Respect voor onze ouderen en onze crisishelden: teken tegen ontslagen in woonzorgcentra

In april 2020 hebben velen onder ons elke avond om 20 uur geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel. Senior Living Group boekte in 2020 65 miljoen winst. Een jaar later bedreigt hij 28 werknemers in Brussel met ontslag en wil Armonea een heel rusthuis in Molenbeek sluiten en zo 108 werknemers aan de deur zetten. Voor de PVDA moet de Brusselse regering haar verantwoordelijkheid opnemen door op federaal vlak een moratorium op ontslagen te eisen en door snel de personeelsnormen te verhogen.

Senior Living Group bedreigt 28 werknemers van 4 woonzorgcentra in Brussel (Paloke, Saint Ignace, Exclusiv en Romana) met ontslag. Dat is onaanvaardbaar. Deze werknemers en werkneemsters telden hun uren niet. Wekenlang gingen ze zonder uitrusting werken in de strijd tegen covid, sommigen waren zelfs bereid zichzelf in quarantaine te zetten in de woonzorgcentra en bleven daar wekenlang. En dan op deze manier bedankt worden?

Onaanvaardbaar: Senior Living Group maakte in 2020 wereldwijd nog 65 miljoen winst en deinst er niet voor terug om personeel te ontslaan. In Paloke moeten de zorgkundigen nu op één dag de lichaamsverzorging van 15 bewoners op zich nemen. Met dit werktempo kun je gerust stellen dat de bewoners hier het gelag betalen. Het wordt tijd dat de arbeidsomstandigheden van het personeel en de levensomstandigheden van de bewoners voorrang krijgen op de winsten van deze multinationals.

Volstrekt onaanvaardbaar als men weet dat Armonea jarenlang niet in de voorzieningen investeerde, haar instellingen laat verkommeren en vervolgens het niet naleven van de normen aangrijpt om instellingen te sluiten en personeel te ontslaan. Een welbekende strategie bij Armonea.

Deze situatie is het gevolg van een laisser-fairebeleid van de overheid ten aanzien van de toenemende commercialisering van de woonzorgcentra. Om de greep van grote multinationals die hun winsten boven de werkomstandigheden en leefomstandigheden van de bewoners stellen in te perken moeten we in Brussel een openbaar, kwalitatief en betaalbaar netwerk van woonzorgcentra uitbouwen.

Teken de PVDA petitie voor:

  1. Verbod op ontslagen in woonzorgcentra die deel uitmaken van een groep die dividenden uitkeert aan zijn aandeelhouders

  2. Snelle verhoging van de normen om meer personeel aan te werven. De tijd dringt. De tijd dringt voor het onderbezette zorgpersoneel, dat twee coronagolven heeft getrotseerd en uitgeput is. De tijd dringt om nieuwe personeelsnormen op te leggen, om eventuele ontslagen te voorkomen.

  3. De uitbouw in Brussel van een openbaar, kwaliteitsvol en betaalbaar netwerk van woonzorgcentra.