Skip to content

PVDA komt ook in Brussel op en gaat voor een eerste verkozene.

Op 26 mei zullen Nederlandstalige kiezers kunnen stemmen voor PVDA in het Brussels parlement en het Vlaams parlement.
Jan Busselen, geëngageerd leerkracht en PVDA-fractiemedewerker trekt de lijst voor het Brussels parlement en gelooft in een eerste zetel aan Nederlandstalige kant.
Nele Vandenbempt, arts in Schaarbeek, trekt de lijst voor het Vlaams parlement.


Jan Busselen is leerkracht en halftijds fractiemedewerker voor de reeds verkozen parlementsleden van PTB-PVDA in het Brussels parlement.
De 39-jarige lijsttrekker kon je afgelopen jaren vaak terugvinden als organisator of woordvoerder in verschillende bewegingen en platformen.
Hart Boven Hard, de anti-TTIP beweging, het platform tegen haat en terreur of het steunplatform voor vluchtelingen. Stuk voor stuk initiatieven waarin solidariteit en het opkomen voor basisrechten centraal staan volgens Busselen.

"Die betrokkenheid wil ik verderzetten met PVDA in het parlement. De stijgende huurprijzen, de mobiliteitsproblematiek, de aanhoudende armoede...
Dat zijn problemen die een groot deel van de Brusselse gezinnen raken. De stad is in verandering en daar moet iedereen van kunnen mee genieten." vindt de PVDA'er. "Daarom is er nood aan een echt sociaal verhaal. Wij willen de megafoon zijn in het parlement van buurtcomité's, van het verenigingsleven, de klimaatspijbelaars en actiegroepen. Die worden nu te weinig gehoord." 

Met een PVDA-lijst mikt de linkse partij op een eerste Nederlandstalige verkozene.
Als PVDA verkozen geraakt zal er dan ook voor het eerst in dertig jaar een tweetalige partij verkozen zijn in de twee taalgroepen in het Brussels parlement.
Volgens een berekening op basis van de IPSOS-peiling in december zou één zetel voor PVDA in Brussel ten koste gaan van een ... N-VA zetel.


Dokter voor het Volk trekt Vlaamse lijst

Nele Vandenbempt, lijsttrekker voor PVDA in het Vlaams parlement , is arts in een wijkgezondheidscentrum van geneeskunde voor het volk in Schaarbeek.
"In onze wachtzaal zitten veel kinderen waarover er meestal in cijfers wordt gesproken. Zoals, 1 op 3 kinderen die in Brussel leven in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens."
Dagelijks moet ze vaststellen dat veel ziekten en aandoeningen voortkomen uit slechte woon- en werkomstandigheden. "ik denk aan de bagagist of bouwvakker die met een ontstoken pees in de schouder verder gaat werken.
Zo iemand mag je niet dwingen om te werken tot 67 jaar."

Ook de erbarmelijke staat van vele woningen en de slechte luchtkwaliteit in de stad zorgen voor een hoog percentage aan infecties aan de luchtwegen zoals astma, eczeem of bepaalde allergiën volgens Vandenbempt.
In 2016, samen met Clean Air Brussels en 99 andere artsen en wetenschappers schreef ze een open brief naar onze regering om propere lucht te eisen in Brussel. Die stem wil ze vertegenwoordigen in het VLaams parlement.


Voor het Federaal parlement liet PVDA vorige week weten Maria Vindevoghel, arbeidster en syndicaliste, naar het federaal parlement te willen sturen."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data