Skip to content

PVDA verzet zich tegen de verhoging van de waterprijs voor 3 op 4 Brusselaars

PVDA verzet zich tegen de verhoging van de waterprijs voor 3 op 4 Brusselaars

De partijen aan de top van Vivaqua willen de waterprijs voor 3 op de 4 huishoudens verhogen: een stijging van tussen de 12,5% en 15% in 2022, en tot 20% in 2026. Investeringen in het rioolnetwerk moeten de stijging verantwoorden. De stijging komt bovenop de indexering. Voor de PVDA "is het niet aan de werkende mensen om te betalen voor de nodige investeringen om de riolen te renoveren".

 

Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brusselse Parlement, noemt deze nieuwe maatregel asociaal: "Deze beslissing van de traditionele partijen aan de top van Vivaqua is onaanvaardbaar. Voor veel gezinnen zal de rekening met 100 tot 125 euro per jaar stijgen. De werkende mensen moeten niet opdraaien voor de nodige investeringen om de riolen te renoveren! Zeker niet door de toegang tot een eerste levensbehoefte als water aan te tasten. Voor overheidsinvesteringen hebben we eerlijke belastingen nodig, gericht op rijkdom en kapitaal." Françoise De Smedt haalt aan dat "de gemiddelde waterfactuur in een tiental jaar tijd al met meer dan 50% is gestegen, wat veel meer is dan de stijging van de kosten van levensonderhoud".

De linkse volksvertegenwoordigster herinnert eraan dat de toegang tot drinkwater een fundamenteel mensenrecht is. "Elke verhoging van de waterprijs is in strijd met dit fundamentele mensenrecht. De basisdoelstelling, onder impuls van de Europese Unie, is dat de waterprijs wordt verhoogd om de werkelijke kosten beter te weerspiegelen. Dit is een onaanvaardbare logica voor ons, die de openbare dienst en de toegang tot water als universele rechten verdedigen. Ter herinnering, in Ierland is water gratis. De Ieren vochten voor die kosteloosheid nadat de bezuinigingen toesloegen. En ze wonnen!"

Sinds het begin van de legislatuur heeft de PVDA zich herhaaldelijk met de waterproblematiek beziggehouden en zij is vastberaden om de zaken te veranderen. Françoise De Smedt: "Toegang tot water is voor ons een zeer belangrijke kwestie. We hebben een voorstel ingediend om waterafsluitingen te verbieden. De regering heeft uiteindelijk besloten dat voorstel vanaf volgend jaar toe te passen, voor een deel van de huishoudens. We hebben ook een voorstel ingediend om de vaststelling van de waterprijzen onder directe controle van de regering te houden, met inzagerecht van het parlement, maar dat werd verworpen. We zien dat men van water een koopwaar als alle andere wil maken, en we zullen ons tegen die logica blijven verzetten."