Skip to content

Uber is de grote winnaar van de door de PS-Ecolo-DéFi meerderheid voorgestelde 'pleisteroplossing'

Uber is de grote winnaar van de door de PS-Ecolo-DéFi meerderheid voorgestelde 'pleisteroplossing'

De afgelopen dagen hebben we een wedstrijd in drie rondes gezien, waarbij Uber aan het langste eind trok. De regeling van de PS-Ecolo-DéFi-meerderheid zet de deur van de taxisector wijd open voor de multinational Uber, die zelfs de minimumprijzen van de sector niet zal moeten respecteren. Met de tekst van de regering - pleisters op de wonde - kan Uber zijn activiteiten hervatten en zijn UberX-applicatie vanaf zaterdag 11 december heractiveren. Youssef Handichi (PVDA) zei daarover in het Brussels Parlement het volgende :

 

De afgelopen dagen hebben we een bokswedstrijd meegemaakt tegen de multinational Uber. Een wedstrijd in drie rondes.


Eerste ronde: gewetenloze chantage door Uber

Eerst zagen we de gewetenloze chantage van Uber, die de chauffeurs gijzelde om de Brusselse regering "in de pas te doen lopen".
Uber trekt de stekker uit zijn app op vrijdag 26 november om 18 uur. Het is duidelijk niet de bedoeling om zich plotseling naar een rechterlijke beslissing te schikken. We weten allemaal dat Uber zich al jaren illegaal uitbouwt.

Uber is zo overtuigd van zijn macht dat hij gisteren, terwijl u nog in de ministerraad zat, aankondigde dat het tevreden is en zijn app opnieuw zal activeren1

Tweede ronde: eerste pleister

Uber is zo machtig dat sommige regeringspartijen een - rechtse - wisselmeerderheid vormen om een ordonnantie goed te keuren die de activiteit van Uber legaliseert! Het is een eerste, door Uber zelf bedachte "pleisteroplossing" die de rode loper voor hem uitrolt. De multinational kan dan gewoon doorgaan met de activiteiten die hij al jaren illegaal uitvoert.

MR en N-VA, die niets anders doen dan al onze sociale verworvenheden afbreken, zijn zo enthousiast over dit Uber-voorstel dat zij het willen mee ondertekenen.

Derde ronde: tweede pleister

Het was op dit punt in de wedstrijd dat ik me realiseerde hoe naïef ik ben geweest, ondanks mijn 45 jaar! Ik verklaar mij nader.

U kondigt in de loop van de dag via een persbericht aan dat de meerderheidspartijen eindelijk tot een akkoord zijn gekomen: kort gezegd zullen VVB-chauffeurs tot de taxisector kunnen toetreden, volgens de regels van de taxisector. Vervolgens ontdekken wij gisteravond in de commissie de tekst "pleister 2", die in dezelfde richting gaat als uw persbericht. Tot daar kunnen we u volgen.

Maar de verrassing volgt om 23.30 uur, met het door alle meerderheidspartijen, inclusief de PS, ingediende laatste amendement. Uiteindelijk besluit u dat VVB-chauffeurs toegang de taxisector krijgen, maar worden vrijgesteld van de minimumtarieven. Het is dus een oplossing op maat van Uber, die - en nu legaal - zijn sociale dumping kan voortzetten!

Daarom was Uber tevreden en had hij al beloofd de stekker weer in het stopcontact te steken. In de Parti Socialiste heeft men ons goed bij de neus genomen! We horen u al weken kritiek leveren op de grote boze wolf Uber, maar in werkelijkheid hebt u net de deur voor hem wagenwijd opengezet. U maakt hier in feite gebruik van om uw taxiplan uit te voeren dat Uber zijn statuut op maat zal geven.

Even hechtte ik geloof aan de grote verklaringen van Jamal Ikazban dat hij "nooit of te nimmer" een tekst zou ondertekenen die Uber zou legaliseren. Ik dacht even, toen ik het persbericht van de minister-president las, dat de Parti Socialiste voorwaarden ging stellen zodat chauffeurs, werknemers, zo snel mogelijk in de taxisector konden instappen, maar met uitsluiting van de multinational Uber en zijn dumpingmodel.

Wat een ontgoocheling! Wat een naïviteit! U bent erg sterk.

Uitslag van de wedstrijd: Uber is de grote winnaar

Dus concreet: morgenochtend hervat Uber zijn activiteiten in volledige legaliteit. En zal er de stekker uittrekken bij de eerste ontevredenheid bij het komende taxiplan. Rechts wilde de rode loper uitrollen voor Uber, en de meerderheid met de PS rolt de rode loper niet uit in haar discours, maar zet in de praktijk toch de deur wijd open voor hem.

Ter herinnering:

Wij zijn tegen het model dat Uber en co aan de sector willen opdringen. Uber legt zijn zeer lage tarieven op om de hele markt op te slokken. Hij verbreekt de verbinding van de app wanneer hij maar wil, zonder dat hij zijn werknemers moet compenseren. Een chauffeur mag bijvoorbeeld de ritprijs niet van tevoren weten, hij weet niet of de ritprijs voor hem winstgevend zal zijn, en als hij die weigert, riskeert hij een rijverbod van 24 uur. Het inkomen en de arbeidsomstandigheden in de sector gaan er dus op achteruit. Uber betaalt geen belasting (en tussen haakjes, uw voorwaarde dat Uber in januari een "vestigingseenheid" opent, verandert daar niets aan).

Daarom hebben we gisteren ook ons amendement ingediend: zodat VVB-chauffeurs tot de taxisector kunnen toetreden met de regels van de taxisector, maar ook zodat het voortaan Uber is die sancties riskeert en niet de chauffeurs. Het amendement speelt in op de maatschappelijke urgentie om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en wil tegelijkertijd voorkomen dat Uber zijn dumpingmodel kan opdringen.

Helaas, u hebt uw keuze gemaakt. U gaf er de voorkeur aan Uber toe te staan tot de taxisector toe te treden, en dan nog met eigen tarieven.

Besluit

Wij zullen ons bij de stemming onthouden, omdat we alle chauffeurs nu de tijd moeten geven om te strijden voor een toekomstgericht taxiplan. Een toekomstig taxiplan dat het model van multinationals zoals Uber, Heetch en anderen uitsluit. Om deze sociale dumping in de hele sector te stoppen. Het is noodzakelijk Uber en zijn model eruit te trappen, zoals in Barcelona mogelijk was: door de invoering van een gecoördineerd taxiplan dat de hele taxisector moderniseert en nieuw leven inblaast, met hetzelfde statuut en dezelfde regels, geen oneerlijke concurrentie, en een neutrale, door de overheid beheerde en echt efficiënte applicatie.