Nieuws

Nieuws

Dinsdagochtend lezen we het plotse ontslag op de nieuwssite ‘Brusselnieuws’ van Anne Brumagne, de hoofdredactrice van Brussel Deze Week. Een uur later valt de bom: FM Brussel wordt opgedoekt. Maar het personeel en de luisteraars kwamen in actie en dwongen ministers Gatz (OpenVLD) en Smet (spa) tot een (voorzichtige) bocht. Het verhaal van FM Brussel is nog niet gedaan.

Nieuws

In oktober 2014 diende de PVDA*PTB in het Brussels Parlement een resolutie in m.b.t. tot de economische zendingen naar Israël. Deze resolutie vraagt de stopzetting van de zendingen en de sluiting van het handelskantoor van het Brussels gewest in Tel Aviv. Deze relaties betekenen in feite een steun voor de Israëlische Staat. De PVDA*PTB vraagt het Brussels Parlement zich duidelijk te positioneren ten opzichte van de toestand in Palestina en de operatie “grensbescherming” van vorige zomer.

Nieuws

Door te besparen in het Brusselse verenigingsleven bedreigt de regering deze peiler van onze democratie. Inter-Environnement Bruxelles is een onafhankelijke vereniging. Zij verenigt 80 wijkcomités en bewonersgroeperingen die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit in Brussel. Het beleid van budgettaire bezuinigingen raakt IEB extra hard, gezien de vereniging 50% in plaats van de voorziene 15% van haar subsidies verliest.

Nieuws

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA (Partij van de Arbeid van België) en de Communistische Partij (CPB) organiseren op 10 mei een bezoek aan het Fort van Breendonk. “Opdat men de nazistische barbaarsheid en de duizenden Verzetsstrijders die hun leven gaven opdat wij vrij zouden kunnen leven nooit zou vergeten”, legt Petya Obolensky, verantwoordelijke van Comac, uit.

De dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog is geen feestdag meer, maar de jongeren beslisten van 10 mei hun 'dag van de Bevrijding' te maken.

Nieuws

De populaire video werd op enkele uren al meer dan 7.000 keer bekeken en 500 keer gedeeld. De linkse partij klaagt op een grappige manier de gevolgen van de vuilnishervorming van Fadila Laanan aan. "De snelheid waarmee deze video zich verspreidt is opnieuw een bewijs dat de mensen het plan Laanan niet willen", becommentarieert Youssef Handichi, Brussels PVDA volksvertegenwoordiger. Hij vraagt de Staatssecretaris nog maar eens de twee ophalingen van de witte vuilniszakken te behouden.

Nieuws

Bonjour et bienvenue camarades, welkom.

Si je suis en costard aujourd'hui, c'est parce que cette journée est exceptionnelle. Ce n'est pas seulement la journée des travailleurs en Belgique. C'est la journée internationale des travailleurs. Que ce soit en Espagne, en Grèce ou au Québec, aujourd'hui, c'est la fête. Nous fêtons les travailleurs, ces femmes et hommes qui produisent les richesses,.

Nieuws

Gezien de mobilisatie was de Brusselse meerderheid verplicht om haar eigen resolutie over het TTIP, het vrijhandelsakkoord dat onderhandeld wordt tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, te amenderen. ”Zien hoe een meerderheid haar eigen resolutie amendeert, toont aan in welke moeilijke situatie ze werd gebracht ”. Maar dit nieuwe amendement is nog erg ontoereikend volgens de Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger, Mathilde El Bakri. “Het amendement vraagt noch de verwerping noch de opschorting van het verdrag”.

Nieuws

Bart De Wever verklaarde recentelijk dat racisme een “relatief” begrip is dat te vaak wordt gebruikt als excuus voor persoonlijk falen. Hij viseerde daarmee vooral de Marokkaanse gemeenschap en meer bepaald de Berbergemeenschap. De Wever is de voorzitter van de grootste politieke partij in België. Zijn uitlatingen zijn daarom niet ongevaarlijk en het doel is duidelijk: stigmatiseren, diaboliseren, haat en verdeeldheid zaaien onder de mensen.

Nieuws

De ouders en de PVDA vragen dat er bushalte komt in de Dantestraat, aan de school "Petits Goujons". Moegenvroeg overhandigen ze de MIVB-directie een officiële uitnodiging om samen met hen de wijk rondom hun school te bezoeken. Afspraak morgen, vrijdag aan de hoofdingang van de MIVB-depot in Molenbeek, in de Nicolas Doyenstraat om 9u. 

Nieuws

Deze avond zal de Molenbeekse gemeenteraad normaal gezien beslissen om van start te gaan met één tweetalige school in de gemeente (volgens de internationaal gerenommeerde immersie of CLIL methode).

Volgens de PVDA kan dit het begin zijn van mooi een tweetalig project in de Molenbeekse scholen.

Pagina's