Skip to content

PVDA-spoorwegpersoneel doet een oproep om voedsel en hygiënekits te schenken

PVDA-spoorwegpersoneel doet een oproep om voedsel en hygiënekits te schenken

"Solidariteit" is een woord dat velen in gedachten hebben wanneer ze aan het spoorwegpersoneel denken. Dit initiatief in volle crisis laat het weer eens zien. Het spoorwegpersoneel van de PVDA besloot een solidariteit te organiseren met de daklozen en vluchtelingen.

Met de coronacrisis bevinden deze mensen zich in nog moeilijkere levensomstandigheden dan in normale tijden. De spoormannen en -vrouwen van de linkse partij hebben daarom besloten om een collecte op te zetten om voedsel, multimedia-apparatuur en hygiënekits aan de daklozen en vluchtelingen te verstrekken.


Een medewerker van Diogenes, een straatwerkdienst voor daklozen, legt uit dat hij, hoewel hij al vele jaren in de sector werkt, de laatste weken nog nooit zoveel daklozen honger heeft zien lijden. De situatie is nog moeilijker geworden dan voor de quarantaine. De vereniging is daarom op zoek naar voedsel en multimedia-apparatuur voor de daklozen of recentelijk herhuisveste mensen.


Riet Dhondt is activiste bij Vriendschap Zonder Grenzen (VZG), een nationaal vrijwilligersnetwerk voor ondersteuning van vluchtelingen, opgericht door activisten van de PVDA. Riet heeft regelmatig contact met daklozen en vluchtelingen en is er tijdens de wekelijkse verdeling van de maaltijden door VZG. Ze worden in nog moeilijkere omstandigheden ontvangen dan in normale tijden. Vorige maand nog heeft de politie het Maximiliaanpark geëvacueerd zonder de vluchtelingen een oplossing te bieden. Deze mensen bevinden zich dus in uiterst precaire omstandigheden en hebben hulp nodig.


"We zien dat ze de middelen missen om een goede hygiëne te waarborgen", legt Riet uit. “De vluchtelingen hebben geen zeep, tandenborstels, tandpasta, enzovoort. Ze bevinden zich in zeer moeilijke hygiënische omstandigheden, meer nog in tijden van corona.”

Mohamed El Bouazzati, spoorman en gemeenteraadslid van de PVDA in Molenbeek, hoorde over deze situaties en besloot aan zijn collega's en kameraden voor te stellen om de daklozen en vluchtelingen te helpen: "Mijn kameraden waren meteen erg enthousiast over het idee om zich nuttig te maken voor de mensen die het nodig hebben. Solidariteit is de tederheid van de volkeren, in het bijzonder van het "spoorvolk"," legt Mohamed ons uit. "De kwestie van hygiëne is er één van menselijke waardigheid in normale tijden. Maar meer nog tijdens de periode waarin we leven met hoge risico's op besmetting met het coronavirus. Met het opgehaalde geld willen we twee dingen doen. Ten eerste willen we samen met de vrijwilligers van VZG en het spoorwegpersoneel hygiënekits maken met zeep, tandenborstels, tandpasta, zakdoeken, enz. Eens de hygiënekits samengesteld zijn, gaan we ze met het spoorwegpersoneel afgeven tijdens de wekelijkse maaltijdbedeling van VZG. Ten tweede willen we met de vereniging Diogenes voedsel uitdelen aan daklozen, evenals multimedia-apparatuur (PC, DVD, GSM, enz.), vooral aan daklozen die onlangs zijn herplaatst om hun quarantaine leefbaarder te maken".


We gaan door moeilijke en stressvolle tijden. Het is daarom belangrijk om elkaar te steunen en solidariteit te ontwikkelen in plaats van ons terug te plooien op onszelf. Met dit initiatief wil het spoorwegpersoneel van de PVDA het belang onderstrepen om voor elkaar te zorgen, gezien de tekortkomingen van de overheid op economisch en sociaal gebied.


Wil je ons helpen? Doe een schenking op BE06 0018 7772 8222 met de mededeling "Solidariteit Spoor".

 

Wil je ons een bijdrage brengen? Contacteer ons op 0492 64 15 51