Skip to content

Raden van bestuur van de Brusselse ION: de PVDA vraagt om meer dan een kleine dosis transparantie

De Brusselse regering heeft beslist om de raden van bestuur van sommige regionale instellingen  voor de oppositiepartijen open te stellen. Dat gebeurt echter druppelsgewijs en volgens de PVDA op een ondemocratische manier. Voor de linkse partij is er een gebrek aan proportionaliteit bij de bestuurders en een gebrek aan respect voor de kiezers.

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement "De regering heeft ons, zonder overleg, laten weten dat ze de raden van bestuur van sommige regionale instellingen voor de oppositiepartijen gaat openstellen. Wij zijn de tweede grootste oppositiepartij en hebben niet eens toegang tot de raad van bestuur van de MIVB. Toch is dit een van de grootste werkgevers in Brussel en, gezien de huidige klimaatuitdagingen, een van de meest strategischeregionale instellingen.

De PVDA wil duidelijk stellen dat zij niet het aantal bestuurders in de raden van bestuur wil verhogen, maar wel streeft naar meer evenredigheid tussen deze bestuurders.
Françoise De Smedt: "Vandaag zijn er in de raad van bestuur van de MIVB 20 door de meerderheid benoemde bestuurders, waarvan 3 voor Ecolo. Voor meer transparantie en democratie moeten die 20 bestuurders evenrediger verdeeld worden tussen de meerderheids- en de oppositiepartijen".
Zij vervolgt: "We hebben ook geen toegang tot de raad van bestuur van Neo, toch één van de grootste vastgoed- en economische projecten in de regio. Dit is gewoonweg schandalig. Deze werkwijze is nog steeds ondemocratisch en dat kunnen we niet accepteren. Het was al ondenkbaar dat de PS tot nog toe niemand van de oppositie toeliet. Maar we zien ook dat de aanwezigheid van Ecolo erg weinig verandering brengt, hoewel die partij transparantie en goed bestuur zeer hoog in het vaandel draagt."

Volgens de linkse partij zou men in de democratische controle van de regionale instellingen nog verder moeten gaan.
Françoise De Smedt: "Ook vertegenwoordigers van gebruikersverenigingen, van werknemers (vakbonden) zouden in de raden van bestuur moeten kunnen zetelen, en niet alleen vertegenwoordigers van politieke partijen. Op die manier zou een veel belangrijkere democratische controle kunnen gegarandeerd worden. Voor de MIVB bijvoorbeeld zou hierdoor een betere controle mogelijk zijn op de tarieven en op de democratische toegang tot de mobiliteit."