1 mei, omcirkeling van het Beursgebouw : "Eerst de mensen, niet de Beurs"

1 Mei is het internationaal feest van de arbeiders. De internationale viering op deze dag door progressieven en syndicalisten in heel de wereld gaat terug op de vakbondsbeweging die op 1 mei 1886 ontstond in de Verenigde Staten voor de 8urige werkdag. Een feestdag als symbool voor de arbeidersstrijd en haar overwinningen, is voor onze partij van bijzonder belang. Een dag waarop we in herinnering brengen welk kamp we gekozen hebben: dat van de werkende bevolking, de jeugd en al diegenen die het moeilijk hebben aan het einde van de maand. 

Mars voor een sociaal noodplan : D -3 !

Deze zondag om 14u30 vertrekt de mars voor een sociaal noodplan aan de Beurs. Tegen de jacht op werklozen, voor goedkopere huurprijzen, voor stabiele werkgelegenheid, voor plaatsen in de scholen, voor gezonde lucht en tegen elke vorm van discriminatie. We hebben U nodig om een sterk signaal te sturen: alle sociale indicatoren in Brussel staan immers in het rood!

Doe je mee?