"Niets kan een verenigde en vastbesloten klasse stoppen"

Speech van Dirk De Block, voorzitter van PVDA van het Brussels Gewest en Waals-Brabant, voor de 1 mei.

Sinds 2004 zijn er 145 bewoonde sociale woningen minder in Brussel!

Het aantal bewoonde woningen in het Brusselse Gewest neemt af. Dit stelde de PVDA deze week vast naar aanleiding van een vraag aan de minister van Huisvesting Céline Frémault (CDH) over het aantal sociale woningen die gebouwd werden sinds 2004.

De PVDA wil de huurprijzen doen dalen in Brussel

Sarah besteedt meer dan de helft van haar inkomen, zo'n 750€, aan haar appartement met 1 kamer in Schaarbeek. En ze is niet de enige. Zelfs met een vast inkomen is het een haast onmogelijke opdracht om zich degelijk te huisvesten aan een betaalbare prijs in onze hoofdstad.

Omkadering van de huren: de PVDA stelt een studiereis voor naar Parijs

Morgen stelt de PVDA aan de leden van de Huisvestingscommissie voor om een delegatie bestaande uit afgevaardigden en vertegenwoordigers van de associatieve wereld op studiereis te sturen naar Parijs. Dit heeft tot doel om van dichterbij het systeem te bestuderen hoe de huurprijzen gereguleerd worden in Parijs.

De PVDA verheugt zich : het verzet tegen de economische zending naar Israël wordt ruimer

Morgen, donderdag 3 november, keert de zending weer van 24 Belgische ondernemingen naar Israël. Zij was georganiseerd door de Brussels, Vlaamse en Waalse regio's. Na jaren van verzet tegen deze economische zendingen, is de PVDA verheugd dat eindelijke dissidente stemmen in de rangen van de meerderheid opkomen. Deze zending was blijkbaar nodig om de verontwaardiging van sommige socialistische afgevaardigden op te wekken. Het is inderdaad nooit te laat om goed te doen.

PVDA stelt ProtestParade uit

Gezien de horror van de aanslagen in Parijs wil de PVDA plaats geven aan rouw en medeleven met de slachtoffers van haat, terrorisme en oorlog. In dat kader besloot de linkse partij om haar ProtestParade tegen de besparingsmaatregelen, voorzien voor morgen 15 november 2015, uit te stellen tot een latere datum. De PVDA zal in de komende dagen alle initiatieven steunen die oproepen voor eenheid en solidariteit tegen de haat, het terrorisme en de oorlog.

MIVB: De nieuwe tarieven zullen de meest trouwe abonnees treffen

De Raad van Bestuur van de MIVB stelt voor 2015 een verhoging voor van het maandelijks abonnement van 49 naar 50 euro (+ 2 %) en van het jaarlijks abonnement van 499 naar 520 euro (+ 4,2 %). De 10-rittenkaart Airport Line zal voortaan 32 euro kosten in plaats van 28 euro vandaag (+14 %). De andere tarieven blijven ongeveer onveranderd. Dit laat ons toe de conclusie te trekken dat de meest trouwe abonnees opnieuw de rekening zullen betalen. De Brusselaars die zich naar Zaventem verplaatsen om er te werken zien de tarieven ook verhogen.

Staking bij Bpost : "Geen aanval op de week-endpremie !"

De werknemers van postsorteercentra legden in de nacht van woensdag op donderdag het werk neer. Ze staken omdat de directie van Bpost de premies voor het weekendwerk wil afschaffen. De PVDA heeft hen bezocht in Brussel X (Anderlecht).

Mobilisatie dwingt ministers om behoud FM Brussel te overwegen

Dinsdagochtend lezen we het plotse ontslag op de nieuwssite ‘Brusselnieuws’ van Anne Brumagne, de hoofdredactrice van Brussel Deze Week. Een uur later valt de bom: FM Brussel wordt opgedoekt. Maar het personeel en de luisteraars kwamen in actie en dwongen ministers Gatz (OpenVLD) en Smet (spa) tot een (voorzichtige) bocht. Het verhaal van FM Brussel is nog niet gedaan.

IEB (Inter-Environnement Bruxelles): besparingen op rug van verenigingen brengt democratie in gevaar

Door te besparen in het Brusselse verenigingsleven bedreigt de regering deze peiler van onze democratie. Inter-Environnement Bruxelles is een onafhankelijke vereniging. Zij verenigt 80 wijkcomités en bewonersgroeperingen die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit in Brussel. Het beleid van budgettaire bezuinigingen raakt IEB extra hard, gezien de vereniging 50% in plaats van de voorziene 15% van haar subsidies verliest.