Skip to content

Overwinning voor de PBM's: ze krijgen een uitzondering voor de lage-emissiezone

Overwinning voor de PBM's: ze krijgen een uitzondering voor de lage-emissiezone

De regering heeft net aangekondigd dat "elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die genieten van een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg zal niet worden beboet voor het schenden van de LEZ-regeling". De PVDA verheugt zich daarover; zij diende in januari van dit jaar een resolutie in om in afwijkingen te voorzien voor personen met een PBM-parkeerkaart.

Mairie de Carvin / Flickr

Françoise De Smedt, PVDA-fractieleidster in het Brussels Parlement, is blij dat de regering bepaalde discriminerende en antisociale aspecten van de LEZ corrigeert: "Door de verschillen in de afwijkingen tussen de gewesten konden sommige mensen met beperkte mobiliteit Brussel niet meer met hun auto binnenrijden, terwijl dat in Vlaanderen en Wallonië wel was toegestaan. Dat was een absurde discriminatie! In januari dienden we een resolutie in opdat de Brusselse regering een vrijstelling zou verlenen aan alle mensen met een PBM-parkeerkaart. Er waren ook veel getuigenissen, met name in de pers, van mensen met beperkte mobiliteit die te lijden hadden onder deze discriminerende en antisociale maatregelen. Zo konden ze bijvoorbeeld niet meer in ziekenhuizen terecht voor verzorging. We zijn daarom blij dat de regering vandaag een stap in de goede richting zet, ook al zal het niet alle asociale aspecten van de LEZ oplossen".

De PVDA dringt er ook op aan dat de boetes die sinds januari aan deze personen met beperkte mobiliteit zijn opgelegd, worden afgeschaft en terugbetaald.

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data