Skip to content

Onder druk van de PVDA eist Molenbeek eindelijk sancties tegen Israël

Onder druk van de PVDA eist Molenbeek eindelijk sancties tegen Israël

De PVDA dient in verschillende gemeenteraden van het Brussels Gewest moties in. In de moties van de linkse partij wordt, anders dan in die van de PS en Ecolo, aangedrongen op concrete maatregelen zoals onmiddellijke handelssancties tegen Israël. In tegenstelling tot in Vorst de dag voordien, heeft de druk in Molenbeek afgelopen woensdagavond een en ander in beweging gezet: daar stemde een meerderheid van de gemeenteraadsleden uiteindelijk in met de oproep om op federaal vlak sancties te nemen. Voor Dirk De Block, regionaal voorzitter van de PVDA en fractieleider in de Molenbeekse gemeenteraad, zijn "sancties en een boycot een effectieve en vreedzame manier om de kolonisatie in Palestina een halt toe te roepen. Op het vlak van het Gewest willen wij de publieke aankondiging dat de economische missies worden beëindigd en de Brusselse handelsvertegenwoordiging in Tel Aviv wordt gesloten. Op gemeentelijk niveau moeten we bedrijven die banden hebben met de bezetting uitsluiten van overheidsopdrachten, zoals Barcelona heeft gedaan."

De PVDA-motie in de gemeenteraad richt zich tot alle overheden. Dirk De Block: "Op gemeentelijk vlak vragen wij om ondubbelzinnige steun voor het Palestijnse volk dat al decennia lang door Israël wordt onderworpen aan apartheid en militaire bezetting. Wij eisen dat bedrijven die banden hebben met de kolonisatie worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Barcelona heeft dat al gedaan. Molenbeek had dit in beginsel al aanvaard, maar paste het nog steeds niet in de praktijk toe. Dat principe is vanavond opnieuw bevestigd. Van het Gewest eisen wij dat de Brusselse regering haar handelsvertegenwoordiging in Tel Aviv sluit. Helaas is dit onderdeel van de motie niet aangenomen. De Molenbeekse gemeenteraad zal echter vragen om alle regionale economische missies naar Israël te blijven stopzetten zolang het internationale recht wordt geschonden. Op federaal niveau willen wij onmiddellijke handelssancties tegen Israël, te beginnen met producten uit de nederzettingen. We zijn verheugd dat de gemeenteraad dit laatste punt uiteindelijk heeft aangenomen. We hadden dit niet verwacht: de druk van de PVDA heeft zijn vruchten afgeworpen. Tot slot is, wat Europa betreft, ook ons punt aangenomen waarin wordt opgeroepen tot opschorting van de samenwerkingsovereenkomst met Israël. Alle diplomatieke wegen met Israël zijn al tientallen jaren uitgeput, het is hoog tijd dat zijn trouwe bondgenoten sancties opleggen."

De PVDA zal de komende dagen ook in Schaarbeek, Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad ervoor ijveren dat ook daar over concrete sancties wordt gestemd en dat de moties niet beperkt blijven tot louter symbolische maatregelen...