Skip to content

PVDA dient dringende resolutie in om VVB-chauffeurs schadeloos te stellen

PVDA dient dringende resolutie in om VVB-chauffeurs schadeloos te stellen

Volgens de PVDA laat de Brusselse regering al 7 jaar de Uber-wolf in de schaapstal van de taxisector toe. Zij is ook verantwoordelijk voor de asociale situatie waarin VVB-chauffeurs zich bevinden na de terugtrekking van Uber. Gezien de sociale noodsituatie en in afwachting van een echt taxiplan - overlegd en zonder Uber - moet de regering deze chauffeurs, die zonder inkomen vallen, schadeloosstellen.

Youssef Handichi: "We hebben een spoedresolutie ingediend waarin we de regering vragen om in een vergoeding te voorzien voor VVB-chauffeurs die van de ene dag op de andere zonder inkomen komen te zitten na de terugtrekking van Uber. Alleen zo kan men het nodige overleg voortzetten om een taxiplan goed te keuren, zonder Uber weer zijn gang te laten gaan. Ze is het tegenovergestelde van de "pleister-verordening" die de alternatieve meerderheid DéFi-Groen-One.Brussels-Open-Vld voorstelt en die de huidige regelgeving aanpast aan de wil van Uber en de voorwaarden voor de chauffeurs niet verbetert. En verder: "Maar ze is ook het tegenovergestelde van wat de PS echt wil en in haar taxiplan Uber een belangrijke rol toebedeelt. Wat afgelopen vrijdag is gebeurd toont aan hoe de Brusselse regering een slaaf is geworden van de multinational Uber. Het toekomstige taxiplan moet multinationals zoals Uber, Heetch e.a. uitsluiten (bv. door alleen in een openbare applicatie te voorzien). Dit is de enige manier om de multinationals Uber & Co ervan te weerhouden de overheid 'in de pas te doen lopen' door het leed van chauffeurs te misbruiken. Zo niet, wat wordt dan de volgende eis van deze multinational?"

Youssef Handichi beklemtoont: "Het door deze multinationals voorgestane economische model benadeelt alle werknemers en zet heel onze sociale bescherming onder druk. Daarom moeten we Uber doen verdwijnen, zoals ze dat in Barcelona hebben gekund."

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data