Skip to content

Sluiting van Home Sebrechts: de nieuwe Zweedse aandeelhouder EQT snijdt in de kosten om nog meer winst te maken

Sluiting van Home Sebrechts: de nieuwe Zweedse aandeelhouder EQT snijdt in de kosten om nog meer winst te maken

Op 3 april kondigde de directie van de groep Armonea de sluiting aan van woonzorgcentrum Sebrechts in Molenbeek. 108 banen staan op de tocht, en meer dan 150 bewoners moeten op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit gebeurt net nadat de groep is opgekocht door het Zweedse investeringsfonds EQT, dat in 2020 nog 385 miljoen winst maakte1. De investeringen worden geheroriënteerd voor meer rentabiliteit. Dit is het resultaat van een gezondheidsbeleid waarin particuliere belangen op de eerste plaats komen en belangrijker worden geacht dan de kwaliteit van de zorg en de arbeidsomstandigheden.

In april 2020 hebben velen onder ons elke avond om 20 uur geapplaudisseerd voor het zorgpersoneel. Helden in de frontlinie van de strijd tegen een pandemie die tot veel sterfgevallen onder rusthuisbewoners heeft geleid. Arbeiders die zich, zonder bescherming, met hart en ziel hebben ingezet om voor de bewoners te zorgen.

Een jaar later koopt het Zweedse investeringsfonds EQT - eigendom van de Wallenbergs, de rijkste familie van Zweden - de groep Armonea, een multinationale onderneming van woonzorgcentra. De EQT-groep maakt niet alleen buitengewoon veel winst (385 miljoen in 2020), maar zij slaagt er ook in om haar winst in dit crisisjaar met 51% te verhogen ten opzichte van 2019. Een uitgelezen gelegenheid om te investeren in nieuwe sectoren. Kort na de overname besluit de EQT-groep echter de geplande investeringen in de infrastructuur van Home Sebrechts in Molenbeek te annuleren en het woonzorgcentrum te sluiten. Een "te onrendabel" woonzorgcentrum1. Een "rationalisatie" om de winsten te verzekeren.

Deze situatie is het gevolg van een laisser-fairebeleid van de overheid ten aanzien van de toenemende commercialisering van de woonzorgcentra. Vooral in Brussel, waar twee derde van de woonzorgcentra privé is en er geen streefcijfer bestaat voor openbare instellingen. De winsten van de rijkste familie van Zweden zouden de ontwikkeling - of sluiting - van woonzorgcentra niet mogen sturen. Om de greep van grote multinationals die hun winsten boven de arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden van de bewoners stellen in te perken moeten we in Brussel een openbaar, kwalitatief en betaalbaar netwerk van woonzorgcentra uitbouwen.

De PVDA vraagt de Brusselse regering :


1) De banen van de arbeiders van Home Sebrecht in Molenbeek te garanderen, binnen de groep Armonea of bij openbare instellingen. Als er dan toch ontslagen vallen, moet de onderneming alle Covidsteun terugbetalen die zij ter compensatie van de lege bedden heeft ontvangen.
2) De personeelsnorm snel te verhogen, dat wil zeggen meer personeel per bewoner. De tijd dringt. De tijd dringt voor het onderbezette zorgpersoneel, dat twee coronagolven heeft getrotseerd en uitgeput is. Er moeten dringend nieuwe personeelsnormen komen om het gras voor de voeten weg te maaien van aandeelhouders die werknemers willen ontslaan.
3) Een regionale reconversiecel op te richten om arbeiders te ondersteunen en hun tewerkstelling te garanderen.
4) In Brussel een openbaar, kwalitatief en betaalbaar netwerk van woonzorgcentra uit te bouwen. In Brussel is slechts een derde van de woonzorgcentra openbaar!

 

Teken de petitie op.

 

[1]

https://www.eqtgroup.com/globalassets/shareholder-relations/ar-2020/eqt_ar20_en_interaktiv.pdf

[2]

https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/preavis-de-greve-au-home-sebrechts-a-molenbeek-menace-de-fermeture-606718907b50a6051776bd61

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data