Nieuws

Nieuws

Beste Brusselaar,

Nieuws

Donderdagmiddag verklaarde Brussels minister van onderwijs Vanhengel op FM-Brussel dat na 23 mei "alle Nederlandstalige kinderen een plaats zullen vinden in het Brussels onderwijs". Op 23 mei begint voor de Nederlandstalige scholen de periode van 'vrije inschrijvingen' - de laatste kans om nog een school te vinden.

Nieuws

Na maanden campagne voeren, met duizenden discussies, met een grote mars voor een sociaal plan door de straten van Brussel, met een omsingeling van de beurs...zijn jullie allen hartelijk welkom om samen de kiesuitslagen te volgen, om de analyses van deze kiesuitslagen te horen, en om samen het einde van de campagne te vieren !

We genieten samen van een soep, een snack, een glas, aan super sociale prijzen.

Nieuws

Een andere huisvestingspolitiek is mogelijk. Een studiereis van de PVDA naar Wenen bevestigt dit. In deze stad worden jaarlijks 6500 sociale woningen gebouwd.

Nieuws

De Brusselse kieslijsten van PTB*PVDA-go! kregen inzage in een rondzendbrief van M. Jean Clément, waarnemend gouverneur van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad, die naar alle gemeenten van de hoofdstad werd verstuurd.

In dit document met “Instructies over affiches en algemeen geldende maatregelen” m.b.t. de Brusselse verkiezingen stelt de gouverneur:

De gemeenten moeten een eerlijke verdeling voorzien van de publieke aanplakruimte voor de verschillende lijsten.

Nieuws

1 Mei is het internationaal feest van de arbeiders. De internationale viering op deze dag door progressieven en syndicalisten in heel de wereld gaat terug op de vakbondsbeweging die op 1 mei 1886 ontstond in de Verenigde Staten voor de 8urige werkdag. Een feestdag als symbool voor de arbeidersstrijd en haar overwinningen, is voor onze partij van bijzonder belang. Een dag waarop we in herinnering brengen welk kamp we gekozen hebben: dat van de werkende bevolking, de jeugd en al diegenen die het moeilijk hebben aan het einde van de maand. 

Nieuws

In zes avonden, telkens aan één thema gewijd, geven kandidaten van de lijst PTBPVDA-go! een zicht op het programma voor de verkiezingen van 25 mai en beantwoorden ze vragen van het publiek.

Waar? Op de hoofdzetel van de PTB•PVDA, M. Lemonnierlaan 171 - 1000 Brussel

Wanneer? Elke woensdag van 9 avril tot en met 14 mei van 19 tot 21u

- woensdag 9 april : Huisvesting
- woensdag 16 april : Onderwijs
- woensdag 23 april : Armoede
- woensdag 7 mei : Tewerkstelling
- woensdag 14 mei : Milieu

Nieuws

Deze zondag om 14u30 vertrekt de mars voor een sociaal noodplan aan de Beurs. Tegen de jacht op werklozen, voor goedkopere huurprijzen, voor stabiele werkgelegenheid, voor plaatsen in de scholen, voor gezonde lucht en tegen elke vorm van discriminatie. We hebben U nodig om een sterk signaal te sturen: alle sociale indicatoren in Brussel staan immers in het rood!

Daarom deze mars en... een treintje voor de kinderen zal ons begeleiden.

Nieuws

Alle sociale indicatoren staan op rood (werkloosheid, armoede, te hoge huurprijzen, discriminatie, enz.) . En toch is deze situatie geen fataliteit. Concrete oplossingen zijn mogelijk NU. De sociale nood in Brussel is zodanig dat de PTB*PVDA-go! vraagt om onmiddellijk 6 noodmaatregelen te nemen om onmiddellijk een beetje zuurstof te verlenen aan de streek. En voor die 6 noodmaatregelen zullen we door Brussel opstappen op 23 maart :

Nieuws

Niet enkel het Franstalig Brussels onderwijs kampt met plaats tekort. Ook het Nederlandstalig onderwijs wordt onder gefinancierd. Maar liefst 2800 kinderen vinden geen plaats in het Nederlandstalig onderwijs volgens Walentina Cools van het Lokaal Overlegplatform Brussel. Michael Verbauwhede van PTB*PVDA-go! vraagt de oprichting van een overkoepelend Brussels onderwijsorgaan.

Pagina's