Skip to content

Politieagenten hebben ook maskers en bescherming nodig

Politieagenten hebben ook maskers en bescherming nodig

Politieagenten krijgen de richtlijn om de hun toebedeelde maskers niet te gebruiken. Blijkbaar zijn er voorraden beschikbaar, maar beperkt de directie het gebruik ervan. Elke agent krijgt twee maskers, maar met het voorschrift om ze niet te gebruiken. 

Mathilde El Bakri, PVDA-fractieleidster in stad Brussel: "De ACOD en het ACV van de Brusselse politie hebben ons hierover aangesproken: de agenten zijn bezorgd over hun gezondheid en die van de bevolking. We vragen de burgemeester om de politieagenten toestemming te geven om de beschikbare maskers te gebruiken".

In de strijd tegen het coronavirus staan politieagenten in de frontlinie, in permanent contact met de bevolking om de maatregelen van sociale afstand en het samenscholingsverbod in de openbare ruimte af te dwingen," zegt de linkse verkozene. 

Het gaat erom de gezondheid van onze agenten en van de bevolking te beschermen. Alles moet in het werk worden gesteld om de verspreiding van het virus te voorkomen, vooral omdat er momenteel in België geen tests beschikbaar zijn.

Elke beschermende maatregel die we lokaal kunnen nemen is een maatregel die de globale strijd tegen het coronavirus zal versterken. De voorraden maskers die de politie in de zone Brussel-Elsene in haar bezit heeft, moeten ter beschikking worden gesteld van de agenten die in contact staan met de bevolking", besluit Mathilde El Bakri. 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data