PRESENTATIE | Ze zijn ons vergeten : nieuw boek van Peter Mertens

Op vrijdag 10 juni om 18.00 uur presenteert PVDA-voorzitter Peter Mertens zijn nieuwe boek: "Ze zijnons vergeten: De werkende klasse, de zorg en de crisis die komt" Coronahelden zullen deelnemen aan de boekvoorstelling.

Respect voor onze ouderen en onze crisishelden: teken tegen ontslagen in woonzorgcentra

In april 2020 hebben velen onder ons elke avond om 20 uur geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel. Senior Living Group boekte in 2020 65 miljoen winst. Een jaar later bedreigt hij 28 werknemers in Brussel met ontslag en wil Armonea een heel rusthuis in Molenbeek sluiten en zo 108 werknemers aan de deur zetten. Voor de PVDA moet de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid opnemen door op federaal vlak een moratorium op ontslagen te eisen en door snel de personeelsnormen te verhogen.

Brussels zone Uber vrij. Het voorbeeld van de taxisector uit Barcelona...een overwinning op Uber

Al zeven jaar vragen de Brusselse chauffeurs aan de regering om zich hun lot aan te trekken De Brusselse regering laat de situatie al zeven jaar verrotten en maakte zo de weg vrij voor multinationals als Uber en Heetch. De Brusselse regering liet de arbeidsomstandigheden van alle chauffeurs verslechteren. Door die passiviteit worden deze werkers tegen elkaar opgezet. Het zijn de werkers, zowel de taxibestuurders als de chauffeurs van deze platformen, die het gelag betalen voor de aarzelingen en tegenstrijdigheden van de Brusselse regering.

Het rookgordijn van de Brusselse regering tegen "onrechtmatige huurprijzen"

In Berlijn bestaat al een bindend rooster van huurprijzen en is de stad erin geslaagd de huurprijzen in 2020 met 10% te verlagen. Als dit in andere Europese steden kan, waarom zouden we ons hierdoor niet laten inspireren in Brussel? Begin 2021 diende de PVDAin het parlement een voorstel in om de huren te verlagen en soelaas te bieden aan de talrijke huurders bij wie het water reeds aan de lippen staat. Het voorstel zou een bindend karakter hebben. Ten gevolge daarvan dienden drie maanden later de partijen van de regeringsmeerderheid (PS-Ecolo-Défi-sp.a-Groen-Vld) hun eigen voorstel in "tegen onrechtmatige huurprijzen". Dat voorstel heeft een niet-bindend karakter. Volgens de PVDA zal het voorstel van de meerderheid nauwelijks reëel effect hebben. Toelichting.

Middelen en infrastructuur is er om daklozenopvang uit te breiden

In november en december trokken verschillende hulporganisaties die met daklozen werken aan de alarmbel. Ze waarschuwden voor een structureel tekort aan 800 opvangplaatsen. Drie maanden later staan er nog steeds ...800 mensen in de kou. PVDA vraagt de Brusselse regering om tijdelijke opvangplaatsen bij te creëren en werk te maken van een duurzaam huisvestings- en opvangbeleid. 

Boycot van Israël in Brussel: Alle partijen verwerpen resolutie PVDA

Op 29 januari 2021 verwierp het Brussels parlement een resolutie van PVDA over Israël. De resolutie wil een einde maken aan de Brusselse economische missies naar Israël en het handelskantoor in Tel Aviv te sluiten zolang Israël het internationaal recht met voeten treedt. PS,One Brussels, Ecolo,Groen en CDH onthielden zich. MR, NVA en Défi stemden tegen. One Brussels en Groen rechtvaardigden hun onthouding met het argument dat zij de discussie willen verruimen met bredere criteria en naar alle economische missies in het buitenland. PVDA betreurt deze gemiste kans om een signaal te sturen naar Israël en bekritiseert het feit dat de Brusselse regering zo Israël als handelspartner blijft beschouwen. Maar de argumentatie achter de onthouding van de meerderheid bevat ook meerdere valkuilen...

Daklozen: "Dringend opvang in centra en hotels nodig"

Het is bitter koud, en daarom roept de PVDA de Brusselse regering op een deel van de covid-begrotingsreserve vrij te maken. Volgens de linkse partij is er dringend nood aan meer opvangplaatsen, o.a. in hotels.

De PVDA eist het ontslag van de twee politievrouwen in de racistische video. "Minister Van Quickenborne moet het openbaar ministerie opdracht geven het onderzoek te heropenen."

Federaal PVDA-parlementslid Nabil Boukili veroordeelt met klem de racistische en homofobe beledigingen die twee politievrouwen uit de zone Zuid vanuit hun voertuig deden. "Die twee politieagentes mogen nooit meer een functie in het politiekorps bekleden, ze moeten worden ontslagen. Men moet vooral een einde maken aan de sfeer waarin het 'normaal' is dat politieagenten elkaar dit soort video's sturen. Minister Van Quickenborne moet een einde maken aan dit klimaat van straffeloosheid en zijn bevoegdheid gebruiken om het openbaar ministerie het onderzoek te laten heropenen.

Openbaar vervoer 15% duurder in ruil voor 0% meer aanbod

We lazen in de pers dat de MIVB haar tarieven tot 40% gaat verhogen onder het voorwendsel de ze de circulatiezone in de stadsrand een beetje wil uitbreiden. "In plaats van het openbaar vervoer te bevorderen, maakt de PS-Ecolo-Défi-meerderheid het net duurder", zegt Brussels PVDA-parlementslid Youssef Handichi. "De bussen van De Lijn en de TEC, evenals de treinen rijden in het Gewest soms voor de helft leeg rond. Waarom 15% meer vragen voor de huidige capaciteit die al door de overheid gefinancierd wordt?"

Overwinning voor werknemers van de Brusselse lokale overheden die een loonsverhoging krijgen

In haar begroting verbindt de Brusselse regering zich ertoe een plan te respecteren om de lonen van de werknemers van de lokale besturen te verhogen. Deze werkers van lokale besturen (LRB) worden inderdaad veel minder betaald dan hun collega's in andere gewesten, zo'n 10 of 15 % minder, ondanks het feit dat velen van hen ook nog in Brussel zeer hoge huren moeten betalen. Om deze overwinning te behalen, vechten ze al drie jaar met het ordewoord "Halt aan de lage lonen!" . Deze overwinning is die van een voorbeeldige beweging, verenigd en vastberaden, met duidelijke eisen. De PVDA wil de LRB feliciteren met deze strijd en blijft de overige eisen steunen.