Skip to content

Verlenging avondklok: de PVDA hekelt de "inconsequentie" van bepaalde partijen

Verlenging avondklok: de PVDA hekelt de

De minister-president en de burgemeesters van Brussel kwamen overeen om de avondklok te verlengen, van 22.00 uur tot 6.00 uur. De PVDA wijst op de "inconsequentie" van bepaalde partijen, zoals de MR en de CDH, die de avondklok in de media aan de kaak stellen en die vervolgens via hun burgemeesters verlengen. De PVDA diende in het Brussels Parlement (en in alle andere parlementen) een voorstel in om die avondklok af te schaffen en kwam gisteren tussen in de commissie over dit onderwerp.

 Photo Shutterstock

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Dit weekend spraken veel politici, vooral die van de MR en de CDH, zich uit tegen de avondklok. Maar vandaag bekrachtigen de burgemeesters van die partijen de verlenging ervan. Dit getuigt van een flagrante inconsequentie. In feite zijn die partijen niet gekant tegen de avondklok, of zelfs niet dat die in Brussel strenger is dan in de andere gewesten. Dat was goed te merken toen we gisteren in het Brusselse parlement het woord namen".

De PVDA diende in alle parlementen voorstellen in om de avondklok op te heffen. Françoise De Smedt verklaart zich nader: "De avondklok vormt een ernstige inbreuk op de fundamentele vrijheden van de burgers. Het is een onevenredige maatregel, zonder enige wetenschappelijke studie noch discussie met het middenveld, de parlementsleden of de bevolking. In werkelijkheid verzuimen de regeringen nog steeds doeltreffende maatregelen te nemen, zoals tests, contactonderzoek en vaccinatie. Zij ontlopen hun verantwoordelijkheid door maatregelen op te leggen die het individuele gedrag en de individuele vrijheden aantasten. In Brussel vragen wij dat ons voorstel om de avondklok af te schaffen met spoed door het Parlement wordt behandeld. We willen zo het debat over deze democratische kwestie stimuleren."