Skip to content

Ook het nieuwe plan van de Brusselse Regering voorziet te weinig middelen voor de strijd tegen discriminatie bij aanwerving, zegt PVDA.

Ook het nieuwe plan van de Brusselse Regering voorziet te weinig middelen voor de strijd tegen discriminatie bij aanwerving, zegt PVDA.

Met slechts twee (2) praktijktesten per jaar door de Brusselse overheid, is het huidige systeem van "praktijktesten" tegen discriminatie bij aanwerving duidelijk ondoeltreffend. Minister Bernard Clerfayt (Défi) stelt vandaag zijn hervormingsproject voor aan het Brussels Parlement. Voor de PVDA-volksvertegenwoordiger Petya Obolensky zal de belangrijkste hinderpaal, het gebrek aan personeel en financiële middelen, niet worden opgelost. “Hierdoor wordt zijn hervorming ondoeltreffend”, zegt Petya Obolensky. Hij heeft in de commissie dan ook een reeks amendementen op de tekst van de minister ingediend.

Voor PVDA-parlementslid Petya Obolensky is de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest geen nieuwe strijd: "Na jaren van strijd door de verenigingen en de PVDA hebben we eind 2017 eindelijk een belangrijk instrument gekregen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bekampen, namelijk de praktijktesten. Het komt erop neer dat de Brusselse administratie een bedrijf twee keer met hetzelfde CV aanspreekt, één keer als "Peter" en één keer als "Ibrahima", en daarna wordt er gekeken of er een verschil is in de beoordeling ervan. Toen al hadden we bedenkingen: er waren te veel obstakels voor deze testen en er werden te weinig middelen ter beschikking gesteld.

Zes jaar na de invoering van testen voor arbeidsdiscriminatie in Brussel is het parlementslid zeer kritisch over het systeem: "We hebben het over een gemiddelde van slechts twee praktijktesten per jaar, wat belachelijk weinig is, en totaal niet in verhouding staat tot het probleem. De PVDA wil verder gaan en zoveel mogelijk wettelijke obstakels wegnemen, maar ook meer middelen ter beschikking stellen om tests uit te voeren. De PVDA-volksvertegenwoordiger wilde de tekst van de minister amenderen: "We moeten zorgen voor extra middelen, maar ook duidelijke doelstellingen meegeven om te voorkomen dat we opnieuw stranden op slechts 2 tests per jaar. Helaas werden deze amendementen niet aangenomen.”

Petya Obolensky vindt dat "minister Bernard Clerfayt (Défi) en de Brusselse meerderheid de tekst van de PVDA twee jaar lang hebben tegengehouden met alle mogelijke trucjes. Uiteindelijk heeft de minister daardoor een deel van de PVDA-tekst in zijn eigen tekst kunnen overnemen, wat heel positief is. De praktijktesten zullen namelijk gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd, de bevoegdheden van het Gewest zullen worden verduidelijkt en de inspecteurs die de tests uitvoeren zullen beter worden beschermd. Aan het einde van de debatten bleef het linkse parlementslid echter bij zijn belangrijkste kritiek, namelijk dat de obstakels voor het uitvoeren van de tests blijven bestaan: "Er zijn vandaag slechts drie mensen om deze tests uit te voeren, terwijl ze versterking en duidelijke doelstellingen nodig hebben. We horen dat ook Unia bezorgd is dat er te weinig tests zouden worden uitgevoerd.”

Tot slot twijfelt Petya Obolensky aan de bereidheid van minister Bernard Clerfayt om deze discriminatie echt te bestrijden: "Wanneer een minister verklaart dat 'mediterrane' vrouwen ervoor kiezen om zelf niet te werken omdat het deel uitmaakt van hun cultuur, kan men zich oprecht afvragen of discriminatie bij aanwerving voor wel bestaat volgens de minister. En het is dan ook de vraag of hij echt iets wil veranderen.”

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data