Skip to content

PVDA wil woonbeleid dat armoede vermindert, en geen armen verdrijft

Mathilde El Bakri pleit voor gewestelijke referentiehuurprijzen bij de Brusselse woonregie.

“Brussel moet de etalage van België zijn”, zeggen de Brusselse liberalen, en daar hebben de armen géén plaats in. Die moeten dus plaats ruimen voor mensen die wél geld hebben. Woonbeleid moet volgens de PVDA armoede verminderen, en niet de armen verdrijven. Mathilde El Bakri stelt 2 maatregelen voor: "Pas de gewestelijke referentiehuurprijzen toe op de Brusselse woonregie, en maak van kwaliteitsvolle sociale woningen een prestigeproject, zoals Wenen doet".

Mathilde El Bakri, lijsttrekker PVDA voor de stad Brussel, reageert: “Het bilan van jarenlang bestuur door MR-OpenVld-PS is inderdaad niet positief: de armoede in de stad is toegenomen. Momenteel groeien 4 kinderen op de 10 op armoede in de hoofdstad van België en de jeugdwerkloosheid neemt toe. Een gevolg van de neoliberale visie die PS en liberalen delen".

Volgens de PVDA biedt het feit dat de overheid eigenaar is van 1 op 3 woningen net perspectieven voor oplossing.

Mathilde El Bakri: “De PVDA stelt voor om de huuprijzen in die woningen toegankelijker te maken, door bijvoorbeeld voor de “Regie” (die toch 8% van de woningen in de Brussel bezit) de prijzen omlaag te halen. Op die manier trek je geen armen aan, maar maak je de mensen minder arm. “De huurprijzen in onze hoofdstad zijn net de reden van armoede. Door die omlaag te halen, verminder je de armoede,” zegt Mathilde El Bakri.

Volgens de Brusselse volksvertegenwoordigster willen die partijen vooral middenklassers en toeristen aantrekken, "want die brengen geld in het laatje. Een mooi voorbeeld daarvan is het bling-bling project NEO aan de Heyzel. Daar wordt gewerkt aan een nieuw shopping-paradijs en luxe woningen: twee zaken die Brussel helelmaal niet nodig heeft. Terwijl 50.000 mensen op een wachtlijst staan voor een sociale woning, bouwen burgemeester Close en de Open-Vld net het tegenovergestelde: een luxeproject.”


De PVDA kritikeert de huidige meerderheid die volgens haar bouwt aan een luxe-stad: de voetgangerszone, de nieuwe wijk aan Thurn-Taxis, NEO aan de Heyzel: allemaal attractie-projecten waar de armen geen plaats in hebben. Mathilde El Bakri: “In plaats van de armen weg te duwen, moet de stad de ambitie hebben om die mensen vooruit te helpen. Als de liberalen en socialisten aan etalage-politiek willen doen, niet in Brussel !”

De PVDA stelt voor een stadsbedrijf voor bouw en herstellingen op te richten. Mathilde El Bakri: "Op die manier kunnen we honderden jongeren een vaste baan geven. Zulk een stadsbedrijf is bovendien nuttig voor alle herstellingen en renovaties die er moeten uitgevoerd worden aan het woonpark van de stad."

In plaats van onze terreinen weg te geven aan dure privé bedrijven die luxe woningen bouwen waar Brusselaars niet kunnen wonen, kiest de PVDA voor de aanbouw van woningen door een Brussels bedrijf. 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data