Dockside: De PS, Vooruit en Ecolo laten een kans liggen om het megalomane project tegen te houden, zoals de omwonenden eisen.

  De PVDA zal tijdens de volgende raadsvergadering een motie indienen om beroep aan te tekenen zodra het Gewest de vergunning verleent.    

Minister Weyts stuurt leraren met kluitje in het riet. Noodplan PVDA om lerarentekort aan te pakken blijft actueel.

Het lerarentekort in de Nederlandstalige scholen blijft schrijnend. Woensdag, 20 april, manifesteerden een groep leerkrachten opnieuw voor het kabinet van Ben Weyts, minister van Onderwijs. Brussels PVDA-parlementslid Jan Busselen vindt dat de Vlaamse minister te weinig doet om het probleem echt aan te pakken en vraagt aan collegelid Sven Gatz om extra maatregelen te nemen. 

Brusselse woonzorgcentra: hoe overheidsgeld multinationals rijk maakt

Het in januari 2022 gepubliceerde onderzoeksboek "Les fossoyeurs" (De grafdelvers) van Victor Castanet werpt een licht op de meer dan bedenkelijke leef- en werkomstandigheden in de woonzorgcentra van de multinational Orpea. Met de PVDA verzamelden we talrijke getuigenissen hier in Brussel en een aantal gelijkenissen tussen Franse en Belgische woonzorgcentra zijn opmerkelijk. Ook bij ons is het personeel onderbemand en leven de bewoners in soms onmenselijke omstandigheden. Een gevolg van twee belangrijke factoren: de toenemende controle van enkele multinationals over de ouderenzorg en het structurele gebrek aan personeel.

PVDA stelt een noodplan voor om het lerarentekort aan te pakken

De Vlaamse regering en het VGC-college slagen er amper in om het groeiend lerarentekort in te dijken. In Brussel blijft de situatie dramatisch, ook na de herfstvakantie. PVDA wil een integraal noodplan met aandacht voor startende leerkrachten, netoverschrijdende samenwerking en de herwaardering van het lerarenberoep.

Coronapas zoals in Frankrijk om op café te gaan? De PVDA zegt neen

Gezien de achterstand in de vaccinatiecampagne in Brussel zal de regering Vervoort een coronapas opleggen in plaatsen van het dagelijks leven, zoals cafés en restaurants. Volgens de PVDA tapt de Brusselse regering altijd uit hetzelfde vaatje: ze stelt onvoldoende middelen ter beschikking om de vaccinatie te doen vooruitgaan en legt dan de schuld bij de bevolking.

PVDA verzet zich tegen de verhoging van de waterprijs voor 3 op 4 Brusselaars

De partijen aan de top van Vivaqua willen de waterprijs voor 3 op de 4 huishoudens verhogen: een stijging van tussen de 12,5% en 15% in 2022, en tot 20% in 2026. Investeringen in het rioolnetwerk moeten de stijging verantwoorden. De stijging komt bovenop de indexering. Voor de PVDA "is het niet aan de werkende mensen om te betalen voor de nodige investeringen om de riolen te renoveren".

Geen beroep tegen de uitspraak in de MIVB-zaak: de PVDA is opgelucht voor de eiser

Na meer dan zes weken chaos heeft de regering eindelijk de knoop doorgehakt: de MIVB zal niet in beroep gaan tegen het vonnis dat haar veroordeelde wegens discriminatie bij de aanwerving van een werkneemster omdat die een hoofddoek droeg. De PVDA is opgelucht voor de eiser, maar is teleurgesteld dat de regering de MIVB vraagt haar arbeidsreglement te wijzigen om voor bepaalde functies te mogen blijven discrimineren.

Onder druk van de PVDA eist Molenbeek eindelijk sancties tegen Israël

De PVDA dient in verschillende gemeenteraden van het Brussels Gewest moties in. In de moties van de linkse partij wordt, anders dan in die van de PS en Ecolo, aangedrongen op concrete maatregelen zoals onmiddellijke handelssancties tegen Israël. In tegenstelling tot in Vorst de dag voordien, heeft de druk in Molenbeek afgelopen woensdagavond een en ander in beweging gezet: daar stemde een meerderheid van de gemeenteraadsleden uiteindelijk in met de oproep om op federaal vlak sancties te nemen. Voor Dirk De Block, regionaal voorzitter van de PVDA en fractieleider in de Molenbeekse gemeenteraad, zijn "sancties en een boycot een effectieve en vreedzame manier om de kolonisatie in Palestina een halt toe te roepen. Op het vlak van het Gewest willen wij de publieke aankondiging dat de economische missies worden beëindigd en de Brusselse handelsvertegenwoordiging in Tel Aviv wordt gesloten. Op gemeentelijk niveau moeten we bedrijven die banden hebben met de bezetting uitsluiten van overheidsopdrachten, zoals Barcelona heeft gedaan."

Sluiting van Home Sebrechts: de nieuwe Zweedse aandeelhouder EQT snijdt in de kosten om nog meer winst te maken

Op 3 april kondigde de directie van de groep Armonea de sluiting aan van woonzorgcentrum Sebrechts in Molenbeek. 108 banen staan op de tocht, en meer dan 150 bewoners moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit gebeurt net nadat de groep is opgekocht door het Zweedse investeringsfonds EQT, dat in 2020 nog 385 miljoen winst maakte1. De investeringen worden geheroriënteerd voor meer rentabiliteit. Dit is het resultaat van een gezondheidsbeleid waarin particuliere belangen op de eerste plaats komen en belangrijker worden geacht dan de kwaliteit van de zorg en de arbeidsomstandigheden.

FAQ: huurprijsbescherming