Skip to content

PVDA eist plaats op in onderzoekscommissie Samusocial

Het uitgebreid bureau van het Brussels parlement besliste een onderzoekscommissie op te richten om klaarheid te scheppen in de Samuocial-affaire. De PVDA eist het recht op om deel te nemen aan deze onderzoekscommissie.

De PVDA formuleerde die vraag in een brief aan de voorzitter van het Brussels parlement. Michaël Verbauwhede (fractievoorzitter van de PVDA) en Mathilde El Bakri (Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger en toekomstig lijsttrekster voor stad Brussel) leggen uit:

“We ondersteunen de beslissing van het Uitgebreid Bureau om een onderzoekscommissie op te richten. De sommen die de bureauleden van de Samusocial zichzelf hebben uitgekeerd zijn gewoon schandalig. En nu blijkt ook nog dat ze daar geen enkele klaarheid willen over scheppen!
De strijd tegen armoede en meer ethiek in de politiek zijn twee thema’s die ons nauw aan het hart liggen. Als PVDA zullen we dan ook niet opgeven zolang er geen volledige klaarheid is geschapen over dit dossier. Alle betrokkenen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen, en zij die over de schreef gingen gestraft.
(…) In het belang van transparantie en goed bestuur, willen we benadrukken hoe belangrijk het is dat alle partijen kunnen deelnemen aan de onderzoekscommissie. Alleen zo kan de democratie in haar volle recht worden gedaan. We kunnen ons laten inspireren door goede ervaringen van andere parlementen. Zo heeft het Waals parlement voor zijn Publifin-onderzoekscommissie oplossingen gevonden zodat alle politieke partijen konden deelnemen (of ze nu erkende fracties waren of niet).
Als democratische partij met vier volksvertegenwoordigers in het Brussels parlement heeft de PVDA haar plaats in deze pas opgerichte onderzoekscommissie in het Brussels parlement.”

Mathilde El Bakri besluit: “Als de PVDA/PTB en Ecolo aanvaard werden in de Publifin-Onderzoekscommissie van het Waals parlement, waarom zou de PVDA dan niet kunnen deel uit maken van de onderzoekscommissie rond het Samusocial-schandaal?”

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data