Nieuws

MIVB: PVDA wil een garantie van de regering dat de tarieven van de MIVB niet verhoogd zullen worden

Brieuc de Meeûs, directeur-generaal van de MIVB, vraagt compensatie voor het gratis openbaar vervoer van jongeren en senioren. Hij denkt daarvoor aan een verhoging van de tarieven. Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor de PVDA en voormalig buschauffeur bij de MIVB, dringt aan op een bijeenkomst van de infrastructuurcommissie begin volgende week. De PVDA zal in die commissie van minister Elke Van Den Brandt (Groen) een duidelijk engagement eisen om de tarieven van de MIVB niet te verhogen.

Waarom het VGC-bestuursakkoord geen akkoord voor alle Brusselaars is

Jan Busselen, PVDA-verkozene in de raad van de Vlammase Gemeenschap

De nieuwe Brusselse regering ruilde CD&V in voor Groen!. Op het eerste zicht een stap in de progressieve richting. Maar bij een tweede lezing blijkt dat er ook deze legislatuur er geen globale oplossingen voor onderwijs, armoedebestrijding en echte inclusiviteit komen voor de Brusselse gezinnen.

Minder auto's is inzetten op aantrekkelijk en gratis vervoer in plaats van de aandeelhouders van private parkeergarages rijk te maken

De Brusselse regering (Groen-SP.A-Open VLD) kondigt in haar algemene beleidsverklaring aan dat ze tegen 2030 65.000 parkeerplaatsen op de weg wil afschaffen en de parkeertarieven wil verhogen om het aantal auto's in de openbare ruimte te verminderen. Welk doel wil de regering daarmee bereiken? Automobilisten aanmoedigen om de ondergrondse parkings te gebruiken, die meestal in privéhanden zijn en hogere tarieven aanrekenen. Om het aantal auto's in Brussel echt te verminderen en tegelijkertijd iets te doen aan de klimaatcrisis stelt de PVDA voor om het aanbod aan openbaar vervoer uit te breiden en gratis te maken. Daarnaast moeten er publieke parkeerterreinen geopend worden.

Discriminatie op het werk, PVDA wil proactieve controle

"De studie die minister Gosuin uitbracht toont nog maar eens dat discriminatie bij aanwervingen schering en inslag zijn. Hoe lang gaan we die vaststelling nog maken? " vraagt Youssef Handichi, Brussels parlementslid voor PVDA. "Wij stellen een proactieve testing voor bij aanwerving, maar dan moet je bindende diversiteitsobjectieven durven bepalen."

De onderhandelingen in BrusseL tonen de hypocrisie van de PS die de voorstellen van de PVDA niet eens besproken heeft

De aankondiging van het openen van de onderhandelingen in Brussel tussen PS, Ecolo en Défi, toont de hypocrisie aan van de PS en werpt een verhelderend licht op de situatie in Wallonië. « Er is bij de PS duidelijk geen wil om een debat ten gronde te voeren over de situatie in onze hoofdstad, waar een derde van de mensen onder de armoededrempel leeft en waar we een serieuze huisvestingscrisis meemaken veroorzaakt door de wurggreep van betonboeren” zo reageert David Pestieau, vice-voorzitter van de PVDA.

De PVDA-fractie in het Brussels parlement bijna verdriedubbeld

Zondag rolde er een rode golf van hoop door het land. Met een verzesvoudiging van PVDA-verkozenen in het federaal parlement, een doorbraak in het Vlaams parlement en een verdrievoudiging in het Brussels parlement stoot authentiek links door op alle niveaus.  Met bijna 5% aan Nederlandstalige kant en meer dan 13% aan Franstalige kant telt de PVDA-fractie in Brussel nu 11 verkozenen die er gedurende 5 jaar de linkse stem zullen vertegenwoordigen voor een solidaire en leefbare stad. Ontdek hieronder hun portret!

Gratis openbaar vervoer in Brussel? Het kan!

De laatste schattingen van de wetenschappers van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) geven ons slechts 11 jaar de tijd om actie te ondernemen als we de onomkeerbare opwarming van de aarde willen vermijden. Binnen 11 jaar zal onze CO2-uitstoot 60% lager moeten liggen. PVDA stelt voor om het openbaar vervoer in Brussel gratis en toegankelijk te maken voor iedereen. Zoals dat het geval is een groeiend aantal steden in de VS en in Frankrijk. Deze studie legt uit waarom gratis openbaar vervoer noodzakelijk is, mogelijk is en beter is voor mens en milieu.

De PVDA viert eerste mei in het teken van fiscale rechtvaardigheid en de pensioenen

In Brussel verzamelden zich 200 militanten en sympathisanten van de PVDA voor de Finance Tower om de viering van 1 mei van start te laten gaan. De lijstaanvoerders van de PVDA voor het Gewest en de Kamer volgden elkaar op bij de microfoon om de belangrijkste onderwerpen van de campagne te behandelen: fiscale rechtvaardigheid en de pensioenen.

Gemeente Brussel versterkt tendens naar dure huurprijzen

De PVDA vergeleek de huurprijzen van de Grondregie van Brussel stad met de prijzen die zouden gelden wanneer er  enkel met de inflatie rekening zou gehouden worden. Het resultaat spreekt boekdelen: De huurprijzen van de woningen van de Grondregie werkt de snelle stijging van de prijzen op de Brusselse huurmarkt mee in de hand. PVDA stelt een bindend huurraster voor dat de woonspeculatie onder controle wil brengen. Ook de woningen van de Grondregie zouden dalen met 15% volgens het huurrooster van PVDA.

HERVORMING KINDERBIJSLAG, DE PVDA BLIJFT ERBIJ : "EEN KIND IS GELIJK AAN EEN KIND"

Vorige vrijdag, 5 april, moest het Brussels parlement zich uitspreken over de hervorming van het stelsel van kinderbijslagen. Voor de PVDA is de concurrentie tussen de gewesten, een rechtstreeks gevolg van de zesde staatshervorming, een gevaar voor het basisprincipe: “Een kind is gelijk aan een kind”.

Hieronder de tussenkomst van Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA in het Brussels parlement.

Dit is jouw beweging