Nazistische barbaarsheid: dat nooit meer. 50 Brusselse jongeren bezoeken Breendonk

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA (Partij van de Arbeid van België) en de Communistische Partij (CPB) organiseren op 10 mei een bezoek aan het Fort van Breendonk. “Opdat men de nazistische barbaarsheid en de duizenden Verzetsstrijders die hun leven gaven opdat wij vrij zouden kunnen leven nooit zou vergeten”, legt Petya Obolensky, verantwoordelijke van Comac, uit.

Plan Laanan : video PVDA wordt druk bekeken

De populaire video werd op enkele uren al meer dan 7.000 keer bekeken en 500 keer gedeeld. De linkse partij klaagt op een grappige manier de gevolgen van de vuilnishervorming van Fadila Laanan aan. "De snelheid waarmee deze video zich verspreidt is opnieuw een bewijs dat de mensen het plan Laanan niet willen", becommentarieert Youssef Handichi, Brussels PVDA volksvertegenwoordiger. Hij vraagt de Staatssecretaris nog maar eens de twee ophalingen van de witte vuilniszakken te behouden.

De relativiteit van de strijd tegen discriminatie

Bart De Wever verklaarde recentelijk dat racisme een “relatief” begrip is dat te vaak wordt gebruikt als excuus voor persoonlijk falen. Hij viseerde daarmee vooral de Marokkaanse gemeenschap en meer bepaald de Berbergemeenschap. De Wever is de voorzitter van de grootste politieke partij in België. Zijn uitlatingen zijn daarom niet ongevaarlijk en het doel is duidelijk: stigmatiseren, diaboliseren, haat en verdeeldheid zaaien onder de mensen.

De Brusselse gemeenten zijn gewaarschuwd : afdankingen in de openbare diensten zullen niet zomaar passeren !

Op dinsdag 10 februari stonden ongeveer 150 syndicaal afgevaardigden van ACOD en ACV-Openbare Diensten paraat op vraag van hun vrijgestelden aan de gemeenteraad van Vorst. In gemeenschappelijk vakbondsfront eisten ze de integratie van twee van hun collega’s stadswachters en syndicale afgevaardigden, onterecht ontslagen op 18 december 2014, op enkele dagen van de eindejaarsfeesten.

Peter Mertens komt naar de VUB

Peter Mertens, de voorzitter van PVDA en auteur van de best-seller 'Hoe Durven Ze?', komt aan de VUB spreken over de crisis, de besparingen en het sociaal verzet. Het publiek krijgt de kans om met Mertens in dialoog te gaan.

Youssef Handichi (PVDA, Brussels Parlement): “Openbaar vervoer is grote afwezige in plannen van Smet”

Deze week is het de “Week van de Mobiliteit”. Voor Brussels minister Pascal Smet (sp.a) de gelegenheid om zijn visie op mobiliteit toe te lichten. Zijn boodschap: een leefbaarder Brussel met minder auto’s en meer fietsers en voetgangers. Youssef Handichi, ex-buschauffeur en vakbondsdelegee bij de MIVB en Brussels parlementslid voor de PVDA, reageert.

Twee mannen en twee vrouwen verkozen in het Brussels parlement voor PTB•PVDA-go!

De PVDA-afdeling van het het Brussels Gewest verheugt zich nadat 4 vertegenwoordigers in het Brussels parlement verkozen geraakte.

Oproep van PTB•PVDA-go!: "Nog geen school voor je zoon of dochter in Brussel ? Stuur je aanvraag naar ministers van onderwijs Vanhengel en Smet."

Donderdagmiddag verklaarde Brussels minister van onderwijs Vanhengel op FM-Brussel dat na 23 mei "alle Nederlandstalige kinderen een plaats zullen vinden in het Brussels onderwijs". Op 23 mei begint voor de Nederlandstalige scholen de periode van 'vrije inschrijvingen' - de laatste kans om nog een school te vinden.

1 mei, omcirkeling van het Beursgebouw : "Eerst de mensen, niet de Beurs"

1 Mei is het internationaal feest van de arbeiders. De internationale viering op deze dag door progressieven en syndicalisten in heel de wereld gaat terug op de vakbondsbeweging die op 1 mei 1886 ontstond in de Verenigde Staten voor de 8urige werkdag. Een feestdag als symbool voor de arbeidersstrijd en haar overwinningen, is voor onze partij van bijzonder belang. Een dag waarop we in herinnering brengen welk kamp we gekozen hebben: dat van de werkende bevolking, de jeugd en al diegenen die het moeilijk hebben aan het einde van de maand. 

Mars voor een sociaal noodplan : D -3 !

Deze zondag om 14u30 vertrekt de mars voor een sociaal noodplan aan de Beurs. Tegen de jacht op werklozen, voor goedkopere huurprijzen, voor stabiele werkgelegenheid, voor plaatsen in de scholen, voor gezonde lucht en tegen elke vorm van discriminatie. We hebben U nodig om een sterk signaal te sturen: alle sociale indicatoren in Brussel staan immers in het rood!