MIVB: De nieuwe tarieven zullen de meest trouwe abonnees treffen

De Raad van Bestuur van de MIVB stelt voor 2015 een verhoging voor van het maandelijks abonnement van 49 naar 50 euro (+ 2 %) en van het jaarlijks abonnement van 499 naar 520 euro (+ 4,2 %). De 10-rittenkaart Airport Line zal voortaan 32 euro kosten in plaats van 28 euro vandaag (+14 %). De andere tarieven blijven ongeveer onveranderd. Dit laat ons toe de conclusie te trekken dat de meest trouwe abonnees opnieuw de rekening zullen betalen. De Brusselaars die zich naar Zaventem verplaatsen om er te werken zien de tarieven ook verhogen.

Staking bij Bpost : "Geen aanval op de week-endpremie !"

De werknemers van postsorteercentra legden in de nacht van woensdag op donderdag het werk neer. Ze staken omdat de directie van Bpost de premies voor het weekendwerk wil afschaffen. De PVDA heeft hen bezocht in Brussel X (Anderlecht).

Mobilisatie dwingt ministers om behoud FM Brussel te overwegen

Dinsdagochtend lezen we het plotse ontslag op de nieuwssite ‘Brusselnieuws’ van Anne Brumagne, de hoofdredactrice van Brussel Deze Week. Een uur later valt de bom: FM Brussel wordt opgedoekt. Maar het personeel en de luisteraars kwamen in actie en dwongen ministers Gatz (OpenVLD) en Smet (spa) tot een (voorzichtige) bocht. Het verhaal van FM Brussel is nog niet gedaan.

IEB (Inter-Environnement Bruxelles): besparingen op rug van verenigingen brengt democratie in gevaar

Door te besparen in het Brusselse verenigingsleven bedreigt de regering deze peiler van onze democratie. Inter-Environnement Bruxelles is een onafhankelijke vereniging. Zij verenigt 80 wijkcomités en bewonersgroeperingen die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit in Brussel. Het beleid van budgettaire bezuinigingen raakt IEB extra hard, gezien de vereniging 50% in plaats van de voorziene 15% van haar subsidies verliest.

Nazistische barbaarsheid: dat nooit meer. 50 Brusselse jongeren bezoeken Breendonk

Comac, de jongerenbeweging van de PVDA (Partij van de Arbeid van België) en de Communistische Partij (CPB) organiseren op 10 mei een bezoek aan het Fort van Breendonk. “Opdat men de nazistische barbaarsheid en de duizenden Verzetsstrijders die hun leven gaven opdat wij vrij zouden kunnen leven nooit zou vergeten”, legt Petya Obolensky, verantwoordelijke van Comac, uit.

Plan Laanan : video PVDA wordt druk bekeken

De populaire video werd op enkele uren al meer dan 7.000 keer bekeken en 500 keer gedeeld. De linkse partij klaagt op een grappige manier de gevolgen van de vuilnishervorming van Fadila Laanan aan. "De snelheid waarmee deze video zich verspreidt is opnieuw een bewijs dat de mensen het plan Laanan niet willen", becommentarieert Youssef Handichi, Brussels PVDA volksvertegenwoordiger. Hij vraagt de Staatssecretaris nog maar eens de twee ophalingen van de witte vuilniszakken te behouden.

De relativiteit van de strijd tegen discriminatie

Bart De Wever verklaarde recentelijk dat racisme een “relatief” begrip is dat te vaak wordt gebruikt als excuus voor persoonlijk falen. Hij viseerde daarmee vooral de Marokkaanse gemeenschap en meer bepaald de Berbergemeenschap. De Wever is de voorzitter van de grootste politieke partij in België. Zijn uitlatingen zijn daarom niet ongevaarlijk en het doel is duidelijk: stigmatiseren, diaboliseren, haat en verdeeldheid zaaien onder de mensen.

De Brusselse gemeenten zijn gewaarschuwd : afdankingen in de openbare diensten zullen niet zomaar passeren !

Op dinsdag 10 februari stonden ongeveer 150 syndicaal afgevaardigden van ACOD en ACV-Openbare Diensten paraat op vraag van hun vrijgestelden aan de gemeenteraad van Vorst. In gemeenschappelijk vakbondsfront eisten ze de integratie van twee van hun collega’s stadswachters en syndicale afgevaardigden, onterecht ontslagen op 18 december 2014, op enkele dagen van de eindejaarsfeesten.

Peter Mertens komt naar de VUB

Peter Mertens, de voorzitter van PVDA en auteur van de best-seller 'Hoe Durven Ze?', komt aan de VUB spreken over de crisis, de besparingen en het sociaal verzet. Het publiek krijgt de kans om met Mertens in dialoog te gaan.

Youssef Handichi (PVDA, Brussels Parlement): “Openbaar vervoer is grote afwezige in plannen van Smet”

Deze week is het de “Week van de Mobiliteit”. Voor Brussels minister Pascal Smet (sp.a) de gelegenheid om zijn visie op mobiliteit toe te lichten. Zijn boodschap: een leefbaarder Brussel met minder auto’s en meer fietsers en voetgangers. Youssef Handichi, ex-buschauffeur en vakbondsdelegee bij de MIVB en Brussels parlementslid voor de PVDA, reageert.

Doe je mee?