Skip to content

Persbericht: PVDA Brussel eist het recht het nationaal PVDA-lijstnummer 12 te mogen gebruiken

Voor de verkiezingen van 26 mei mag PVDA in heel België hetzelfde nationale lijstnummer 12 gebruiken. Behalve... voor haar Brusselse lijst. Het regionale kiesbureau besliste maandag voorlopig dat deze lijst een ander nummer zal toegewezen krijgen. Jan Busselen, Brussels lijsttrekker voor PVDA, reageert verbolgen: "Het wordt tijd om te erkennen dat de PVDA-PTB één en dezelfde nationale partij is, met één nationaal lijstnummer 12. Het is absurd dat we net in het tweetalig Brussels Gewest dat nationaal lijstnummer niet zouden mogen gebruiken." 

In het Brussels parlement moet elke lijst zijn taalcollege kiezen: Frans of Nederlands. Jan Busselen, lijsttrekker van de PVDA op het Nederlandstalige kiescollege : "Dit institutioneel separatisme past ons als tweetalige partij helemaal niet. Tot onze spijt, en die van vele Brusselaars, zijn tweetalige regionale lijsten niet mogelijk. Daarom willen we ons tweetalig en verenigd karakter benadrukken door zowel een PTB-lijst in te dienen voor het Franstalig taalcollege van het Brussels Parlement als een PVDA-lijst voor het Nederlandstalig taalcollege. En om aan te tonen dat we dezelfde partij zijn, vragen we voor beide lijsten ons nationale lijstnummer 12."

Tijdens de loting voor de nationale lijstnummers, vorige week, kreeg de PVDA nummer 12 toegewezen. Jan Busselen: "Voor het eerst in 40 jaar zal een partij zich onder hetzelfde nummer 12 aan de kiezer voorstellen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar in haar voorlopige beslissing oordeelde het regionale kiesbureau dat enkel onze Franstalige PTB lijst dat nationaal nummer 12 mag gebruiken. De Nederlandstalige PVDA-lijst  zou dat niet mogen, en zou een ander nummer toegewezen krijgen via de regionale loting van lijstnummers donderdag."

De linkse partij maakt zich sterk dat er geen enkele wettelijke basis is voor die weigering.

Jan Busselen: "We hebben het onderzocht. Er is geen enkele wet of regelgeving die ons dit verbiedt. In tegendeel, de federale wet geeft ons expliciet de toestemming om dat nummer 12 te gebruiken. We hebben er dan ook het volle vertrouwen in dat het kiesbureau onze juridische argumentatie zal volgen, donderdag op de definitieve beslissing."

De PVDA weerlegt dat 2 lijsten met lijstnummer 12 tot verwarring zouden leiden.

Jan Busselen : "Voor de kiezer is er echt geen verwarring mogelijk. Ook voor de Europese verkiezingen kregen de PTB-lijst voor het Franstalig college en de PVDA-lijst voor het Nederlandstalig college beiden lijstnummer 12. Verwarring is niet mogelijk, want de kiezer kiest eerst zijn of haar taalcollege en zalde twee lijsten met nummer 12 bijgevolg onmogelijk samen te zien krijgen. Voor de verkiezingen voor het Brusselse parlement is dat volledig gelijklopend. De kiezer zal eerst zijn of haar taalcollege moeten kiezen. En afhankelijk hiervan vindt hij de PTB-lijst 12 of de PVDA-lijst 12. Op geen enkel moment zal hij zelfs maar beide lijsten 12 bij elkaar zien. Dus geen verwarring mogelijk".

De linkse partij heeft er alle vertrouwen in dat het kiesbureau donderdag de argumenten van haar beroep zal volgen en onderlijnt de noodzaak voor een tweetalige aanpak in een tweetalig Brussel. Jan Busselen: "Of je nu Nederlandstalig of Franstalig bent, de huurprijzen in Brussel zijn te hoog en de mensen vragen - ongeacht hun taal - om lagere huurprijzen. En dat geldt voor een hele reeks hete hangijzers zoals werk, onderwijs of luchtkwaliteit. Als PTB*PVDA komen die sociale en ecologische kwesties voor taal en afkomst. We stellen onze kiezers gerust dat zij sowieso op de PTB of de PVDA kunnen stemmen voor het Brussels parlement. Onze lijsten zijn op zich niet geweigerd. Het feit dat we twee regionale lijsten PTB en PVDA voorleggen, vormt geen probleem voor het kiesbureau. Dat hebben we in 2009 trouwens ook al gedaan."

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data