Skip to content

PVDA waarschuwt: SmartMove zorgt voor kilometerheffing

PVDA waarschuwt: SmartMove zorgt voor kilometerheffing

Het project van de kilometerheffing van de Brusselse regering had zoveel verzet opgeroepen dat de regeringspartijen deden alsof ze ervan afzagen. De PVDA toont aan dat de regering van Rudi Vervoort (PS) niet alleen miljoenen euro's uitgeeft om de invoering van deze asociale belasting te verzekeren, maar dat ze dit ook doet door het grondrecht op gegevensbescherming en privacy in vraag te stellen.

Smart Move is de applicatie die elke automobilist zal moeten gebruiken om het aantal gereden kilometers te berekenen en de beruchte kilometerheffing te betalen. Het bevindt zich momenteel in een testfase. De PVDA vindt dat de Brusselse regering tegen het volk liegt. Youssef Handichi, Brussels PVDA-parlementslid: "Aan de ene kant verklaart de Parti socialiste bij monde van Ahmed Laaouej dat ze niet voor de kilometerheffing zal stemmen en tegelijkertijd zien we dat die achter de schermen toch wordt ingevoerd".

De PVDA meent ook dat de traceerbaarheid door de Smartmove-app het fundamentele recht op bescherming van onze persoonsgegevens en onze privacy in het gedrang brengt. "Wie met de auto in Brussel komt, zal precies moeten aangeven welke route zij of hij neemt, en als men dat niet doet, krijgt men een boete. Dit betekent dat het gebruik van deze app verplicht zal zijn of dat men anders gestraft wordt. Leven in een maatschappij waar je moet zeggen waar je heen gaat en wanneer, is niet erg geruststellend", waarschuwt Youssef Handichi.

De PVDA-volksvertegenwoordiger maakt zich ook zorgen over mensen die niet zo thuis zijn in de digitale wereld: "Ze zullen grote moeilijkheden ondervinden en gediscrimineerd worden. Ofwel krijgen ze een boete omdat ze niet overweg kunnen met een digitaal hulpmiddel, ofwel zullen ze over een speciale pasje moeten beschikken. Met de kilometerheffing volstaat een rijbewijs niet meer. Je moet ook weten hoe je een smartphone gebruikt om de applicatie te vertellen dat je boodschappen gaat doen".

Youssef Handichi wijst ook op de kosten van deze maatregelen: "Voor de invoering van de nieuwe slimme kilometerheffing is al 68 miljoen begroot, waarvan 12 miljoen voor 2023. Maar de regering is erg vaag over waar deze uitgaven voor dienen." Hij verbaast zich over deze onzekerheid, want minister-president Rudi Vervoort had nochtans aangekondigd dat het project tijdens deze zittingsperiode niet zou worden uitgevoerd: "We stellen vast dat ze achter de schermen verder hebben gewerkt aan de nieuwe belasting, waarvan we nu weten dat die er daadwerkelijk komt. De invoering ervan zal een verdere tegenslag zijn voor werknemers die geen alternatief hebben voor hun auto en die al zwaar worden getroffen door de huidige koopkrachtcrisis".

"Deze regering heeft alle voeling met de realiteit verloren, als ze denkt dat dit het juiste moment is om een nieuwe belasting in te voeren", zegt Youssef Handichi, en hij besluit: "De regering Rudi Vervoort is al een keer teruggekomen op dit dossier, we zullen er op blijven aandringen dat ze er voorgoed van afziet".

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data