Skip to content

Omkadering van de huren: de PVDA stelt een studiereis voor naar Parijs

Morgen stelt de PVDA aan de leden van de Huisvestingscommissie voor om een delegatie bestaande uit afgevaardigden en vertegenwoordigers van de associatieve wereld op studiereis te sturen naar Parijs. Dit heeft tot doel om van dichterbij het systeem te bestuderen hoe de huurprijzen gereguleerd worden in Parijs.

De PVDA heeft namelijk een voorstel tot ordonnantie ingediend om de huren te omkaderen maar de afgevaardigden van de meerderheid vonden dat de situatie niet “rijp” genoeg was om over een dergelijk onderwerp te discussiëren en dat een dergelijke maatregel “ te ingewikkeld” is om op te starten. Te ingewikkeld? Maar hoe doen onze zuiderburen het dan in Parijs die onlangs de nodige maatregelen getroffen hebben om de private huurmarkt te reguleren.

Morgen moeten de leden van de Huisvestingscommissie beslissen of ze wel of niet het debat over de huuromkadering wensen uit te diepen en hieromtrent audits willen organiseren. Vanuit de associatieve hoek hebben meerdere organisaties, die zich al jaren actief met de problematiek van de huuromkadering bezig houden, officieel gevraagd om verhoord te worden.

De PVDA vraagt dan ook ten stelligste om deze audits te organiseren en volgens een geplande agenda te laten werken. Deze audities zijn heel belangrijk om een stap verder te kunnen zetten naar een betere maatregel die wat meer ademruimte biedt alle huurders in het Brusselse gewest. Ook een reden te meer om het woord te geven aan de verschillende actoren op het terrein. Er is geen tijd meer om rondjes te draaien maar eerder om het dossier ter harte te nemen en alle alternatieven op een rijtje te zetten.

Als het hoofdargument (om niet verder te werken aan zo’n belangrijk dossier) slaat op de complexiteit van deze maatregel, waar wachten we dan op om te gaan kijken hoe andere grote steden die met de zelfde uitdagingen worden geconfronteerd, wel een vorm van controle op de prijzen van de huur uitoefenen? Parijs is uiteindelijk maar 1u rijden met de TGV!

In Brussel is de situatie is niet meer houdbaar. Er moeten dringend alternatieven komen. Mathilde El Bakri, afgevaardigde in het Brussels Parlement voor de linkse partij PVDA getuigt als volgt: “de huurprijzen zijn met de helft omhoog gegaan in amper 10 jaar en vandaag besteden de huurders in Brussel meer dan de helft van hun salaris aan huur. Ik denk hierbij in het bijzonder aan Sarah, een jonge arbeidster die 1.400€ per maand verdiend. Ze betaalt 680€ huur voor een appartement met één slaapkamer, 50€ aan gemeenschappelijke lasten en 70€ voor haar energiefactuur. In het totaal besteedt ze 800€, dus bijna 80% van haar wedde, aan haar huur.”

De PVDA beschouwt de omkadering van de huren een heel urgente maatregel. Mathilde El Bakri legt het volgende uit: “ de enige manier om de prijzen te plafonneren is via een strak schema gebaseerd op objectieve criteria zoals oppervlakte, aantal kamers, goede staat van een woning, enz….

De PVDA roept alle Brusselaars op, die problemen hebben met hun huur om zich op donderdag 10 maart te mobiliseren en het project voor huuromkadering te steunen. Afspraak om 14u voor het Brussels Parlement.