Skip to content

Tiktok-verbod voor Brusselse parlementsleden: PVDA hekelt ondoeltreffende, hypocriete en onuitvoerbare maatregel

Tiktok-verbod voor Brusselse parlementsleden: PVDA hekelt ondoeltreffende, hypocriete en onuitvoerbare maatregel

Alle partijen in het Brussels Parlement, behalve de PVDA, hebben ingestemd met de beslissing om parlementsleden te vragen Tiktok van hun privételefoons te verwijderen. Volgens de PVDA zal dit besluit een deel van de bevolking verder van de politiek vervreemden, zonder dat de ingeroepen veiligheidsproblemen worden opgelost. Dit besluit dreigt bovendien niet toepasbaar te zijn tenzij men de privacy wil schenden.

Na een besluit van het uitgebreide bureau van het Brusselse parlement, waar alle partijen zetelen, wordt Tiktok voortaan geblokkeerd op het wifi-netwerk van het Brusselse parlement en wordt de parlementsleden gevraagd de applicatie van hun persoonlijke telefoons te verwijderen. Enkel de PVDA was tegen. Jan Busselen, PVDA-volksvertegenwoordiger, legt uit waarom: "Terwijl politieke partijen voortdurend klagen dat mensen zich van de politiek afkeren, haasten traditionele partijen zich om zichzelf de toegang tot het populairste sociale netwerk van het moment te ontzeggen. Het is een bron van informatie voor veel jongeren en een goede manier om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen."

De PVDA-volksvertegenwoordiger is niet overtuigd door het veiligheidsargument van het Parlement: "Als het een kwestie van gegevensbeveiliging is, waarom richt men zich dan tegen Tiktok, waarvan het mogelijke misbruik nog moet worden bewezen, in plaats van tegen Facebook, dat al de bron is van verschillende schandalen zoals Cambridge Analytica? Het is moeilijk om niet te zien dat men zich wel haast om een Chinese app te verbieden, maar ondertussen de VS-multinationals die onze gegevens in het volle zicht van iedereen stelen, rustig hun gang laat gaan." Volgens Jan Busselen zal de vraag om de app te verwijderen ook in de praktijk niet afdwingbaar zijn: "Hoe gaan ze onze telefoons controleren? Ofwel wordt er niets gedaan en gaat het gewoon om nutteloze symboliek, ofwel stevenen we af op illegale controles en inbreuken op de privacy". Hij besluit: "De traditionele partijen hebben zojuist een onlogische en potentieel gevaarlijke beslissing genomen".