Skip to content

Voor de eerste keer wordt in Brussel een leegstaand gebouw opgeëist om daklozen te huisvesten

Deze Brusselse première werd verkregen door het “ collectief van de Mensen Zonder papieren “, dankzij een brede mobilisatie van de burgers. Een voorbeeld dat eens te meer aantoont, dat strijd loont. Het sensibiliserings ,- mobilisatie en organisatiewerk van de mensen zonder papieren en de talrijke ondersteuningen hebben de politieke lijnen doen bewegen. Vincent de Wolf, de burgemeester van Etterbeek(MR) werd verplicht om een leegstaand gebouw op te eisen om mensen zonder papieren van het collectief ‘De stem van de Mensen zonder Papieren” te huisvesten.

Het collectief bezette gedurende enkele dagen een leegstaand gebouw in Etterbeek, maar op vrijdag 21 juli dreigde de politie en de gemeentelijke autoriteiten om hen buiten te zetten. De voorbeeldige mobilisatie en de grote mediatisering hebben de nodige druk gezet op de Etterbeekse meerderheid (MS-PS-ECOLO) die uiteindelijk heeft toegegeven. Bij deze strijd van drie dagen verzamelde zich rond het collectief het gemeenschappelijk vakbondsfront, talrijke organisatie zoals Hart boven Hard, de MRAX, de Ligue de Droit de l’Homme, ADES en SOS Migrants, maar vooral ook talrijke solidaire inwoners van Etterbeek.

Deze eerste gedeeltelijke overwinning (ze blijven gehuisvest tot 14 september) beantwoordt aan een noodsituatie, maar zij vormt vooral een belangrijke symbolische overwinning. Het is de eerste toepassing in het Brusselse gewest van het recht op opeising door een burgemeester van een leegstaand gebouw ten voordele van daklozen.

Samen staan we sterker! De ongelijke rechten en het racisme laten het kapitalisme toe om de werkers zonder papieren te gebruiken als proefkonijn voor de ontmanteling van de sociale en politieke rechten van alle werkers. Het gaat over een eerste overwinning voor de beweging in de strijd van waardigheid van de werkers zonder papieren die andere strijdbewegingen stimuleert. Het is een gelegenheid om samen te werken met strijdbewegingen voor het recht op huisvesting van de daklozen in het algemeen. Een overwinning die de andere gemeenten moet doen aanzetten om maatregelen te nemen als men weet dat het aantal daklozen op dit moment geschat wordt op meer dan 17.000 in België, dit aantal stijgt nog altijd en zeker in de grote steden zoals Brussel.

De PVDA zal hieraan aandacht blijven besteden en blijft de beweging ondersteunen door te mobiliseren zodat er een oplossing komt na 14 september en die als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten.

De kracht van het collectief

Het collectief « De stem van de mensen zonder Papieren » werd gevormd naar aanleiding van de Europese mars van de migranten in 2014 en die Brussel in juni van dat jaar bereikte. Zij huldigde dat zelfde jaar de bezetting van leegstaande gebouwen in, in een voormalig home in Molenbeek. Een bij uitstek politieke daad om de massale regularisatie van de werkers zonder papieren te eisen in België. Twee jaar later, in september 2016, werden zijn op straat gezet door de MR-CDH-ECOLO meerderheid van Molenbeek. Sindsdien zwerft het collectief van hier naar daar.

Deze keer besloten ze een nieuwe strategie te volgen met de feestelijke bezetting van het Koning fabiola instituut in Etterbeek: zich niet meer verstoppen, maar naar buiten treden op 21 juli, de nationale feestdag. In het begin van de onderhandelingen met de burgemeester en de politiekrachten was de spanning  voelbaar en de dreiging van de autoriteiten om hen uit het gebouw te zetten, voorspelde niet veel goeds. Maar zowat 200 personen waren ondertussen al aanwezig om de bezetting te ondersteunen en een voorlopige oplossing begon zich af te tekenen: de mensen zonder papieren werden ondergebracht in de sporthal tijdens het weekend, terwijl de onderhandelingen verder liepen.

De krachtsverhouding en de steeds groeiende mobilisatie dwongen de autoriteiten om een oplossing te vinden. Op zondag 23 juli, op het einde van de namiddag, bracht burgemeester De Wolf een opeisingsadvies uit, historisch en onuitgegeven voor Brussel, dat aan 65 personen toelaat om zich te huisvesten tot 14 september in het gebouw van een voormalig home aan de Oudergemse laan. Dit gemeentelijk opeisingsbesluit baseert zich op het recht op huisvesting dat ingeschreven staat in de Grondwet en zou, met een minimum aan politieke wil, een schoolvoorbeeld kunnen worden om mensen zonder papieren en ook daklozen te huisvesten in andere gemeenten.

Getuigenis van Bady, zonder papieren, van Mauritaanse afkomst en actief in het collectief

« Ik ben 28 jaar en ik ben afkomstig uit Nouakchott, hoofdstad van Mauritanië. Een etnische volkstelling die in 2011 plaats vond en de racistische ongelijkheid die eruit voortvloeide hebben geleid tot manifestaties van de zwarte bevolking, de meest arme bevolking. Omdat ik deelnam aan die manifestaties werd ik gevangen genomen en gedurende verschillende dagen mishandeld. In 2012 besloot ik om het land te verlaten, met hulp van mijn oom en mijn grootvader, en ik kwam met de boot aan in België, maar mijn asielaanvraag werd verworpen en ik bevond mij op straat in Brussel.

Onze eisen zijn het recht om papieren te bekomen, belastingen te betalen en deel te nemen aan het collectief en niet om van het systeem te profiteren. Ik ben niet voor mijn plezier naar Europa gekomen, maar om de gewelddaden te ontvluchten. Ik hoop dat de andere Brusselse gemeenten Etterbeek als voorbeeld nemen om lege gebouwen op te eisen, voor de Mensen Zonder Papieren maar ook ruimer voor het recht op huisvesting voor iedereen”

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data