Skip to content

PVDA dient resolutie in voor een jaar lang gratis Villo!-abonnement gekoppeld aan de Mobib-kaart

PVDA dient resolutie in voor een jaar lang gratis Villo!-abonnement gekoppeld aan de Mobib-kaart

Vorige week kondigde de regering aan dat de particuliere fietsverhuurder Villo! een gratis abonnement van 6 maand aanbiedt. De PVDA diende op 26 mei een resolutie in om iedereen die zich in Brussel moet verplaatsen gratis en zonder onnodige formaliteiten toegang te bieden tot het gemeenschappelijke fietsnetwerk van Villo! en dat tot eind juni 2021, dus voor de duur van een jaar. Volgens de PVDA zou dit een van de alternatieven voor de auto zijn, waardoor tevens de overbelasting van het MIVB-net vermeden kan worden, gezien het risico voor de volksgezondheid.

Flickr / Sandi

Françoise De Smedt, PVDA-fractievoorzitster in het Brussels Parlement: "Er is dringend behoefte aan eenvoudige en gratis alternatieven voor het school - en werkverkeer. In onze resolutie in het Parlement wordt aangedrongen op een gratis verlenging tot een jaar. We willen ook dat iedereen die in het bezit is van een Mobib-kaart, hier automatisch gebruik van kan maken en dat voor de anderen de registratie zo eenvoudig mogelijk verloopt. We willen de mensen voor wie het mogelijk is, meer aanzetten om te gaan fietsen." Het linkse parlementslid wijst erop dat " reeds in de eerste week van de versoepelingen, een aantal lijnen voor openbaar vervoer volledig overbelast werden, waarbij de reizigers geen enkele mogelijkheid hadden om enige fysieke afstand onder elkaar te bewaren. Deze afstanden zijn bovendien door de MIVB afgeschaft met toestemming van de Brusselse regering, wat het risico verhoogt dat het netwerk een broeinest voor de verspreiding van het virus wordt. Wij stellen daarom een extra oplossing voor.

De PVDA is verbaasd over de aankondigingen van de regering. Françoise De Smedt: "De regering kondigt de aanleg van fietspaden aan. Uitstekend, maar er zijn wel maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat mensen ook gemakkelijk de fiets kunnen nemen. Veel appartementen laten geen stalling van fietsen toe, dus hoort de ontwikkeling van een netwerk van gedeelde fietsen tot de oplossing. Bovendien deinst de overheid er niet voor terug om promotie te maken voor privé-uitbaters. Maar bij nader inzien merken we dat deze operatoren meer oog hebben voor marketing dan voor mobiliteit. Voor JC Decaux bijvoorbeeld, beheerder van Villo!, zal het abonnement maar 6 maand gratis zijn, het aanbod slechts geldig tot in juni, en wordt het abonnement dan stilzwijgend verlengd en betalend."

Voor Françoise De Smedt is dit natuurlijk nog maar het begin: "Deze crisis heeft aangetoond dat, naast noodmaatregelen, een echt systeem van gedeelde fietsen en scooters op langere termijn zal moeten worden voorzien, openbaar en gratis. Daarom stellen we voor om een gratis jaarabonnement aan te bieden

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data