Skip to content

PVDA vraagt om de samenwerking tussen Net Brussel en PFAS-vervuiler Indaver “on hold” te zetten zolang het vervuild PFAS in de Schelde blijft lozen

PVDA vraagt om de samenwerking tussen Net Brussel en PFAS-vervuiler Indaver “on hold” te zetten zolang het vervuild PFAS in de Schelde blijft lozen

In een Apache-artikel van 13 september 2023 lezen we dat het afvalverwerkingsbedrijf Indaver het lozen van PFAS-afval in de Schelde nog jaren zal voortzetten, ondanks het recentre PFAS-schandaal met betrekking tot 3M. De Brusselse overheid werkt via Net-Brussel nauw samen met Indaver. Bruno Bauwens, Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger, is verbolgen: “Het bedrijf Indaver boekt jaarlijks grote winsten met onder andere het afval afkomstig vanuit Brussel, terwijl het ons land tegelijkertijd vervuilt met schadelijke PFAS-stoffen. Dat moet stoppen,” zegt Brussels PVDA-volksvertegenwoordiger Bruno Bauwens, die de minister daar op zal interpelleren.

Uit een parlementaire vraag door de PVDA in het Vlaams Parlement blijkt dat Vlaams milieuminister Demir (N-VA) de aanvraag om door te gaan met het lozen van PFAS in de Schelde door 3M én Indaver “gunstig gezind” is. Bruno Bauwens van PVDA gaat verder: “Alle lichten staan blijkbaar op groen voor een jarenlange vervuiling van bodem en water door de zeer gevaarlijke stoffen PFAS en PFOS, zowel in Vlaanderen als Nederland. Nochtans weten we vandaag dat die stoffen voor te hoge PFOS waarden in het bloed zorgen, die de door gezondheidsinstanties vastgelegde maximale waarden sterk overschrijden.”

De linkse partij vraagt aan minister Maron om de samenwerking met Indaver te herbekijken zolang ze de vervuilende PFOS-deeltjes in de Schelde blijft lozen: “Met deze nieuwe informatie, valt het niet meer te rechtvaardigen dat de Brusselse overheid met Indaver blijft samenwerken,” zegt Bruno Bauwens. “We kunnen niet aanvaarden dat onze overheid samenwerkt met bedrijven die zo’n grote verantwoordelijkheid dragen in milieuvervuiling. We vragen met aandrang dat minister Alain Maron, nota bene van het groene Ecolo, dit soort contracten met vervuilende multinationals herbekijkt.”