Skip to content

Twee mannen en twee vrouwen verkozen in het Brussels parlement voor PTB•PVDA-go!

De PVDA-afdeling van het het Brussels Gewest verheugt zich nadat 4 vertegenwoordigers in het Brussels parlement verkozen geraakte.

“Met de verkiezing van Michaël Verbauwhede, Mathilde El Bakri, Youssef Handichi et Claire Geraets, is het oorspronkelijk objectief (voor de eerste keer een verkozene halen in het parlement) meer dan bereikt”, oordeelt Benjamin Pestieau, de voorzitter van de PVDA voor het Brussels Gewest.

Op regionaal vlak behaalt de lijst PTB•PVDA-go! 3.86% van de stemmen (+3%, vergeleken met 2009), met 15.782 stemmen.

Op federaal niveau behaalt de PTB•PVDA-go! 3.84% van de stemmen (+2.72%¨in vergelijking met 2010). Dat zijn 19.142 kiezers die op die manier hun vertrouwen hebben gegeven aan deze linkse lijst.

 

 

Volgens Benjamin Pestieau, “gaat het over zeer mooie etappe voor ons en voor links van links. Met deze resultaten behaalt de PVDA de eerste verkozenen ooit voor het Brussels parlement. Globaal genomen zijn we er in geslaagd om een nieuwe politieke familie te introduceren in de verschillende parlementen van het land. Dat was al dertig jaar niet meer gebeurd.”

“Dit resultaat moedigt aan. We overstegen de symbolische drempel van 5% in verschillende gemeenten. In Sint-Gillis flirten we met de 8% en worden we op die manier de vierde partij in de gemeente. In Molenbeek halen we bijna 6%, in Schaarbeek 5.3%, 5.4% in Elsene, 5.1% in Vorst. Die resultaten in deze gemeenten zijn geen toeval. Zij zijn het resultaat van een intensief werk op het terrein. Dat wordt blijkbaar heel sterk geapprecieerd.”

De vier verkozenen zijn de eerste vier van de regionale lijst: Michaël Verbauwhede, Mathilde El Bakri, Youssef Handichi et Claire Geraets (korte bio vindt U hieronder). Vier verkozenen, vier profielen: een huisdokter, een buschauffeur, een lid van de studiedienst van de PVDA en een verantwoordelijke van een medische groepspraktijk.

Michaël Verbauwhede, lijstrekker van de regionale verkiezingen en toekomstig volksvertegenwoordiger: “We voeden op het terrein dat de Brusselaars zin hadden in een andere politiek dan die door de uittredende regering werd gevoerd. De stem PTB•PVDA-go! in Brussel symboliseert een stem van hoop, een stem voor een sociaal Brussel. Tegenover de sociale behoeften in Brussel, hebben de voorstellen die wij gedaan hebben een antwoord gevonden bij een deel van de bevolking”.

“De verkozenen van de PVDA zullen niet zijn zoals de andere verkozenen. In eerste plaats zullen de vertegenwoordigers van de PVDA in het parlement de spreekbuis zijn van de bezorgdheden van de Brusselaars, de syndicale beweging en het middenveld. Het is niet belangrijk of we Nederlands of Frans spreken, we zullen de taal van de werkers spreken. We willen vervolgens ook rekenschap geven aan onze kiezers en aan de Brusselse bevolking. We gaan hen informeren, maar we trachten hen ook samen met ons te mobiliseren. We willen ons tenslotte engageren om aan een gemiddeld arbeidersloon te leven. We hebben ons daar tijdens de campagne voor geëngageerd en wij houden ons eraan”.
 

Michael Verbauwhede: 28 jaar, jurist en geschiedkundige, actief in het verenigingsleven. Medewerker van de studiedienst van de PVDA. Voormalig voorzitter van de Fédération des étudiants francophones (FEF). Woonde vroeger zowel in Vlaanderen en in Wallonië¨en is daardoor tweetalig. Houdt van muziek, lezen en sport.

Mathilde el Bakri: 28 jaar, verantwoordelijke van De Sleutel, de medische groepspraktijk, aangesloten bij Geneeskunde voor het Volk, is actief in de strijd tegen kansarmoede in de gemeenten. Militant voor de Palestijnse zaak. Houdt van fietsen en jogging.

Youssef Handichi: 37 jaar, vader van drie kinderen, woont in Jette. Hij is buschauffeur bij de MIVB. Hij is syndicaal afgevaardigde en zit in de ondernemingsraad.

Claire Geraets: 62 jaar, dokter in Schaarbeek, stichtte De Sleutel, medische groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk. Sinds heel lang actief voor toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Zeer actief in de solidariteitsbeweging voor Palestina. Bezocht ook Irak.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data