Nieuws

Discriminatie van personen met beperkte mobiliteit in de lage-emissiezones: de PVDA dient een resolutie in

Sinds 1 januari 2020 mogen auto’s met EURO 3 niet langer binnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De criteria voor de LEZ (lage-emissiezone) zijn niet alleen antisociaal, ze discrimineren ook mensen met beperkte mobiliteit. De PVDA is van mening dat er meer afwijkingen moeten worden toegestaan, net zoals in de andere regio’s. Om dat te bereiken dient de linkse partij een resolutie in bij het Brussels parlement.

Wat verbergt de overheid achter haar "ecologische" verhoging van de MIVB-tarieven?

De Brusselse regering kondigde een verhoging van de MIVB-tarieven aan. Een maatregel die volgens hen 'ecologisch' zou zijn. Maar er is protest van gebruikers op sociale netwerken. Er werd een petitie gelanceerd tegen de prijsverhoging en op zondag 19 januari is er een demonstratie. De PVDA zal aanwezig zijn om eraan te herinneren dat ook onze partij zich tegen deze verhoging verzet. Het is een antisociale en anti-ecologische maatregel. En wel hierom.

MIVB-tarieven: wie betaalt de rekening?

De PVDA is tegen de maandag op BX1 aangekondigde tariefverhoging van de MIVB voor de gebruikers. Voor de linkse partij is deze maatregel niet alleen asociaal maar ook tegen het milieu. In plaats van de gezinnen te ontmoedigen om gebruik te maken van het openbaar vervoer door de tarieven te verhogen, pleit de PVDA voor volledige kosteloosheid. Gefinancierd door een vast woon-werkbedrag, betaald door de grote ondernemingen van het Gewest.

De Kerstman brengt een minimumpensioen van 1500 euro netto onder de kerstboom

Deze zaterdagvoormiddag, schonk de Kerstman op het Muntplein aan alle voorbijgangers een minimumpensioen van 1500 euro netto. Françoise De Smedt, fractieleidster van de PVDA, was erbij met 25 militanten en parlementsleden om de Kerstman te helpen bij die enorme taak: "Onze Belgische pensioenen zijn gemiddeld 1250 euro, één van de laagste van West-Europa. We hebben dus aan véél voorbijgangers minstens 250 euro moeten schenken om een waardig minimumpensioen te garanderen van 1500 euro netto."

Begroting van de Brusselse regering: een "progressieve bezuinigingsbegroting"

Vandaag heeft het Brusselse parlement de begroting van het Gewest in plenaire vergadering besproken. De PVDA zorgde voor tandengeknars bij de parlementsleden van de meerderheid. De linkse partij sprak van een "progressieve bezuinigingsbegroting" en hekelde de keuze van de regering om de gezinnen te belasten om niet aan de hoge inkomens te raken. Dit is de toespraak van Françoise De Smedt vandaag in het parlement.

De PVDA wil in Brussel echte volksraadplegingen invoeren

Deze dinsdag heeft de PVDA-groep in het Brusselse parlement een ordonnantievoorstel ingediend om volksraadplegingen in Brussel in te voeren. De tekst bepaalt dat als 10.000 burgers daarom vragen, het Parlement een volksraadpleging moet houden over een bepaald onderwerp. De linkse partij wil zo tot meer participerende democratie voor de burgers komen.

Huisvesting: de regering belooft een ambitieus plan, dat niet in de begroting is opgenomen!

Gisteren discussieerde de commissie huisvesting over haar budget. De Brusselse regering beweert ambitieuzer dan ooit te zijn. Voor de PVDA verraden de begrotingscijfers de  échte ambities die de overheid toont in haar 'noodplan voor sociale woningbouw'. Voor de bouw van sociale woningen in 2020 is slechts 5,2 miljoen extra vrijgemaakt. Dat komt neer op de bouw van minder dan 30 nieuwe woningen extra in vergelijking met de vorige jaren.

Actie van de PVDA voor Manneken Pis: een ordonnantie is ingediend om waterafsluitingen te stoppen

Deze vrijdag hebben militanten van de PVDA verzamelen geblazen voor Manneken Pis. Het kleine standbeeld diende tijdens de actie als symbool voor Brusselse kinderen voor wie de regering toegang tot water moet verzekeren. Ten aanzien van minister Alain Maron (Ecolo) scandeerden ze : “Alain, stop het gemis, water is een recht voor al onze Mannekes Pis!”. Dezelfde dag nog zullen de PVDA verkozenen “bij hoogdringendheid” een ordonnantie indienen in het Brussels parlement. De bedoeling is om waterafsluitingen te verbieden en een democratische controle op de prijzen te garanderen.

De PVDA roept de SPA-PS en Groen-Ecolo verkozenen op tot het opheffen van de economische missie van het Brussels Gewest naar Israël

De PVDA-fractie heeft een resolutie ingediend bij het Brussels parlement om de parlementsleden van de meerderheid te vragen de nieuwe economische missie naar Israël, die plaats zou moeten vinden tussen 8 en 12 december eerstkomend, af te lasten.

Verhoging van de tarieven bij de MIVB: het gedeeltelijk gratis maken van tickets moet niet door gebruikers betaald worden

Vorige vrijdag kopte de pers: “De MIVB wil haar tarieven verhogen”. De directeur van de MIVB bevestigt het: volgend jaar ligt er inderdaad een prijsverhoging op de regeringstafel. In afwachting daarvan probeert de regering PS-Ecolo-Défi een nieuw debat over de begrotingsmarges uit de weg te gaan... De PVDA hekelt de politieke keuzes van de regering. Die zijn immers noch sociaal noch milieuvriendelijk.

Dit is jouw beweging