Twee mannen en twee vrouwen verkozen in het Brussels parlement voor PTB•PVDA-go!

De PVDA-afdeling van het het Brussels Gewest verheugt zich nadat 4 vertegenwoordigers in het Brussels parlement verkozen geraakte.

Oproep van PTB•PVDA-go!: "Nog geen school voor je zoon of dochter in Brussel ? Stuur je aanvraag naar ministers van onderwijs Vanhengel en Smet."

Donderdagmiddag verklaarde Brussels minister van onderwijs Vanhengel op FM-Brussel dat na 23 mei "alle Nederlandstalige kinderen een plaats zullen vinden in het Brussels onderwijs". Op 23 mei begint voor de Nederlandstalige scholen de periode van 'vrije inschrijvingen' - de laatste kans om nog een school te vinden.

1 mei, omcirkeling van het Beursgebouw : "Eerst de mensen, niet de Beurs"

1 Mei is het internationaal feest van de arbeiders. De internationale viering op deze dag door progressieven en syndicalisten in heel de wereld gaat terug op de vakbondsbeweging die op 1 mei 1886 ontstond in de Verenigde Staten voor de 8urige werkdag. Een feestdag als symbool voor de arbeidersstrijd en haar overwinningen, is voor onze partij van bijzonder belang. Een dag waarop we in herinnering brengen welk kamp we gekozen hebben: dat van de werkende bevolking, de jeugd en al diegenen die het moeilijk hebben aan het einde van de maand. 

Mars voor een sociaal noodplan : D -3 !

Deze zondag om 14u30 vertrekt de mars voor een sociaal noodplan aan de Beurs. Tegen de jacht op werklozen, voor goedkopere huurprijzen, voor stabiele werkgelegenheid, voor plaatsen in de scholen, voor gezonde lucht en tegen elke vorm van discriminatie. We hebben U nodig om een sterk signaal te sturen: alle sociale indicatoren in Brussel staan immers in het rood!

Doe je mee?