Skip to content

PVDA dient resolutie in om het Euro4-verbod van de LEZ op te schorten

PVDA dient resolutie in om het Euro4-verbod van de LEZ op te schorten

klik hier om de video te zien

Voor Youssef Handichi, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Brussels Parlement, "verkeren duizenden gezinnen in een noodsituatie". Bestuurders van een Euro4-voertuig dreigen immers vanaf 1 april een boete te krijgen, terwijl de beloofde Brussell’air premies uitblijven. De PVDA bekritiseert het gebrek aan alternatieven en de sociale gevolgen van de LEZ. De PVDA dient een resolutie in bij het Brussels Parlement die de regering vraagt om de toepassing van de laatste Euro4-verbodsbepalingen van de LEZ te schorsen zolang er geen aanvaardbare alternatieven zijn.

Youssef Handichi: "Het is een sociale urgentie. Negentigduizend voertuigen vallen sinds kort onder het verbod, en vanaf 1 april volgen er boetes! Het gebrek aan alternatieven voor de wagen is zo groot dat veel werkende mensen en gezinnen een nieuwe wagen zullen moeten kopen. Maar wat met de mensen die zich geen nieuwe auto kunnen veroorloven? Moeten ze schulden maken, verarmen of hun werk verliezen?" Youssef Handichi: "Ik krijg tientallen getuigenissen van ontredderde mensen die geen alternatief hebben voor de auto: zieken of mensen met een beperking die dikwijls naar het ziekenhuis moeten, arbeiders die in ploegen of buiten Brussel werken, ouders die hun kinderen aan verschillende scholen moeten afzetten.”

Het linkse parlementslid bekritiseert ook de volgens hem "tegenstrijdige milieueffecten" van de LEZ. Youssef Handichi: "Aan de ene kant baseert de LEZ zich op de Euro-norm en houdt ze geen rekening met de werkelijke uitstoot van de voertuigen. De gevolgen voor de luchtvervuiling zijn dus niet objectief. Daarnaast verplicht de LEZ om de levensduur van een auto te verkorten zodat mensen vroeger dan nodig een nieuw voertuig moeten aanschaffen. De auto-industrie profiteert hier ten volle van. Ze produceert almaar zwaardere, krachtigere en dus meer vervuilende voertuigen. En als de gezinnen verplicht zijn om voor een benzinevoertuig te kiezen, stoot dat meer broeikasgassen uit dan een dieselwagen..."

Volgens Youssef Handichi "bestaan er talrijke alternatieven als we willen stoppen met de auto absolute voorrang te geven. Zoals het GEN, de S-trein in Brussel, gratis en parkings zonder LEZ-beperkingen, een gratis Brupass-systeem voor de abonnees van openbaarvervoermaatschappijen in het hele land, een regeling voor het leerlingenvervoer enz. Veel maatregelen zouden zeer doeltreffend zijn zonder dat daarvoor grote investeringen nodig zijn. Zonder dergelijke maatregelen tref je alleen maar de mensen. Daarom vragen wij om de opschorting van de laatste Euro4-verbodsbepalingen in de LEZ zolang deze alternatieven niet voorhanden zijn".

 

Klik hier om de resolutie te lezen

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data