Middelen en infrastructuur is er om daklozenopvang uit te breiden

In november en december trokken verschillende hulporganisaties die met daklozen werken aan de alarmbel. Ze waarschuwden voor een structureel tekort aan 800 opvangplaatsen. Drie maanden later staan er nog steeds ...800 mensen in de kou. PVDA vraagt de Brusselse regering om tijdelijke opvangplaatsen bij te creëren en werk te maken van een duurzaam huisvestings- en opvangbeleid. 

Boycot van Israël in Brussel: Alle partijen verwerpen resolutie PVDA

Op 29 januari 2021 verwierp het Brussels parlement een resolutie van PVDA over Israël. De resolutie wil een einde maken aan de Brusselse economische missies naar Israël en het handelskantoor in Tel Aviv te sluiten zolang Israël het internationaal recht met voeten treedt. PS,One Brussels, Ecolo,Groen en CDH onthielden zich. MR, NVA en Défi stemden tegen.
One Brussels en Groen rechtvaardigden hun onthouding met het argument dat zij de discussie willen verruimen met bredere criteria en naar alle economische missies in het buitenland. PVDA betreurt deze gemiste kans om een signaal te sturen naar Israël en bekritiseert het feit dat de Brusselse regering zo Israël als handelspartner blijft beschouwen. Maar de argumentatie achter de onthouding van de meerderheid bevat ook meerdere valkuilen...

Daklozen: "Dringend opvang in centra en hotels nodig"

Het is bitter koud, en daarom roept de PVDA de Brusselse regering op een deel van de covid-begrotingsreserve vrij te maken. Volgens de linkse partij is er dringend nood aan meer opvangplaatsen, o.a. in hotels.

De PVDA eist het ontslag van de twee politievrouwen in de racistische video. "Minister Van Quickenborne moet het openbaar ministerie opdracht geven het onderzoek te heropenen."

Federaal PVDA-parlementslid Nabil Boukili veroordeelt met klem de racistische en homofobe beledigingen die twee politievrouwen uit de zone Zuid vanuit hun voertuig deden. "Die twee politieagentes mogen nooit meer een functie in het politiekorps bekleden, ze moeten worden ontslagen. Men moet vooral een einde maken aan de sfeer waarin het 'normaal' is dat politieagenten elkaar dit soort video's sturen. Minister Van Quickenborne moet een einde maken aan dit klimaat van straffeloosheid en zijn bevoegdheid gebruiken om het openbaar ministerie het onderzoek te laten heropenen.

De PVDA lanceert haar campagne op het terrein tegen de kilometertaks: "we gaan door tot ze wordt ingetrokken"

Deze ochtend voerde de PVDA actie aan 5 inrijwegen van Brussel. Daarmee lanceerde de linkse partij haar campagne ‘Stop de kilometertaks’.

Openbaar vervoer 15% duurder in ruil voor 0% meer aanbod

We lazen in de pers dat de MIVB haar tarieven tot 40% gaat verhogen onder het voorwendsel de ze de circulatiezone in de stadsrand een beetje wil uitbreiden. "In plaats van het openbaar vervoer te bevorderen, maakt de PS-Ecolo-Défi-meerderheid het net duurder", zegt Brussels PVDA-parlementslid Youssef Handichi. "De bussen van De Lijn en de TEC, evenals de treinen rijden in het Gewest soms voor de helft leeg rond. Waarom 15% meer vragen voor de huidige capaciteit die al door de overheid gefinancierd wordt?"

De Brusselse kilometerheffing: een asociaal en ondoeltreffend voorstel

Deze donderdag 3 december 2020 stelt de Brusselse regering haar nieuwe kilometerheffing voor, de SmartMove.

Iedereen is het erover eens dat er een oplossing moet worden gevonden voor de verkeersopstoppingen die Brussel verstikken. Voor de PVDA ligt die niet in nieuwe oneerlijke en asociale belastingen zoals de kilometerheffing die de werknemers doen betalen. Er is efficiënter en goedkoper openbaar vervoer nodig.

De PS-Ecolo-Défi-meerderheid kiest voor een kilometerheffing die de werknemers zeer duur zullen doen betalen terwijl hen geen goed alternatief wordt geboden. De kilometerheffing is op de lange termijn niet erg doeltreffend om het autoverkeer in de stad te verminderen. En in tegenstelling tot wat sommigen ons willen doen geloven, is de kilometerheffing ook niet de magische oplossing voor een beter milieu.

Overwinning voor werknemers van de Brusselse lokale overheden die een loonsverhoging krijgen

In haar begroting verbindt de Brusselse regering zich ertoe een plan te respecteren om de lonen van de werknemers van de lokale besturen te verhogen. Deze werkers van lokale besturen (LRB) worden inderdaad veel minder betaald dan hun collega's in andere gewesten, zo'n 10 of 15 % minder, ondanks het feit dat velen van hen ook nog in Brussel zeer hoge huren moeten betalen. Om deze overwinning te behalen, vechten ze al drie jaar met het ordewoord "Halt aan de lage lonen!" . Deze overwinning is die van een voorbeeldige beweging, verenigd en vastberaden, met duidelijke eisen. De PVDA wil de LRB feliciteren met deze strijd en blijft de overige eisen steunen.

De PVDA wil een personeelspool van 250 vervangers creëren om een nieuw drama in de rusthuizen te voorkomen

De situatie in de rusthuizen wordt weer zorgwekkend. Het coronavirus maakt een comeback onder zowel de bewoners als het personeel. Voor dePVDA is het essentieel om te anticiperen op het tekort aan handen om de tragedie die we in april hebben meegemaakt te voorkomen. Daartoe stelt de linkse partij voor om een pool van 250 vervangers voor zorgpersoneel in het leven te roepen, beheerd door Iriscare en met de hulp van uitzendkantoren en gemeenten.

Covid-Commissie : minister Maron de komst van de tweede golf heeft geminimaliseerd

De Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron werd door de Brusselse parlementsleden verwacht om lessen te trekken uit de eerste golf van het coronavirus. Volgens de PVDA laat de minister zien dat hij de tweede golf niet de baas kan en een afwachtende houding blijft aannemen, waarbij hij de schuld op de federale overheid afwentelt door zijn eigen verantwoordelijkheden te ontlopen.

Doe je mee?