Skip to content

PVDA start grote enquête en wil mening kennen van 10.000 Brusselaars

"Wanneer heeft de gemeente u voor het laatst uw mening gevraagd?" Op die vraag antwoorden de mensen ons meestal: "nooit"... “En vindt u dat normaal?" "Euh, wij vinden dat ook niet normaal." De PVDA wil een nooit eerder geziene oefening in democratie organiseren. Vanaf vandaag tot januari wil ze de mening vragen van 10.000 Brusselaars... Maar er is meer. Eens hun prioriteiten duidelijk zijn, zullen we ons samen mobiliseren om ze te realiseren. Gesprek met Dirk De Block, Mathilde El Bakri en Axel Bernard, de lijsttrekkers in Molenbeek, Brussel en Schaarbeek.

De gemeentepolitiek revolutioneren begint met het vragen van de mening van de mensen

Dirk De Block: "De verandering in onze gemeenten begint met eerst en vooral te vragen wat de mensen willen veranderen. We gaan naar de inwoners die genoeg hebben van het beleid van de traditionele partijen. Zowel in de wijken als in de bedrijven."

De enquête behandelt verschillende thema's: werk, wonen, mobiliteit, onderwijs, leefmilieu, enz. Bij elke thema horen meerdere voorstellen. Dirk De Block: "We willen weten welke oplossingen de beste zijn voor de problemen waarop de inwoners elke dag botsen in hun gemeente."

De sleutel tot succes? 1500 vrijwilligers en een nieuwe website

Dirk De Block: "Zoveel mensen bevragen kan alleen door beroep te doen op de inzet van iedereen om de enquête te doen invullen. Onze leden zullen zich hiervoor mobiliseren, maar we hebben ons ook laten inspireren door de campagnes van Mélenchon en Sanders om nog meer mensen in beweging te zetten. Ze zijn erin gelukt duizenden mensen te enthousiasmeren voor en te betrekken bij de strijd voor verandering. Hun opzet was ambitieus en die ambitie heeft duizenden vrijwilligers gestimuleerd. We zoeken 1500 Brusselse mannen en vrouwen om dit project tot een goed einde te brengen en die hun buren, collega's en familie de kans willen geven zich uit te spreken over wat ze als belangrijkste punten zien. Iedereen kan helpen."

Nieuw is ook dat de  PVDA dit keer hoog inzet op de enquête die ze online aanbiedt. Daarnaast blijft er natuurlijk de aanwezigheid op het terrein zelf, in de wijken en de bedrijven. Zie website: http://www.degrotebevraging.be/. Te Antwerpen vulden op 48 uur tijd 1000 mensen de online bevraging in. Deze website laat de mensen die ons willen helpen toe de enquête verder te verspreiden, deel te nemen aan onze aperitief-ontmoetingen in de wijken, de politieke inhoud te delen ... Zo worden zijzelf ook actoren van verandering.

Meningen vragen maar vooral er rekening mee houden

Mathilde El Bakri: "Deze bevraging is een nooit eerder geziene oefening in democratie omdat met de mening van de mensen echt rekening zal worden gehouden. De resultaten worden openbaar gemaakt. De thema's en oplossingen die uit de bevraging naar voor komen zullen in ons verkiezingsprogramma op de eerste plaats komen. Maar daarmee stopt het niet voor ons. Wanneer de mensen zich mobiliseren en actie voeren, petities opstellen, protesteren, dan weten we uit ervaring dat ze successen kunnen boeken." In Molenbeek hebben de ouders van School 7 actie gevoerd voor een oversteekplaats voor voetgangers, en ze hebben ze bekomen. In Anderlecht hebben de ouders geijverd voor de opening van een kinderdagverblijf dat twee jaar leeg stond, en ze hebben hun slag thuisgehaald. In Vorst zijn inwoners in beweging gekomen om sociale woningen die al 10 jaar leegstonden te renoveren, en ze hebben gewonnen. Mensen die nooit hadden gedacht "aan politiek te doen", hebben zich hiervoor ingezet, ze hebben gewonnen en hebben hieruit zelfvertrouwen geput.

Die 10.000 Brusselaars die de enquête zullen invullen, roepen we op om samen met ons in beweging te komen en werk te maken van de prioriteiten die ze zelf hebben gekozen. Om dat mogelijk te maken richten we PVDA-groepen op in de wijken van verschillende Brusselse gemeenten.

Onze nieuwe digitale tool laat toe dat de mensen zich ook via het internet kunnen engageren en deelnemen aan online-campagnes. Dat is digitaal activisme 2.0."

Een stevig mandaat voor voorstellen die breken met het huidige beleid

Axel Bernard: "De stijging van de PVDA in de opiniepeilingen toont dat meer en meer mensen weg willen van het beleid van de traditionele partijen.  Zij willen verandering in hun gemeente, geen status-quo zoals ze dat al vele jaren kennen. De PVDA komt met ambitieuze voorstellen. De wooncrisis oplossen door grootscheepse investeringen in kwaliteitsvolle sociale woningen en door de plafonnering van de huurprijzen. Een tweetalig onderwijs door het inrichten van immersieklassen. De CO2-uitstoot beperken om te strijden tegen de klimaatopwarming door de oprichting van een openbare maatschappij om gebouwen te isoleren en te renoveren. We willen dat de mensen kunnen leven in een gemeente waar men echt rekening houdt met wat ze denken.

Als duizenden mensen een van onze oplossingen steunt dan geeft dat ons een stevig mandaat om een verandering van het huidige beleid te eisen. De mensen die in beweging komen in hun wijk, in hun bedrijf en online vormen een kracht die het mogelijk maakt nieuwe wegen in te slagen.”

Zin om deel van de verandering te worden? Kom erbij ons en werk mee aan onze campagne. Of begin gewoon met het geven van uw mening op http://www.degrotebevraging.be/. 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data