Skip to content

Onze visie en onze projecten voor 2018

Vind hier de nieuwjaarsspeech van Dirk De Block terug, voorzitter van PVDA van het Brussels Gewest en Waals-Brabant

 

2017 was het jaar, waarin, door de verkiezing van Trump, onze wereld weer eens dichter bij een oorlogssituatie kwam, maar ook het jaar dat duizenden mensen zijn komen protsteren tegen het bezoek van Trump aan Brussel …

Dat jaar hebben duizenden vrouwen het zwijgen verbroken. #MeToo gaf de mogelijkheid om ons bewust te worden van de reële omvang van het seksisme in onze maatschappij. De invloed die mensen kunnen hebben wanneer zij het zwijgen verbreken is enorm…

2017 was ook het jaar dat de regering het pensioen met punten heeft willen invoeren … Eerst moet nog gezegd worden dat de mensen de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar nog altijd niet verteerd hebben. En elke keer dat de regering een maatregel om vroeger te kunnen stoppen afschaft, worden de mensen bozer en bozer. Vervroegd pensioen? Hoeveel mensen hebben al 42 jaar gewerkt voor zij 62 jaar worden? En wat met de zware beroepen? Ik vrees dat het wetsontwerp over de zware beroepen velen zal ontgoochelen. Zijn er leerkrachten in de zaal? Volgens jullie is dat geen zwaar beroep. En de boosheid stijgt nog maar eens. Het moet gezegd worden: Bacquelaine heeft ons geholpen voor de mobilisering van 19 december, dank zij de site mypension.be. Wat een kaakslag voor heel veel mensen! Zoals voor Annie, een verpleegkundige die haar leven lang gezwoegd heeft in een home, maar die niet eens een pensioen zal hebben om voor zich zelf een plaatsje te reserveren in datzelfde home.

(…)

We maken niet dezelfde fout als in 2014. Wij stoppen niet op 10 meter van de finish zoals in 2014. Als zij zich terugtrekken, moeten we daar vertrouwen uit putten! We moeten onze strijd voor de pensioenen ook voortzetten in 2018! Wij moeten verder strijden voor een waardig pensioen voor elke werknemer, een minimumpensioen van 1500 euro, zoals de PVDA en het ABVV eisen.

(…)

In 2018 is het 200 jaar geleden dat Karl Marx geboren werd. De PVDA zal van 2018 een jaar maken om de ideeën van Marx opnieuw naar waarde te schatten, ideeën die nog niets aan actualiteit verloren hebben … Nemen wij Carrefour … 1233 geschrapte banen, ondanks 1 miljard winst. Zij zeggen dat zij willen investeren in de e-handel om de toekomstige winsten te garanderen! Ok, maar wie gaat die investering betalen? Bernard Arnault, een grote aandeelhouder van Carrefour, die 16 miljard bezit? Neen, natuurlijk niet. Het personeel zal dat moeten betalen. Zeg mij nu eens: als de kapitalisten niet eens meer willen investeren om hun toekomstige dividenden veilig te stellen, waartoe dienen zij dan nog? Tot niets! We moeten dus niet verwonderd zijn dat vroeg of laat de werknemers beginnen te denken over ondernemingen ZONDER overbodige aandeelhouders, een maatschappij waarin al de rijkdom die door de werknemers gecreëerd wordt, aan hen toekomt… Kortom, het Socialisme 2.0!

(…)

2018 en 2019 zullen dus verkiezingsjaren zijn … Welke inzet zullen deze verkiezingen hebben voor de PVDA? Breken met een politiek in dienst van investeerders en betonbaronnen om een stad op mensenmaat te bouwen, die beantwoordt aan de noden van Brussel. Ziedaar de inzet van deze campagne. Zal de regering de huishuren verlagen en de familiebudgetten redden of willen zij de winsten verzekeren van de grote multibezittersmaatschappijen die de helft van de lokale markt controleren?

(…)

Onze wijken zijn geen investeringen die moeten opbrengen, onze wijken zijn er om te leven, te werken, te spelen en groot te worden, om mensen te ontmoeten en van elkaar te houden … Dat is de inzet van de verkiezingen.

Zal dit gebeuren omdat wij dat zo vriendelijk vragen? Neen, natuurlijk niet. Daarom wil de PVDA de megafoon zijn van de eisen van de inwoners. Wij beginnen met een grote bevraging die aan duizenden Brusselaars de kans geeft om zich uit te spreken over de prioriteiten en oplossingen voor hun gemeente. En als u die bevraging nog niet hebt ingevuld, doe het dan snel, en vraag het ook aan je buurman, je collega …

Met jullie willen wij een macht op het terrein creëren, een tegenkracht van het volk, tegenover de macht van het geld. Een tegenmacht die in staat is om concrete overwinningen en verwezenlijkingen te realiseren door de mobilisering van de bewoners. Help ons dus om deze tegenmacht uit te bouwen, in onze wijken, in onze bedrijven … Aarzel niet langer. In 2018, heeft de PVDA jullie nodig om verkozenen te hebben in 7 gemeenten, zoveel spreekbuizen voor deze bijna een half miljoen Brusselse inwoners.

Dat is een mooi vooruitzicht voor 2018 !

Gelukkig Nieuwjaar!

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data