Skip to content

Site Schaarbeek-Vorming: de spoorlijn moet blijven

Site Schaarbeek-Vorming: de spoorlijn moet blijven

Op 2 februari besprak het Brussels Parlement de resolutie van de PVDA waarin de regering wordt verzocht te pleiten voor het goederenvervoer per spoor in het Brussels Gewest. De PVDA riep de regering ook op om te trachten de spoorlijn op de site Schaarbeek-Vorming te beschermen en er in de toekomst een multimodaal mobiliteitscentrum van te maken, waarbij het goederenvervoer over water en per spoor wordt bevorderd. De PS-Ecolo-Défi meerderheid stemde tegen, terwijl de algemene beleidsverklaring voorziet in het behoud van de huidige industrie- en havengebieden, met een prioritaire plaats voor Schaarbeek-Vorming.

Jan Busselen, PVDA-parlementslid van het Brussels Parlement: "De federale regering zegt dat ze van de trein de ruggengraat van de mobiliteit wil maken en is trouwens van plan om het vrachtvervoer tegen 2030 te verdubbelen. Ook de Brusselse gewestregering stelt dat het goederenvervoer per spoor moet worden ontwikkeld. Men debatteert daarover al twintig jaar, maar zonder resultaat. Maar vandaag is dat een dringende zaak. Want als er niets wordt gedaan, zal wat er nog over is van de sporen tegen eind maart worden gesloopt, of zullen er zware boetes moeten worden betaald. Daarom hebben wij in onze resolutie de regering opgeroepen een duidelijk standpunt in te nemen waarin wordt aangedrongen op het behoud van de sporen en de oprichting van een multimodaal mobiliteitscentrum dat het goederenvervoer over water en per spoor bevordert. Ik begrijp niet waarom PS, Ecolo en Défi onze resolutie hebben laten verwerpen!".

Het linkse parlementslid vervolgt: "Zij hielden voor dat dit onderwerp nog met andere instanties moest worden besproken. Maar alle spelers op deze site, of het nu gaat om Infrabel, het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, de NMBS, de Haven van Brussel, Citydev... zijn publieke spelers, die dus het beleid volgen dat door de verschillende regeringen wordt gevoerd. Niets weerhield de meerderheidspartijen ervan hun standpunt te bevestigen door voor onze resolutie te stemmen. Of misschien zijn er in de regering uiteindelijk toch meningsverschillen over de toekomst van het terrein? We zijn er absoluut niet gerust in. De spoorlijnen op de site Schaarbeek-Vorming sluiten zou betekenen dat de laatste spoorverbinding met de haven van Brussel wordt gesloten. En dat zou wekelijks 3500 vrachtwagens meer op de Brusselse wegen doen rijden.

Maar we willen ook verder gaan en van de zone Schaarbeek-Vorming een multimodaal station voor goederenlogistiek maken. De ligging aan het kanaal en de aansluiting op het spoorwegnet zijn belangrijke troeven. Vrachtverkeer op de wegen veroorzaakt niet alleen meer files, maar is ook verantwoordelijk voor een hoge uitstoot van CO2 en andere fijnstofdeeltjes. Als we het vervoer per vrachtwagens en bestelwagens echt willen terugdringen, moeten we het goederenvervoer per spoor bevoordelen."