Skip to content

Verover de stad: Eerst de mensen, niet de projectontwikkelaars

Verover de stad: Eerst de mensen, niet de projectontwikkelaars

Mathilde El Bakri en Bruno Bauwens, PVDA-lijsttrekkers voor Brussel Stad, stelden vrijdagochtend het programma van de linkse partij voor.

Na bevraging van zo'n duizend Brusselaars over hun mening over en visie op de hoofdstad, doet de PVDA niet minder dan 520 concrete voorstellen in 200 pagina’s.

Herover de stad!

De manier waarop het programma werd opgebouwd, weerspiegelt de manier waarop de PVDA aan politiek doet: voor de mensen, maar vooral met de mensen. Méér dan een opeenvolging van voorstellen is het een visie op Brussel die radicaal anders is dan die van de huidige meerderheid van PS en MR, die de openbare ruimte voor een appel en een ei vernkopen aan de betonbaronnen. Denk maar aan het project Néo of de verkoop van de site van Tour en Taxis.

Om de mogelijke belangenvermenging en de corruptie in deze dossiers te onderzoeken, stelt de PVDA een onafhankelijke audit voor. Mathilde El Bakri: “Hoe kan een site die aanvankelijk publiek eigendom was en voor een appel en een ei aan de immobilënsector werd verkocht, 1 miljard euro opbrengen? Hoe kan het dat op een site waarop aanvankelijk 20% sociale woningen werden gepland, uiteindelijk…0% sociale woningen komen? Hoe kan het dat een site die een hefboom zou kunnen zijn om de wooncrisis in Brussel aan te pakken, uiteindelijk die crisis verergert en de huurprijzen nog meer doet stijgen?”

Het zijn niet de kleine maatregeltjes die er iets ten gronde aan kunnen veranderen, maar wel een herovering van de stad door en voor de bewoners. Mathilde El Bakri geeft de richting aan: “Alle traditionele partijen aanvaarden het neoliberale kader en spelen het spel mee. Zij nemen er vrede mee om een beetje binnen de lijntjes te kleuren: rood, blauw, oranje, groen. Zij weigeren om het kader in vraag te stellen en juist dat is noodzakelijk. De PVDA, de partij van de rebellen met een groot hart, heeft die ambitie wél.” Hiermee wordt ook de symboliek van de rode rebellenstrepen op de gezichten van de campagneaffiches duidelijk. “De eerste streep staat voor onze oppositie tegen de verkoop van onze openbare, groene ruimten. De tweede streep staat voor het teken van de strijd voor de sociale rechtvaardigheid en voor het heroveren van de stad.”

Voor de PVDA is het een principe: de verkozenen moeten zo dicht mogelijk leven bij de mensen die ze vertegenwoordigen. Net zoals alle huidige verkozenen, zullen de toekomstige verkozenen van Brussel-Stad leven aan een gemiddeld werknermersloon. Hiervoor haalt de PVDA bij Ada Colau, de burgemeester van Barcelona, die toen ze verkozen werd haar loon sterk verminderde en momenteel 2200 euro per maand verdient.

.Wonen in Brussel: private en publieke huurprijzen moeten omlaag

Uit de bevraging van de PVDA blijkt duidelijk dat de kwestie van de huisvesting de eerste bekommernis is van de Brusselaars. Zoals vele andere grote steden, kent de hoofdstad een reële wooncrisis: te weinig sociale woningen, woningen in slechte staat, en vooral veel te hoge huurprijzen. De PVDA stelt een verlaging van de huurprijzen voor, door middel van een afdwingbaar raster van huurprijzen. De Stad Brussel is de grootste huiseigenaar in het gewest, zij heeft dus effectief de macht om dingen te veranderen.

Door een raster van huurprijzen op te leggen, dat niet indicatief is maar verplichtend, zouden duizenden huurders kunnen genieten van een verlaging van hun huur met 20%. Zelfs zonder rekening te houden met de druk die deze maatregel zou kunnen uitoefenen op het geheel van de private immobiliënmarkt.

Gebouwen isoleren met een gemeentelijk bedrijf

Een andere prioriteit van de Brusselaars die naar voor komt in de bevraging, is de werkgelegenheid. Mathilde El Bakri: “Wij stellen onder andere de creatie van een bouwondederneming die naast bouwen ook renoveert en isoleert. Deze onderneming creeërt jobs en beantwoordt aan de nood om sociale woningen te bouwen. Maar deze onderneming zou ook de openbare en privé-woningen moeten isoleren. Een noodzaak in de strijd tegen de klimaatopwarming… en voordelig voor de energiefactuur van de huurders.”

Brussel Meertalig

De Brusselaars willen in eerste instantie dat hun problemen worden opgelost. Eerder dan een antwoord te bieden op de sociale nood, geven bepaalde partijen er de voorkeur aan om de haat aan te wakkeren om ondertussen hun gang te gaan en de stad aan de betonbaronnen uit te verkopen. De eis voor tweetalige scholen als prioriteit voor het gemeentelijk onderwijs, betekent een streep door de rekening van al diegenen die willen verdelen om te heersen. Wie beter dan het lijstrekkersduo Mathilde El Bakri, Franstalig, en Bruno Bauwens, Nederlandstalig, kan dit voorstel van de PVDA belichamen? “Franstalig of Nederlandstalig, de prioriteiten van de Brusselaars zijn dezelfde: minder dure woningen voor iedereen, tweetalige en kwaliteitsvolle scholen, meer publieke jobs. De herovering begint vandaag,” besluit Bruno Bauwens, tweede op de PVDA-lijst van Brussel Stad.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data