Covid-commissie: De PVDA denkt dat de meerderheid de waarheid vreest

De covid-commissie is nog maar net begonnen in het Brussels Parlement en de PVDA vraagt zich nu al af wat we er echt uit gaan leren, want de meerderheid lijkt bang te zijn voor het debat en zich achter de andere regeringen te verschuilen. Een korte terugblik op de eerste zittingen van de commissie.

PVDA wil de verdubbeling van de testcapaciteit in Brussel om het virus terug te dringen

De testcapaciteit in Brussel blijft beperkt in vergelijking met de besmettingsgraad (10%) en de noden. Sinds augustus horen we veel aankondigingen van minister Alain Maron over het openen van testcentra maar de zaken slepen aan en de roep om meer tests neemt toe.
Françoise De Smedt, Brussels PVDA-parlementslid is ongerust. “Het virus verspreidt zich sneller dan het ritme van de maatregelen van Brussels minister Maron en dat is geen goede zaak.”

 

Geen covid-crisis voor de aandeelhouders van VW die 2,4 miljard aan dividenden binnenrijven

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van VW op woensdag 30 september kregen de aandeelhouders 2,4 miljard euro aan dividenden uitgedeeld op basis van de winsten van 2019. Aan de ene kant worden miljarden dividenden uitgedeeld en lijkt er geen sprake te zijn van een covid-crisis. Aan de andere kant kondigt VW het verlies van 9500 banen aan bij dochteronderneming Man, 1000 banen bij dochteronderneming Bentley en 7000 banen in Duitsland.

Sterke toename van COVID-gevallen in Brussel: De PVDA eist dat de commissie Gezondheid vervroegd wordt naar donderdag

De commissie Gezondheid in het Brussels Parlement komt samen op 26 augustus. Gezien de sterke toename van COVID-gevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzoekt de PVDA om deze met spoed te vervroegen naar nu donderdag. De linkse partij is van mening dat de situatie dit nodig maakt, omdat de dagelijkse besmettingscurve snel op het niveau van de provincie Antwerpen zal komen. De PVDA wil onder meer dat het Gewest de problemen van de wachtrijen in de testcentra oplost.

De "echte" cijfers voor de sociale huisvestingsgraad in Brussel: 7 % en niet 11 % zoals Nawal Ben Hamou suggereert

In een artikel dat begin juli in La Capitale werd gepubliceerd 1 had men het over het percentage "sociale woningen" in elke Brusselse gemeente. Sommige hadden een percentage van meer dan 15 %, zoals Anderlecht (17,87 %), Molenbeek (17,73 %) en Brussel-Hoofdstad (16,69 %). Zijn deze gemeenten voorbeelden op het gebied van sociaal huisvestingsbeleid? Dat is niet zo zeker...

 

De keuzes van de Brusselse regering: tussen cadeaus aan de particuliere sector en een huurtoeslag die op zich laat wachten

Midden in de crisis van de coronavirus kiest de Brusselse meerderheid PS-Ecolo-Défi voor een mooie enveloppe voor de privévastgoedsector door de Silver Tower in handen te laten van een grote Duitse vastgoedbelegger. Maar de enveloppe voor Brusselse huurders met problemen laat nog op zich wachten: de meerderheid heeft het debat over de toepassing van de huurtoeslag, die nochtans in 2018 werd opgestart, nogmaals uitgesteld...

PVDA-leraars verzamelen computers om jongeren in staat te stellen te studeren

De ongelijkheden in ons onderwijs, die nu al zeer groot zijn, zijn door de crisis nog erger geworden. Dit is onder andere te wijten aan het gebrek aan computerapparatuur en internettoegang voor sommige jongeren. Om daaraan te verhelpen verzamelt de PVDA Onderwijs Brussel computers en tablets om ze aan jongeren die ze nodig hebben te geven. 

Lokaal testcentrum voor COVID 19 opent in Molenbeek op initiatief van Geneeskunde voor het Volk

In samenwerking met andere huisartsen en met de steun van de gemeente heeft Geneeskunde voor het Volk Molenbeek een lokaal testcentrum opgezet.. Dit is een primeur voor Brussel. Omdat het centrum in de gemeente georganiseerd is door huisartsen, heeft het als voordeel dat het voor onze patiënten toegankelijker is en meer vertrouwen wekt. De testen worden gecentraliseerd op één plaats, waardoor patiënten veilig op consultatie kunnen gaan bij hun huisarts.

De PVDA sluit campagne af met 1000 stoffen maskers voor postpersoneel

"Twee maanden na het begin van de lockdown krijgen de postbeambten die dagelijks naast elkaar aan het werk zijn, nog steeds maar één enkel masker per dag, met een levensduur van vier uur ", zegt het Brusselse parlementslid Youssef Handichi (PVDA): "We werden hierop attent gemaakt door verschillende postbeambten die zich niet veilig voelden", zegt Youssef Handichi.

PVDA-tour gaat verder : 800 maskers voor de taxichauffeurs

Na de spoorwegarbeiders, de postbedienden en het gemeentepersoneel was het de beurt aan de taxichauffeurs om stoffen maskers te krijgen van de PVDA. Donderdag ontvingen hun vertegenwoordigers 800 maskers die door vrijwilligers werden gemaakt.

Doe je mee?