Nieuws

Nieuws

Tegen de verschillende besparingsmaatregelen organiseert er zich een verzet. De PVDA nodigt vertegenwoordigers uit de culturele sector, het middenveld, de studentenbeweging en de vakbonden, uit om te komen getuigen van de verscheidenheid van deze aanvallen en van het verzet dat in de verschillende sectoren tot stand komt. 

Nieuws

Maar wat staat er nu eigenlijk «op mijn kop geschreven»?

Door Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement.

Nieuws

De Raad van Bestuur van de MIVB stelt voor 2015 een verhoging voor van het maandelijks abonnement van 49 naar 50 euro (+ 2 %) en van het jaarlijks abonnement van 499 naar 520 euro (+ 4,2 %). De 10-rittenkaart Airport Line zal voortaan 32 euro kosten in plaats van 28 euro vandaag (+14 %). De andere tarieven blijven ongeveer onveranderd. Dit laat ons toe de conclusie te trekken dat de meest trouwe abonnees opnieuw de rekening zullen betalen. De Brusselaars die zich naar Zaventem verplaatsen om er te werken zien de tarieven ook verhogen.

Nieuws

Vorige week, bij de start van het nieuwe werkjaar, stelde de Brusselse regering haar algemene beleidsverklaring voor.

"Wij hebben de algemene beleidsverklaring gehoord. Men spreekt met geen woord over de strijd tegen de armoede. Men spreekt over veel ambitie, maar zeker en vast niet over de ambitie iets te doen aan de sociale noodsituatie waarin vele Brusselaars vandaag verkeren", reageert Michaël Verbauwhede, fractievoorzitter van de PVDA*PTB in het Brussels parlement.

Nieuws

Donderdag 23 oktober verdedigde de Brusselse minister van tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) een politiek van de Brusselse regering om onderbetaalde stages te gebruiken als instrument tegen de jeugdwerkloosheid. Dit “om de jongeren te leren ’s morgens op te staan”. Michaël Verbauwhede, PVDA-volksvertegenwoordiger reageert hierop: «Men moet stoppen met de jongeren te beschuldigen en hen verantwoordelijk te houden voor slechte politieke keuzes.”

Nieuws

Gisteren, aan de vooravond van deze internationale dag van de strijd tegen armoede, in een stad waar het gemiddeld inkomen met 20 % gedaald is in twee derde van de wijken, zijn de kamerleden van PVDA, Michael Verbauwhede en Claire Geraets, tussen gekomen om het gebrek aan wilskracht van de Brusselse regering in dit domein aan te kaarten.

Nieuws

Peter Mertens is de voorzitter van de PVDA en auteur van de best-seller 'Hoe Durven Ze?'. Hij komt aan de VUB spreken over de crisis, de besparingen en het sociaal verzet. Het publiek krijgt de kans om met Mertens in dialoog te gaan.

Dinsdag 30/09 om 20u

VUB Aula Q

Toegang gratis.

Website Partij Van De Arbeid:
www.pvda.be

Webserie gebaseerd op het boek 'Hoe Durven Ze?':
http://buybuyeurope.eu/nl#.VBHWD_mSxn0

Nieuws

Deze week is het de “Week van de Mobiliteit”. Voor Brussels minister Pascal Smet (sp.a) de gelegenheid om zijn visie op mobiliteit toe te lichten. Zijn boodschap: een leefbaarder Brussel met minder auto’s en meer fietsers en voetgangers. Youssef Handichi, ex-buschauffeur en vakbondsdelegee bij de MIVB en Brussels parlementslid voor de PVDA, reageert.

Uitgangspunt van het mobiliteitsplan van Pascal Smet in Brussel is dat “de auto niet langer het enige middel is waarmee mensen zich verplaatsten.” Bent u het daarmee eens?

Nieuws

Sinds 1 september is de bewonerskaart in Sint-Gillis opnieuw betalend. Dankzij de PVDA was de kaart gratis geworden, maar het goede nieuws was van korte duur, slechts 15 maanden... 5 EUR, verbonden aan de tariefverhoging in het kader van de toepassing van het regionaal parkeerplan. Dit alles in een context van besparingen, voorbereid door de verschillende regeringen.

Nieuws

De leiding van de PVDA voor het Brussels Gewest verheugt zich in de verkiezing van 4 vertegenwoordigers in het Brussels parlement.

 

“Met de verkiezing van Michaël Verbauwhede, Mathilde El Bakri, Youssef Handichi et Claire Geraets, is het oorspronkelijk objectief (voor de eerste keer een verkozene halen in het parlement) meer dan bereikt”, oordeelt Benjamin Pestieau, de voorzitter van de PVDA voor het Brussels Gewest.

Op regionaal vlak behaalt de lijst PTB•PVDA-go! 3.86% van de stemmen (+3%, vergeleken met 2009), met 15.782 stemmen.

Pagina's