit respect voor de rest van de werkende mensen terug te trekken.