Nieuws

Nieuws

Morgen, donderdag 3 november, keert de zending weer van 24 Belgische ondernemingen naar Israël. Zij was georganiseerd door de Brussels, Vlaamse en Waalse regio's. Na jaren van verzet tegen deze economische zendingen, is de PVDA verheugd dat eindelijke dissidente stemmen in de rangen van de meerderheid opkomen. Deze zending was blijkbaar nodig om de verontwaardiging van sommige socialistische afgevaardigden op te wekken. Het is inderdaad nooit te laat om goed te doen.

Nieuws

Vanop onze actie in Vilvoorde.

Waarom wordt over fijn stof zoveel gepraat in Antwerpen, maar niet in de noordrand? Omdat het enige meetpunt op 2,5km staat van de Brusselse ring. Toch zijn er 14 scholen en heel wat woonwijken die in de gevarenzone zitten met kans op verminderde longontwikkeling bij kinderen. Als partij vragen we daarom een meetpunt voor fijn stof in het centrum. Want met de komst van Uplace en een verbreding van de Brusselse ring zou dit nog erger worden. Meer morgen in Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Ring-tv. (Sander op fb)

Nieuws

Handel drijven met Israël versterkt de kolonisering van de Palestijnse gebieden en versterkt de apartheidspolitiek. Dat is de boodschap van een alternatieve missie die werd samengesteld uit Belgische personaliteiten op de vooravond van een officiële Belgische economische missie. De deelnemers roepen op tot een boycot van Israël, zo lang het land het internationaal recht niet respecteert.

Nieuws

Gezien de horror van de aanslagen in Parijs wil de PVDA plaats geven aan rouw en medeleven met de slachtoffers van haat, terrorisme en oorlog. In dat kader besloot de linkse partij om haar ProtestParade tegen de besparingsmaatregelen, voorzien voor morgen 15 november 2015, uit te stellen tot een latere datum. De PVDA zal in de komende dagen alle initiatieven steunen die oproepen voor eenheid en solidariteit tegen de haat, het terrorisme en de oorlog.

Nieuws

De werknemers van postsorteercentra legden in de nacht van woensdag op donderdag het werk neer. Ze staken omdat de directie van Bpost de premies voor het weekendwerk wil afschaffen. De PVDA heeft hen bezocht in Brussel X (Anderlecht).

Nieuws

PVDA Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Perscommuniqué

Persafspraak: Vrijdag 23 oktober, van 7u30 tot 9u, Centraal station. Europakruispunt.

Deze vrijdag start de PVDA haar informatiecampagne “er is genoeg voor iedereen” met het uitdelen van koekjes aan de pendelaars. Het koekje, als symbool van de herverdeling, staat op de voorpagina van de nieuwe folder die op meer dan 1 miljoen exemplaren zal worden uitgedeeld in heel het land.

Nieuws

Brussel, 14/10/2015

PVDA Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Perscommuniqué

Recentelijk lekten de plannen van Hydrobru voor het optrekken van de Brusselse waterprijs uit in de pers. Onder de vele reacties ook die van de PVDA, naast de huurdersvakbonden en de twee grote vakbonden ABVV en ACV. De wens tot prijsverhoging vanwege Hydrobru werd tijdelijk geblokkeerd door de Brusselse regering.

Nieuws

De PVDA maakte van het klimaatdebat in het Brussels Parlement gebruik om haar prioriteiten inzake het klimaat voor te stellen. De inzet is zeer groot. De tijd van kleine maatregeltjes en initiatiefjes op kleine schaal is voorbij. Michael Verbauwhede, fractievoorzitter van de PVDA in het Brussels Parlement: "Indien we onder de 2°C opwarming willen blijven hebben we een bindend, ambitieus en goed gepland beleid nodig".

Nieuws

Voor de tweede keer in vier maand weigerde de Brusselse meerderheid (PS - CdH - FdF - Spa - Open Vld - CD&V) zich uit te spreken over de motie van de PVDA die de stopzetting van de economische zendingen naar Israël en daarbij de sluiting van het handelskantoor in Tel-Aviv vraagt. Dit zolang Israël het internationaal recht en de UNO-resoluties niet naleeft.

Nieuws

Op donderdag 25 juni werd in het Brussels Parlement gedebatteerd over een ordonnantie die de voorwaarden versoepelt voor de onderbetaalde stages (866€/maand) van de 'Jongerengarantie'. “Deze stages zijn geen oplossing voor het probleem van de werkloosheid in Brussel”, legt volksvertegenwoordiger van de PVDA*PTB Michael Verbauwhede uit. “Het is integendeel een instrument dat zal dienen om de bestaande vaste jobs te ondermijnen en onze jongeren voor een prikje in de aanbieding te zetten. Zoiets kunnen wij geen toekomst voor onze jongeren noemen!

Pagina's