Skip to content

"Een gemiste kans om het hele jaar door waterafsluitingen te verbieden"

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Brussels Parlement besprak de ordonnantie betreffende de toegang tot water. Een meerderheid van de parlementsleden verwierp de voorstellen van de PVDA om het hele jaar door waterafsluitingen te verbieden en om de tarieven weer door het parlement te laten vastleggen. De PVDA spreekt van een "gemiste kans". De linkse partij juicht het echter toe dat een van haar voorstellen is opgenomen in de tekst die door de meerderheid is aangenomen, nl. de afschaffing van de maatregel die dreigde de rekeningen van twee derde van de Brusselse gezinnen bijna met 20% te verhogen.

Guillaume Coqueblin/Flickr

De PVDA spreekt van een "gemiste kans" omdat het voorgestelde amendement om waterafsluitingen het hele jaar door te verbieden is verworpen. Caroline De Bock: "We hadden een ordonnantie ingediend om waterafsluitingen volledig te verbieden. De meerderheid weigerde echter over de tekst te stemmen en stemde tegen ons amendement waarin om hetzelfde werd gevraagd. Dit is een gemiste kans om het hele jaar door waterafsluitingen te verbieden. Water is nochtans een vitale dagelijkse behoefte. Waarom zouden gezinnen het in bepaalde periodes minder nodig hebben? Drinkwater is niet minder essentieel in de herfst. Ons voorstel om waterafsluitingen te verbieden is een maatregel van gezond verstand. In Brussel is het aantal waterafsluitingen in 5 jaar tijd verdubbeld. Steeds meer huishoudens bevinden zich in een precaire situatie, omdat alle dagelijkse dingen, van wassen tot koken en schoonmaken, onmogelijk worden gemaakt ...".

Aan de andere kant is de PVDA blij dat alle aanwezige leden hebben gestemd voor het schrappen van de maatregel van de vorige regering met betrekking tot de overgang naar het lineaire tarief voor collectieve meters. De maatregel had bijna geresulteerd in een stijging van 20% van de huishoudelijke waterrekeningen voor twee derde van de gezinnen ... Uitleg door Caroline De Bock, PVDA-parlementslid: "Wij waren destijds de enige partij die tegen de regeringstekst stemde die tot deze verhoging leidde. En dit jaar, zodra we hoorden dat Vivaqua het ging toepassen, hebben we een nieuwe ordonnantie ingediend om deze maatregel af te schaffen. Gelukkig heeft Vivaqua onder druk uiteindelijk besloten de ordonnantie niet uit te voeren. Vandaag zijn we dan ook opgelucht dat de ordonnantie van de vorige regering definitief gewijzigd is en dat de verhoging van de rekeningen niet doorgaat. Deze maatregel om de waterfactuur met 20% te verhogen trof vooral de meest kwetsbare gezinnen, die in oude gebouwen, sociale woningen en grote flatgebouwen wonen, zonder individuele meters. Een bijzonder onrechtvaardige maatregel.

Het Parlement verwierp in de commissie een ander voorstel van de PVDA. Caroline De Bock: "Een andere gemiste kans was het verwerpen van ons voorstel om de tarieven voor het water weer in handen van de politici te leggen. Met de tekst van de vorige regering worden de watertarieven niet langer door de politiek bepaald. Het is de bevoegdheid geworden van een niet verkozen instantie. Gezien wat er op het spel staat bij de toegang tot water, zijn we ervan overtuigd dat dit een voorwerp van debat en democratische controle had moeten blijven. We zien overigens dat de waterprijs sindsdien al is gestegen. De basisdoelstelling, onder impuls van de Europese Unie, is dat de waterprijs wordt verhoogd om de werkelijke kosten beter te weerspiegelen. Dit is een onaanvaardbare logica voor ons, die de openbare dienst en de toegang tot water als universele rechten verdedigen.