Skip to content

Lokaal testcentrum voor COVID 19 opent in Molenbeek op initiatief van Geneeskunde voor het Volk

In samenwerking met andere huisartsen en met de steun van de gemeente heeft Geneeskunde voor het Volk Molenbeek een lokaal testcentrum opgezet.. Dit is een primeur voor Brussel. Omdat het centrum in de gemeente georganiseerd is door huisartsen, heeft het als voordeel dat het voor onze patiënten toegankelijker is en meer vertrouwen wekt. De testen worden gecentraliseerd op één plaats, waardoor patiënten veilig op consultatie kunnen gaan bij hun huisarts.

Zoals ook het geval is bij andere huisartsenpraktijken, heeft het GVHV Molenbeek, zijn normaal werkritme teruggevonden. « De daling van de besmettingsgraad over het hele land is gunstig. Maar het blijft even belangrijk om de opsporing en de sensibilisering verder te zetten, opdat het virus geen enkele kans krijgt om zich opnieuw op grote schaal te verspreiden » zegt dokter Hanne Bosselaers (dokter bij GVHV Molenbeek).

Sinds 4 mei kan uw huisarts u, als u symptomen hebt van Covid-19, voorstellen om u te laten testen in haar/zijn eigen kabinet, ofwel u doorverwijzen naar het dichtstbijgelegen testcentrum. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn deze testcentra georganiseerd per ziekenhuis, wat een bijkomend obstakel vormt voor de patiënten en wat in geval van een epidemie een overbelasting is voor de tweede lijn.

Dr. Hanne Bosselaers betreurt dat er voor dit soort van lokale initiatieven geen steun is van het Gewest : « Wij hebben zelf voor het beschermingsmateriaal moeten zorgen, terwijl dit heel schaars is. Bovendien hebben we geen enkele financiële steun van het Riziv. De criteria om erkend te worden als testcentrum zijn te moeilijk te behalen zijn voor een gemeentelijk initiatief. Daar komen nog de zware vereiste administratieve procedures bij.»

We voorzien om dit pilootproject verder te zetten tot 3 juli en om dan met de verschillende partners een bilan op te maken.

« Indien er een tweede golf van het virus zou komen, dan zullen we in Molenbeek klaar staan om binnen de 24 uur het testcentrum te heropenen. De eerstelijnsgeneeskunde moet de eerste pijler zijn die in geval van een epidemie gemobiliseerd wordt. Dit was helemaal niet het geval bij het begin van de Covidcrisis, wat leidde tot een chaotische aanpak en een verspilling van menselijke en materiële middelen. », aldus nog de dokter voor het volk.

Geneeskunde voor het Volk vraagt dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alles in het werk stelt om gemeentelijke testcentra op te zetten, om de toegangsvoorwaarden tot financiële steun te herzien en om een Gewestelijke coördinatie op poten te zetten. Dit zal voor gevolg hebben dat de gemeentelijke testcentra gerund worden door verzorgers van de eerste lijn, wat ook de werklast voor de ziekenhuizen zal verlichten. Deze worden immers tijdens de epidemies al zwaar bevraagd.