Skip to content

PVDA-tour gaat verder : 800 maskers voor de taxichauffeurs

PVDA-tour gaat verder : 800 maskers voor de taxichauffeurs

Na de spoorwegarbeiders, de postbedienden en het gemeentepersoneel was het de beurt aan de taxichauffeurs om stoffen maskers te krijgen van de PVDA. Donderdag ontvingen hun vertegenwoordigers 800 maskers die door vrijwilligers werden gemaakt.

"De versoepeling van de lockdown is begonnen, de winkels hebben hun deuren weer geopend, maar de bescherming van de taxichauffeurs is nog steeds niet in orde. Zij vervoeren werknemers, medisch personeel, enz. Het is een dienst van openbaar nut die door de overheid wordt achtergelaten", aldus Youssef Handichi, volksvertegenwoordiger van de PVDA.

Enkele weken geleden lanceerde de PVDA een campagne om stoffen maskers te maken voor werknemers van de openbare diensten. De nood is zo hoog dat ze ook inspringen bij andere sectoren. Handichi, die door de taxichauffeurs werd gecontacteerd, merkt op dat "sommigen hun taxi uitrusten met een luchtdichte wand. Anderen investeren op dit moment alleen in hydro-alcoholische gel en maskers. Het is vooral zelfredzaamheid."

De taxi-industrie heeft haar activiteiten niet stopgezet tijdens de lockdown, ook al is de meerderheid van de chauffeurs op dit moment niet actief. "Verschillende chauffeurs wachten op werkhervatting, maar zijn bezorgd over hun veiligheid en het risico het virus te verspreiden. Deze maskers zijn ook een kleine hulp om hen te bedanken voor hun waardevolle werk", zei de volksvertegenwoordiger van de PVDA. Meer dan 200 vrijwilligers hebben gehoor gegeven aan de oproep van de PVDA. De solidariteitscampagne heeft het al mogelijk gemaakt om maskers aan te bieden aan meer dan duizend werknemers. De PVDA nodigt nog steeds iedereen die wil helpen bij de campagne uit om zich te registreren op hun site: https://gewestbrussel.pvda.be/5000_mondmaskers_voor_onze_helden