Skip to content

PVDA dient resolutie in voor loonsverhoging personeel LRB

Donderdag voert het gemeenschappelijk vakbondsfront actie in de lokale en regionale besturen. Ze eisen een heropwaardering van de laagste lonen en betere werkomstandigheden. PVDA stelt een solidariteitsresolutie voor in het Brussels parlement en vraagt de afschaffing van de beruchte niveau E’s, ofwel de laagste loonschaal in de administraties.

Françoise De Smedt, fractievoorzitter van het Brussels parlement: “Al van in het begin steunen we de strijd van het personeel, vanuit het parlement maar ook op straat. Leven met een loon van 1200€ per maand is onaanvaardbaar. De loontrekkers met de laagste lonen zijn al meer dan 10 jaar niet meer verhoogd. En in een Brusselse context, waarin de huurprijzen sterk stijgen, kan een groeiende groep van werknemers moeilijker en moeilijker rondkomen op het einde van de maand. Nu het aantal acties toenemen is is het een goed moment om zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen voor deze regering. Het personeel is het wachten beu.”

Voor PVDA is de afschaffing van het fameuze loonbarema E een stap in de goede richting voor de laagste lonen. Een heropwaardering die al is doorgevoerd in Wallonië, Vlaanderen en in een sommige Brusselse gemeenten. Maar globaal, gezien hinkt Brussel achterop.

Daarom diende PVDA deze woensdag een spoedresolutie in. Françoise De Smedt vervolgt: “het gaat om een eerste stap, PVDA blijft het globale eisenpakket van de vakbonden ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een loonsverhoging van 10% voor alle barema's. Maar ook de verhoging van het aantal statutaire contracten dat in vergelijking met Vlaanderen heel laag ligt.”

LRB
debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data