Skip to content

PVDA wil antwoorden op Bruvax-gate

PVDA is verbolgen over de manier waarop de Brusselse meerderheid het Bruvax-schandaal onder de mat veegt. “Alle oppositiepartijen vroegen om een spoedoverleg, maar Alain Maron en Elke Van Den Brandt zwijgen in alle talen.  Covid mag geen voorwendsel zijn om een belangrijk debat te voeren over de Bruvax-gate.” zegt Jan Busselen, parlementslid voor PVDA in het Brussels parlement. PVDA wil weten hoe de GGC heeft gehandeld en hoe ze dit probleem zal oplossen.

Eerder deze week geraakte bekend dat onze vaccinatiegegevens openbaar raadpleegbaar zijn via Bruvax, het Brussels vaccinatieplatform. “In die situatie is de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) verplicht om de informatie over deze lek te communiceren aan de gegevensbeschermingsautoriteit en aan alle betrokken burgers binnen de 72 uur. Of dat gebeurd is weten we niet. Sinds wanneer de GGC op de hoogte is blijft ook vingerdik kijken. Het gaat hier om een omvangrijk probleem, want we hebben het over de vaccinatiegegevens van alle Belgen, niet enkel de Brusselaars." zegt Busselen. "Welke stappen de GGC genomen heeft om het lek te dichten weten we ook niet. Eigenlijk is het onaanvaardbaar dat zowel Alain Maron als Elke Van Den Brandt, beiden bevoegd voor gezondheid en welzijn, niet ingaan op de vraag van de oppositie om hierover uitleg te verschaffen. We zijn ondertussen Drie dagen verder en nog steeds kan je met iemands rijksregisternummer zien die persoon gevaccineerd is of niet.” zegt Jan Busselen. PVDA vraagt opnieuw klaarheid over deze zaak en wil weten of de GGC de legale procedures heeft gerespecteerd en wat de heer Maron en mevrouw Van Den Brandt ondernemen om deze lek te dichten.

Sinds het begin van de pandemie zijn een hele reeks aan samenwerkingsakkoorden en ordonnanties in sneltempo besproken die mee het kader vormde voor de verzameling van gegevens van burgers. Bij elke tekst werden er serieuze vragen gesteld over de bescherming van gegevens van burgers. "Bruvax is echter een initiatief van de GGC dat niet werd besproken en waarover niet werd gestemd in het Brussels parlement. Ook dat is een probleem dat moet besproken worden." vindt Busselen. “De bezorgdheid over de bescherming van de gegevens mag je binnen de huidige context niet onderschatten. Het wantrouwen van de bevolking in de aanpak van de covid-pandemie wordt mee gevoed door flaters als deze.” besluit het PVDA-parlementslid. 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data