Skip to content

Net Brussel: "De PVDA verzet zich tegen een vermindering van het personeel en van het aantal ophalingen"

Net Brussel:

Deze woensdag werd in het Parlement de personeelsaudit voorgesteld, waarvan de conclusies door de administratie van minister Maron werden bekrachtigd. In de audit wordt een vermindering van het personeel en van het aantal ophalingen aanbevolen, en daarbij vergelijkt men de productiviteit van Net Brussel met die van particuliere ondernemingen. Voor PVDA-parlementslid Youssef Handichi zijn deze maatregelen "onaanvaardbaar". De PVDA herinnert eraan dat de arbeidsomstandigheden nu al zeer moeilijk zijn en dat het ophaalsysteem in Brussel nu al zeer restrictief is voor gezinnen, met name voor gezinnen die in appartementen wonen.

Voor Youssef Handichi, PVDA-parlementslid van het Brussels Parlement, kunnen de conclusies van deze audit op geen enkele manier worden gevolgd: “Het zou onaanvaardbaar zijn om het personeelsbestand in te krimpen en het aantal ophalingen te verminderen. Dat zou het gewicht dat per werknemer wordt opgehaald en het werkritme verhogen. De huidige omstandigheden zijn al erg zwaar voor de arbeiders. Men moet erkennen hoe zwaar dit werk is."
Voor de PVDA volgt de regering een liberale logica in plaats van een openbaredienstlogica: Om zijn aanbevelingen te formuleren, vergelijkt de door de regering bestelde audit Net Brussel met commerciële bedrijven, bedrijven die hun productiviteit verhogen ten nadele van de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van hun werknemers. Dit commerciële model mag niet worden toegepast op een openbare dienst, tenzij men die wil ontmantelen en een toekomstige liberalisering wil voorbereiden.

Youssef Handichi waarschuwt voor een risico van "sociale achteruitgang" door minister Maron: “Nog maar enkele jaren geleden lag er een door de regering bestelde studie van de ULB/VUB op tafel die aantoonde dat de 30-urige werkweek bij Net Brussel best haalbaar is. Het lijkt er dus op dat bij de vorige regering de collectieve arbeidsduurvermindering op tafel lag, terwijl het er vandaag bij minister Maron meer om gaat het werk zwaarder te maken en de dienstverlening aan de burgers te verminderen.

Youssef Handichi besluit: "Wij zijn zeer bezorgd over de dienstverlening aan de inwoners. Een ophaling van witte zakken afschaffen en oranje zakken verplichten die maar één keer per week zouden worden opgehaald, zou grote problemen veroorzaken voor de bewoners, vooral voor grote gezinnen die in appartementen zonder balkon wonen. We zullen minister Maron dit niet zonder slag of stoot laten uitvoeren. We herinneren eraan dat we er in 2015 in slaagden om de hervorming van mevrouw Laanan terug te draaien dankzij een campagne op het terrein en een petitie.

 

debug info: this is the footer for domain gewestbrussel
debug info: this is the footer for domain for existing data