Skip to content

PVDA vindt de hervorming van de energiemarkt, een "gemiste kans"

PVDA vindt de hervorming van de energiemarkt, een

Deze week stelde de regering haar hervorming van de energiemarkt voor aan het Brusselse parlement. De PVDA zal zich onthouden over deze hervorming. Voor Jan Busselen, PVDA-volksvertegenwoordiger, "is deze hervorming een gemiste kans, zowel om in te spelen op de urgentie van de huidige prijzen, als om de problemen op langere termijn aan te pakken die worden veroorzaakt door de particuliere energiemarkt."

Energie renouvelable - Sibelga

Jan Busselen: "De prijzenexplosie verarmt steeds meer gezinnen, en dat maakt de toestand echt nijpend. De regering heeft geen plannen om deze noodsituatie aan te pakken en armoede te voorkomen. Zij voorziet alleen in een versterking van de mechanismen voor de meest kwetsbaren, die al onder de schulden gebukt gaan. Dit was nodig, maar enerzijds worden de OCMW's niet structureel ondersteund om deze nieuwe taken uit te voeren, en anderzijds onderneemt de overheid pas pogingen om in te grijpen als het voor de gezinnen al te laat is. We hebben er nochtans herhaaldelijk op aangedrongen dat de regering de Brusselse accijnzen op de facturen zou opschorten: een besparing van meer dan 120 euro voor de helft van alle huishoudens, die bijvoorbeeld zou kunnen worden gefinancierd met de verkoop van emissierechten".

De linkse partij verwijt de regering ook dat ze de energiemarkt zelf niet aanpakt, volgens de PVDA dé oorzaak van het probleem. Jan Busselen: "In België exploderen de prijzen, terwijl dat in andere landen zoals Frankrijk of Zwitserland veel minder het geval is. Hier zijn het immers particuliere leveranciers en producenten dieop de markt de wet uitmaken. Gezinnen en werknemers worden gegijzeld door de particuliere markt. Minister Maron geeft Europa de schuld, maar wil toch de concurrentie en de aantrekkingskracht van de Brusselse markt vergroten. Er is een waar gebrek aan een consistente langetermijnvisie. Voor de PVDA moeten we uit het kader van de liberalisering stappen, met een openbare producent en leverancier".

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data